Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Innovationsinitiativ

Innovationer och innovationsarbete sker i hela Uppsala kommunkoncern – hela tiden. Låt dig inspireras av initiativ inom bygga och bo, kultur och fritid, stöd och omsorg och andra områden.

Kvinna som sätter upp post it lappar på en tavla

Initiativ inom bygga och bo

En kvinnlig och manlig byggarbetare

Ökad andel återbruk i byggprojekt

Uppsala kommun ser stora klimatvinster och ett växande intresse för återbruk vid byggnation, men kunskapen saknas och bilden av att bygglovsprocessen innebär hinder är utbredd.

Läs om ökad andel återbruk i byggprojekt

En stor odlingsåker med elledningar ovanför

Effektdelning för en fungerande elförsörjning

Elförsörjningen räcker inte till när behovet är som störst i Uppsala. En lösning är att låta många små elanvändare handla med sitt effektuttag för att jämna ut belastningen.

Läs om effektdelning för en fungerande elförsörjning

En kvinna sätter på en tvättmaskin

Minskad vattenanvändning i tvättstugan 

Uppsalahem vill hitta ett effektivare sätt att använda vatten och minska vattenåtgången i deras fastighetsbestånd. 

Läs om minskad vattenanvändning i tvättstugan

Restaurangugn och spis i rostfritt stål

Flex-o-Mat – del av testbädd för smarta elnät

Uppsala kommun vill utforska olika typer av lösningar som kan tackla ett överbelastat elnät.

Läs om flex-o-mat – del av testbädd för smarta elnät

Dansmästaren byggnad

Smarta laddningslösningar i mobilitetshuset Dansmästaren

Uppsala parkering AB och Uppsalahem AB behövde hitta ett nytt grepp för att möta invånares efterfrågan på såväl parkeringsplatser som smarta energilösningar.

Läs om smarta laddningslösningar i mobilitetshuset Dansmästaren

 

Flerfamiljshus med några träd i förgrunden

Smarta trygghetssensorer i flerfamiljshus

För Uppsalahem fanns ett behov av att skapa trygga och trivsamma bostadsområden. Ett pilotprojekt inleddes där Uppsalahem testade trygghetssensorer, som utvecklats av uppstartsbolaget Collactivate, i några av sina fastigheter med syfte att skapa ökad trygghet.

Läs om smarta trygghetssensorer i flerfamiljshus

Studentkorridor med några människor i bakgrunden

Digitaliserad personinformation i trapphus

Uppsalahem har över 4000 studentbostäder där omflyttningen är ungefär 50 procent under ett år. Detta innebär ett tidskrävande manuellt arbete för att byta namn i trapphusen och trapphusregister. För att minska ineffektiviteten har en ny teknik installerats och testats.

Läs om digitaliserad personinformation i trapphus

Initiativ inom kommun och politik

Två kvinnor framför dator

Generativ AI för effektivare verksamhetsplanering

Arbetet med att ta fram verksamhetsplaner är i dagsläget en tidskrävande manuell process med hög administrativ belastning. Därför utforskas generativ AI som ett verktyg för att effektivisera arbetet.

Läs om generativ AI för effektivare verksamhetsplanering

Tre personer som mäter något

Mätning och förstärkning av innovationsförmåga

Uppsala kommun har en hög ambitionsnivå att öka förmågan att arbeta innovativt och behovsdrivet i sitt utvecklingsarbete. Detta för att aktivt kunna tackla flera av de utmaningar som organisationen står inför.

Läs om mätning och förstärkning av innovationsförmåga

En kvinna skriver på tavla och två män tittar på

HEJA Innovation - nytänkande lärstöd för innovationsledning

För att bidra till att det skapas fler innovationer och ett smart och hållbart samhälle behövdes ett digitalt lärstöd för ledare och chefer, som möjliggör för dem att träna på och leda innovation i vardagen.

Läs om HEJA Innovation – nytänkande lärstöd för innovationsledning

 

Byggnadsställning med e himmel i bakgrunden

Koldioxidbudgetering för att växla upp klimatarbetet

Vi ska ha ett klimatneutralt Uppsala 2030, och den resan är redan påbörjad. EU-projektet NetZeroCities syftar till att skynda på klimatomställningen i europeiska städer.

Läs om koldioxidbudgetering för att växla upp klimatet

En man och kvinna står nedan en solenergistapel och mäter

Hållbarhetslänkade obligationer för att växla upp klimatomställningen

Uppsala kommun ska leda klimatomställningen och vara klimatneutralt 2030. För att nå dit har Uppsala kommun tagit fram ett hållbart ramverk som gör det möjligt att låna pengar genom hållbarhetslänkande obligationer.

Läs om hållbarhetslänkande obligationer för att växla upp klimatomställningen

Initiativ inom kultur och fritid

Gula liljor i en park

Innovativt kompost-te för friskare växtytor

För att säkra mer välmående växter behöver ett nytt effektivare sätt att etablera planteringar och öka jord-växthälsan utforskas. 

Läs om innovativt kompost-te för friskare växtytor

Ett antal penslar i en behållare

Klimatberäkningsverktyg för offentlig konst

Genom ett nytt klimatberäkningsverktyg kan Uppsala öka tempot i sin klimatomställning och bli förebild för andra kommuner och regioner inom konstområdet.

Läs om klimatberäkningsverktyg för offentlig konst

Två barn tittar i mobiler

Pelle Svanslösspelet – äventyr i Uppsalas stadskärna

Destination Uppsala hade ett behov att stärka kopplingen mellan Pelle Svanslös och hans hemstad. Detta genom att skapa attraktiva besöksmål och häftiga upplevelser på platser som knyter an till Pelle och hans vänner.

Läs om Pelle Svanslösspelet

Tre barn i park håller apelsin och citron i händerna

Fruktbar medborgardialog med barn

Valsätraparken var en välbesökt men sliten park. Den anlades på 1970-talet och sedan dess har mycket ändrats kring hur man använder och driftar parker och lekplatser. Det var hög tid för upprustning.

Läs om fruktbar medborgardialog med barn

Tre män på ett bibliotek

Mätning av besöksflöden genom mobilen på stadsbiblioteket

För att bättre förstå och kunna styra sin verksamhet ville Kulturförvaltningens stadsbibliotek öka sin kunskap om hur deras besöksflöden såg ut.

Läs om mätning av besöksflödet genom mobilen på stadsbiblioteket

Entrén Uppsala konstmuseum

Utveckling av Uppsalas konstmuseum med AI och språkanalys

När Kulturförvaltningen arbetade med utvecklingen av Uppsalas konstmuseum och dess verksamhet hade de ett behov att förstå vad medborgarna kände inför och efterfrågade i ett nytt konstmuseum på Uppsala slott.

Läs om utveckling av Uppsalas konstmuseum med AI och språkanalys

Initiativ inom stöd och omsorg

Två äldre kvinnor och en skötare vid ett bord

Chefen som la in sig själv på äldreboende

I tre dygn lade Carita in sig själv på ett av de äldreboenden som hon är ansvarig för. Syftet med experimentet var att få en djupgående förståelse för brukarnas fulla upplevelse.

Läs om chefen som la in sig själv på äldreboende

Polis i samtal med kvinna vid Uppsala resecentrum

Mer insiktsfulla trygghetsdialoger med AI-analys

För att skapa en djupare förståelse om våra medborgares tankar och upplevelser testar enheten att använda AI-teknik för öka andelen insamlad kvalitativ data, samt förbättra och effektivisera analysarbetet.

Läs om mer insiktsfulla trygghetsdialoger med AI-analys

Äldre och yngre man tittar glada in i kameran

Tjänstedesignarbete för att samskapa trygghet med kommunens äldre

Trygghetsfrågan för målgruppen äldre 65+ är ständigt aktuell och nu pågår ett tjänstedesignprojekt för att utforska nya innovativa sätt att arbeta med de trygghetsskapande och brottsförebyggande frågorna.

Läs om tjänstedesignarbete för att samskapa trygghet med kommunens äldre 

Händer håller Pringelsrör omgjord till robot

Kreativt arbete med unga för att öka deras trygghet i city 

Enheten för trygghet, brottsförebyggande och säkerhet såg ett behov av att arbeta mer intensivt med de ungas situation i centrala Uppsala.

Läs om kreativt arbete med unga för att öka deras trygghet i city

Initiativ inom skola och förskola

En man med ett barn i famnen

Ny kommunikationsform inom förskolan

Utbildningsförvaltningen identifierade behovet att öka dialogen och engagemanget mellan ledning och medarbetare.

Läs om ny kommunikationsform inom förskolan

Kvinna i ett klassrum med ett barn i famnen

Svenska för invandrare (SFI) för föräldralediga

För att öka möjligheten till en mer jämställd arbetsmarknad har Arbetsmarknadsförvaltningen utvecklat Svenska för invandrare (SFI) för föräldralediga mammor.

Läs om svenska för invandrare - SFI - för föräldralediga

Företag och arbete

Kvinna tittar ner i sin mobil

Bättre yrkessvenska med hjälp av digitalt språkverktyg 

Uppsala kommun har liksom många andra en utmaning med att öka förmågan i yrkessvenska hos sina nuvarande och framtida medarbetare. Utifrån behoven valdes språkverktyget Lingio och testas i nära samverkan med medarbetare.

Läs om bättre yrkessvenska med hjälp av digitalt språkverktyg

Två kvinnor vid diskbänk gör lunch

Pedagogisk lunch för att få utrikesfödda kvinnor i arbete

Utrikesfödda kvinnor är den samhällsgrupp som står längst ifrån arbetsmarknaden. För att öka förutsättningarna för målgruppen att komma i arbete, har arbetsmarknadsförvaltningen arbetat fram ett nytt koncept – pedagogiska luncher.

Läs om pedagogiska luncher för att få utrikesfödda kvinnor i arbete

Kontakta oss

Om du har frågor, kontakta Innovationsteamet på innovation@uppsala.se