Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kommunens mål och budget

Kommunens viktigaste styrdokument heter Mål och budget. Det innehåller fokusmål, uppdrag, politisk plattform och budget för hela organisationen. Här kan du titta närmare på hur arbetet med mål och budget går till. Du kan också se vad vi gör för att nå våra fokusmål, hur väl vi håller oss till vår budget och hur vi fördelar pengarna mellan olika verksamheter och nämnder.

dokument illustration

Mål och budget – styrdokumentet

I styrdokumentet Mål och budget kan du bland annat läsa om hur kommunen använder dina skattepengar och vad förvaltningarna och bolagen ska arbeta med. 

Läs styrdokumentet Mål och budget
Människor i möte

Arbetet med mål och budget

Kommunen tar varje år fram en budget där det framgår hur vi ska fördela våra pengar. Vi sätter också upp mål för att bli bättre och göra rätt saker. Här kan du följa arbetet med att ta fram mål och budget.

Så tar vi fram mål och budget
illustration omvärldsbevakning

Omvärldsanalys

Varje år gör kommunen en omvärldsanalys för att se hur vi påverkas av det som händer runt omkring oss. Insikterna från analysen ligger till grund för hur vi sätter våra mål och planerar vår verksamhet.

Omvärldsanalys
Gul fotboll i ett fotbollsmål

Fyra fokusmål styr kommunens arbete

Kommunens arbete styrs av fyra fokusmål. För varje mål finns ett antal uppdrag som verksamheten ska arbeta med för att uppnå målet. Vi följer upp mål och uppdrag flera gånger per år.

Fokusmål och uppdrag
budget illustration

Kommunens budget

Undrar du vad dina skattepengar går till eller hur mycket det kostar med till exempel skola, vård och omsorg?
Här kan du se hur pengarna fördelas mellan olika verksamheter och nämnder och följa hur väl kommunen
håller sig till sin budget.

Kommunens budget – så här ligger vi till