Om webbplatsen

 1. Syftet med webbplatsen


  Uppsala.se är Uppsala kommuns officiella webbplats. Kommunens informationschef är övergripande ansvarig för innehållet på webbplatsen. Webbredaktionen arbetar med innehållets språk och form medan faktagranskare säkerställer att innehållet är korrekt.

  Vi vill göra din vardag enklare

  Du ska snabbt kunna ta reda på exempelvis hur hemtjänst fungerar eller vilka naturreservat som finns i kommunen. Vi tror att du besöker kommunens webbplats för att ta reda på något eller för att utföra ett ärende – inte att du bara besöker webbplatsen för nöjes skull. Därför skriver vi så kortfattat vi kan, så att du snabbare hittar det du söker.

  Vi vill göra det lätt att förstå hur kommunen fungerar

  Du kan läsa om kommunens organisation och hur kommunen fungerar. Du kan enkelt hitta kommunens alla publikationer och styrdokument

  Vi försöker skriva så att alla ska förstå

  Det finns en språklag i Sverige som bland annat säger att vi ska skriva vårdat, enkelt och begripligt. Det kallas klarspråk. Vi använder bland annat du-tilltal, många aktiva verb och undviker krångliga och onödigt formella ord.

  Vi designar så att alla ska kunna använda sidan

  Uppsala.se är en responsiv webbplats. Det betyder att den fungerar i alla skärmstorlekar. Vi jobbar också mycket med webbplatsens tillgänglighet.

  Vi skriver bara om det vi ansvarar för

  Om andra organisationer eller myndigheter bättre kan svara på din fråga, länkar vi ofta vidare till deras webbplatser. Vi skriver om det som kommunen ansvar för.

  Följ vårt arbete

  Besök vår blogg och följ arbetet med uppsala.se

  Fäll ihop
 2. Målgrupper


  För att uppnå syftet att förenkla medborgarnas vardag och underlätta insyn och delaktighet har vi identifierat 5 målgrupper. Målgrupperna är baserade på data om användarna och vilka behov de har.

  Målgrupperna hjälper oss att utveckla sidtyper, funktioner och innehåll på uppsala.se.

  Påverkaren

  Vill framföra sin åsikt och känna sig delaktig. Engagerad.
  Behov:

  • ta del av handlingar, planer och beslut
  • diskutera frågor och lämna synpunkter
  • få kontakt med ansvariga politiker och tjänstemän.

  Faktasökaren

  Vill ha snabba svar på enkla frågor.
  Behov:

  • när har biblioteket öppet?
  • vem har rätt till hemtjänst?
  • var finns återvinningsstationerna?
  • När är KF nästa möte?

  Rådsökaren

  Vill få vägledning inför egna beslut. Blir ofta en ansökare.
  Behov:

  • jämföra förskolor, skolor – vilka skolor har fotbollsklasser?
  • jämföra vård- och omsorgsboenden.
  • vilka regler gäller för bygglov, hur går det till, hur lång tid?

  Ansökaren

  Vill kunna sköta sina ärenden via webben.
  Behov:

  • söka jobb
  • byta förskola
  • låna om en bok

  Tipsaren

  Vill anmäla fel i närområdet eller mer allmänt.
  Behov:

  • hål i gatan
  • konstig skyltning
  • dålig snöröjning och sandupptagning
  • förslag på skateboardramp.

  Kontakt är ett gemensamt behov för alla målgrupper.

  Fäll ihop
 3. Innehållskriterier


  Allt innehåll ska motsvara tydliga behov

  Innehållet på uppsala.se ska alltid utgå från medborgarnas behov. Både privatpersoner, företag och organisationer räknas som medborgare. Behovsstyrningen innebär att vi alltid försöker presentera information och tjänster på ett sätt som gynnar och hjälper kommunens medborgare, snarare än att vi utgår från kommunens organisation.

  Olika typer av behov

  De medborgarbehov som finns kan handla om

  • faktiska behov som många medborgare har, vilket innebär att många efterfrågar något som kommunen ansvarar för
  • förväntningar som medborgare har, vilket innebär att många efterfrågar något som de tror att kommunen ansvarar för
  • demokratiska behov, vilket betyder att kommunen ska vara öppen för insyn och berätta om det kommunen ansvarar för.

  Det här blir innehåll på uppsala.se

  Med behovsstyrningen som grund skapar vi innehåll på uppsala.se när det handlar om att

  1. ge medborgaren kommunal service och information

  När det handlar om något människor behöver göra och bara kan göra i kontakt med kommunen. Det kan också handla om information som bara kommunen har. Exempel:

  • ansöka om bygglov
  • se platser och öppettider för återvinningscentraler
  • hitta och dra nytta av kommunalt finansierade bidrag och stipendier.

  2. hjälpa medborgaren att följa lagar och riktlinjer

  Information som hjälper och stöttar människor och företag så att de kan uppfylla sina åtaganden till kommunen som myndighet. Exempel:

  • fastighetsägarens ansvar att hålla efter häckar, buskar och träd
  • som företagare ha de tillstånd som krävs för verksamheten.

  3. ge medborgaren insyn och delaktighet i kommunen

  När det handlar om att hjälpa kommunen att vara transparent, engagera människor och förklara vår organisation och styrning. Exempel:

  • information om kommunens organisation
  • förklara vad som styr verksamheten – mål och hur vi når dem
  • beslut i nämnder
  • möjlighet att lämna synpunkter i samråd eller tycka till om verksamhet.

  4. ge medborgaren samlad information när det gäller en aktuell fråga

  Information om vad kommunen gör och varför när det gäller frågor och händelser som direkt inverkar på människors liv eller har betydande allmänt intresse. Exempel:

  • förändringar inom skolan – vad, varför, hur, vilka och när
  • hur kommunen agerar efter ett larm om gifter i förskolan
  • hur kommunen samordnar stöd för flyktingar.

  5. påverka medborgaren i kommunens viktiga frågor

  Information som stödjer och kompletterar kampanjer (i andra kanaler) som syftar till att öka kunskap om eller ändra attityd till för kommunen viktiga frågor, eller som syftar till att utveckla kommunens service. Exempel:

  • att cykla på vintern
  • att engagera sig i arbetet med att ta emot flyktingar.

  Det här finns inte på uppsala.se

  Innehåll kommer inte att finnas på uppsala.se om det är

  • allmänna råd till människor eller företag, till exempel generella råd om vikten av cykelhjälm eller badvett
  • information och tjänster som bättre kan ges av andra myndigheter och aktörer utanför kommunen, till exempel Boverket, Skatteverket eller länsstyrelsen
  • reklam för kommersiella ändamål och verksamheter, som enskilda företag eller utförare
  • information och service som riktar sig uteslutande till anställda inom kommunen
  • information och service som riktar sig uteslutande till utförare och leverantörer av kommunala tjänster
  • enskilda verksamheter undantagna från uppsala.se, till exempel skolor som har egna webbplatser
  • mindre evenemang och evenemang som kommunen inte är huvudarrangör för, exempelvis teaterföreställningar, mässor eller konserter.
  Fäll ihop
 4. Hitta information


  Sök

  Ett effektivt sätt att hitta den information som du letar efter, är att använda sökfältet. Du hittar det längst upp på varje sida.

  Exempel: Sök på "hemtjänst" i sökfältet. Då kommer du till en lista med länkar till de sidor som handlar om hemtjänst.

  Sökfält där det står "hemtjänst"

  Navigera 

  Du kan navigera med hjälp av de ämnesingångar som du hittar på startsidan. Klicka dig fram till rätt information genom att välja den ämnesingång som det du letar efter tillhör.

  Exempel: Om du vill få reda på hur hemtjänst fungerar, ska du klicka på "Stöd och omsorg" på startsidan, och sedan klicka dig vidare till sidorna om hemtjänst.

  Visar hur du ska klicka dig vidare i sidans ämnesingångar

  Fäll ihop
 5. Klarspråk


  När vi skriver på uppsala.se ska vi använda ett enkelt och tydligt språk. Här kan du läsa om vad klarspråk innebär och hur vi använder det på uppsala.se.

  Skriv för läsaren

  Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt, enligt språklagen. Ytterst handlar det om demokrati. Alla ska kunna förstå och ta till sig vad myndigheterna skriver. Gör klart vem du skriver för och anpassa språket till läsaren. Texten ska göra nytta.

  Läs mer om syfte och målgrupp

  Skriv kort men med samband

  Rensa bort onödiga ord för att korta ned meningarna. En tanke per mening är ett bra riktmärke. Men stapla inte många korta meningar efter varandra. Om det blir för korthugget blir det svårare för läsaren att förstå.

  Använd sambandsord för att vägleda läsaren framåt i texten, till exempel: eftersom, så att, men, trots att, också, dessutom.

  Undvik inskjutna bisatser som ger långa och svårlästa meningar. Om du använder bisatser kan det lätt bli språk- och syftningsfel.

  Gör texten informationstät. Tänk kort även när det gäller stycken och hela texten. Skriv konkret och försök att bara svara på de frågor du vet att läsaren har.

  Kopiera inte texter från broschyrer och handböcker. Förkorta och strukturera om, så att de blir lämpade för webben. Behövs broschyren i sin helhet: Skriv en sammanfattning och länka till broschyren som pdf.

  Välj vanliga ord

  Byråkratspråk, fackord och utländska uttryck försvårar för läsaren. Förklara fackord om de måste användas. Gör det direkt i texten eller i en ordlista. Använd ett ledigt och modernt språk utan högtravande och omoderna ord och fraser. Se Svarta listan.

  Skriv inte Skriv istället
  skall ska
  angående om
  beskaffenhet slag, sort
  erhålla
  underlåta låta bli
  åligger ska, måste

  Verb gör texten lättare att förstå

  Undvik passiva verbformer. Det blir otydligt och ger ofta följdfrågor.

  Skriv inte Skriv istället
  Det beslutades att… Kommunstyrelsen beslutade att…

   

  Gör om substantiverade verb. Det blir ofta kortare och alltid lättare att förstå.

  Skriv inte Skriv istället

  Eva ska göra en kartläggning av...

  Eva ska kartlägga

   

  Lägg det viktiga verbet tidigt i meningen. Formen ”Vem gör vad” är den enklaste meningsbyggnaden att förstå.

  Skriv inte Skriv istället
  Vem som ska få stipendiet är det kulturnämnden som bestämmer Kulturnämnden bestämmer vem som ska få stipendiet.

   

  Använd du-tilltal

  Om det är lämpligt att använda tilltalsord, använd du istället för ni. Observera att du skrivs med liten bokstav. Undvik subjektet man. Istället bör du tala om vem som gör vad.

  Undvik helst vi eller vår, men om du ska använda dem måste det vara tydligt vilken del av kommunen som är vi. Definiera vem som är vi innan du använder det.

  Engelska ord och uttryck

  Använd svenska översättningar av engelska begrepp. Här är några exempel:

  Engelskt begrepp Svensk översättning
  mail e-post
  partners partner
  policies policyer
  site, homepage webbplats
  web webb
  web browser webbläsare
  Fäll ihop
 6. Anpassning och tillgänglighet


  Den här webbplatsen är byggd för att fungera bra oavsett om du använder mobiltelefon, surfplatta eller dator. Den är responsiv och ändrar utseende utifrån hur stor din skärm är.

  Ändra textens storlek

  Du kan själv ändra textens storlek i din webbläsare. Läs i webbläsarens hjälpavsnitt för att ta reda på hur du gör.

  Få sidans innehåll uppläst

  Du kan få texten på uppsala.se uppläst för dig genom att välja "Lyssna" uppe till vänster på varje sida. 

  Lyssna

  Om du vill ha ett visst stycke uppläst, markerar du det och klickar sedan på den lilla ikonen som dyker upp bredvid markeringen.

  Webbläsare

  Uppsala.se fungerar bäst i den senaste versionen av vanliga webbläsare. Webbplatsen fungerar också bra i äldre versioner av webbläsare, men kan se lite annorlunda ut. Din dator behöver inte ha stöd för javascript eller flash för att sidan ska fungera.

  Webbstandard

  Vi strävar efter att följa rekommendationerna i webbriktlinjer.se.

  Fäll ihop
 7. Kakor (cookies)


  Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av webbplatsen bättre. En kaka är en liten textfil som webbplatsen begär att få spara på din dator. Kakan ger dig som besökare tillgång till olika funktioner. Den ger också oss statistik över hur du och andra besökare använder webbplatsen.

  De kakor vi använder sparar ingen information som gör att vi kan identifiera vem du är.

  Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats. 

  Inställningar för kakor

  Du kan välja att inte tillåta oss att använda kakor genom att stänga av funktionen i din webbläsare. Om du vill, kan du också ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker spara en kaka på din dator. Kakor som har blivit sparade sedan tidigare kan du ta bort i efterhand.

  Lagen om elektronisk kommunikation

  Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) ska alla som besöker en webbplats med kakor få information om att webbplatsen innehåller kakor och vad ändamålet med dem är. Webbplatsen ska informera om hur du kan undvika kakor och du som besökare ska även ges möjlighet att samtycka till att kakor används.

  Kakor på uppsala.se

  Här kan du se vilka kakor vi använder på den här webbplatsen. Det kan finnas kakor som bara är knutna till en del av webbplatsen eller till enstaka e-tjänster. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta webbredaktionen.

  TipMix

  Det här är en session-kaka med en tillfällig identifieringskod som räknar antalet sidvisningar som genomförs av en och samma webbläsare under ett enskilt besök. Kakan kontrolleras och sätts av Microsoft. Informationen som sparas innehåller inte några personuppgifter. Kakan förfaller när du stänger webbläsaren

  ASP.NET_SessionId

  Detta är en sessions-kaka med en tillfällig identitetskod som webbapplikationsservern använder för att hålla reda på vilka förfrågningar mot webbplatsen som hör ihop med en viss besökare (webbläsare, klient). Kakan krävs för att webbplatsen ska fungera och skapas automatiskt. Domännamn: uppsala.se.

  Informationen som sparas innehåller inte några personuppgifter och används inte för att registrera vilka webbplatser eller sidor du besöker. Kakan förfaller när du stänger webbläsaren.

  AcceptCookies_UppsalaKommun

  Detta är en permanent-kaka från uppsala.se som används för att veta om besökaren tagit del av informationen om kakor och stängt rutan om kakor. Domännamn: uppsala.se.

  Kakan förfaller två år från det att den sattes eller senast uppdaterades.

  ReadSpeakerSettings

  Det här är en kaka som lagrar de inställningar du gör i webbplatsens lyssna-funktion (ReadSpeaker).

  Kakan förfaller fyra timmar från det att den sattes eller senast uppdaterades.

  Analys och statistik

  Uppsala kommun använder Google Analytics för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Följande kakor skapas:

  _gat

  Detta är en kaka från webbstatistikverktyget Google Analytics.

  Domännamn: uppsala.se
  Funktion: Statistik
  Lagringstid: 1 minut

  _ga

  Detta är en kaka från webbstatistikverktyget Google Analytics som används för att kunna skilja på användare. Kakan förfaller två år från det att den sattes eller senast uppdaterades.

  Domännamn: uppsala.se
  Funktion: Statistik
  Lagringstid: 2 år

  _gid

  Detta är en kaka från webbstatistikverktyget Google Analytics som används för att  kunna skilja på användare. Kakan förfaller 24 timmar från det att den sattes eller senast uppdaterades.

  Domännamn: uppsala.se.
  Funktion: Statistik
  Lagringstid: 24 timmar

  Lagring av data i Google analytics

  Information som skapas av dessa kakor när du använder webbplatsen (inklusive din IP-adress) vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Informationen används av Uppsala kommun för att utvärdera besöksstatistik. Vi använder till exempel information om besök på webbplatsen för att förbättra den. Google kan också överföra informationen till tredje part om det krävs enligt lag eller om en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med annan data.

  I syfte att kunna följa upp förändringar över tid så sparar vi viss information om hur webbplatsen används i 26 månader. Därefter raderas dessa uppgifter. Exempel på denna typ av information är antal nedladdningar av pdf-filer eller antal skickade formulär på webbplatsen.

  För att ytterligare värna din integritet använder vi IP-anonymisering vid datainsamlingen. Det betyder att de sista siffrorna i IP-numret maskeras, till exempel 193.188.156.xxx.

  Läs om IP-anonymisering i Google Analytics på Googles webbplats

  Om du inte vill acceptera lagring av kakor för Google analytics

  Om du inte vill att dina besök på Uppsala kommuns webbplatser ska registreras i Google Analytics så kan du använda så kallade opt-out tillägg till din webbläsare.

  Läs om Google analytics "Opt-out" tillägg till webbläsare, på engelska

  Ta del av sekretesspolicyn på Google Analytics webbplats

  Ett annat sätt att förhindra att cookies används av Google Analytics är att stänga av funktionen som lagrar kakor i din webbläsare. Det gör du i webbläsarens inställningar. Då lagras inga kakor men du kommer inte heller att kunna använda vissa funktioner på webbplatsen.

  Kakor på webbplatser eller e-tjänster som vi länkar till

  På uppsala.se finns det länkar till webbplatser eller e-tjänster som använder andra kakor än de vi beskriver här. Läs mer om vilka kakor det är på respektive webbplats eller e-tjänst.

  Fäll ihop
 8. Andra språk än svenska

 9. Dataskyddsförordningen (GDPR)


  Dataskyddsförordningen, GDPR, är en EU-lagstiftning som har ersatt personuppgiftslagen, PuL. För dig innebär lagen bland annat att vi i Uppsala kommun ska vara tydliga med varför vi samlar in personuppgifter, hur vi använder dem och hur länge vi sparar dem.

  Läs om hur Uppsala kommun behandlar personuppgifter.

  Läs om  integritet och personuppgifter på Datainspektionens webbplats.

  Fäll ihop
 10. Personuppgiftslagen (PuL)


  Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen, GDPR. Läs om hur Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

  Fäll ihop
 11. RSS/Prenumeration


  Med hjälp av RSS (Really Simple Syndication) kan du prenumerera på nyheter, pressmeddelanden, kallelser, protokoll och dagordningar som publiceras på webbplatsen. Genom att prenumerera på ett eller flera RSS-flöden får du information direkt i din webbläsare, mobiltelefon eller RSS-läsare.

  Gör så här för att prenumerera

  1. Gör en sökning på den typ av publikation du vill prenumerera på. Filtrera också på ämne, nämnd eller förvaltning, beroende på vilket urval du vill ha.
  2. När du är nöjd med filterinställningen, klicka på länken RSS ovanför listan. 
  3. Kopiera länken som du får och klistra in i den RSS-läsare du valt.

  Se och prenumerera på nyheter och pressmeddelanden 

  Se och prenumerera på publikationer 

  Se och prenumerera på lediga jobb 

  Fäll ihop
 12. Användning av BankID


  BankID är en e-legitimation som du använder för att styrka din identitet på internet.

  På uppsala.se behöver du ha BankID när du ska skriva under och skicka in vissa typer av formulär till kommunen.

  Du beställer BankID hos din bank

  Du måste ha ett svenskt personnummer för att kunna beställa ett BankID. De olika bankerna ställer också andra krav som till exempel att du har nått en viss ålder och är folkbokförd i Sverige.

  Exakt hur du beställer ett BankID skiljer sig åt mellan olika banker. En del banker kräver att du besöker bankkontoret och legitimerar dig med godkänd ID-handling. Hos andra banker kan du logga in på din internetbank och beställa ditt BankID direkt.

  Om din webbläsare inte fungerar

  För en del användare fungerar det inte att signera formulären i vissa nya webbläsare, till exempel Internet Explorer 11. Prova då att använda en annan webbläsare som Chrome eller Firefox. Kontakta din bank om du har frågor.

  Läs om e-legitimationen BankID

  Fäll ihop