Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kommunens mål och budget

Kommunens viktigaste styrdokument heter Mål och budget. Det innehåller inriktningsmål, uppdrag, politisk plattform och budget för hela organisationen. Här kan du titta närmare på hur arbetet med mål och budget går till. Du kan också se vad vi gör för att nå våra inriktningsmål, hur väl vi håller oss till vår budget och hur vi fördelar pengarna mellan olika verksamheter och nämnder.

Människor i möte

Arbetet med mål och budget

Kommunen tar varje år fram en budget där det framgår hur vi ska fördela våra pengar. Vi sätter också upp mål för att bli bättre och göra rätt saker. Här kan du följa arbetet med att ta fram mål och budget.

Så tar vi fram mål och budget
omvärldsanalys illustration

Omvärldsanalys

Varje år gör kommunen en omvärldsanalys för att se hur vi påverkas av det som händer runt omkring oss. Insikterna från analysen ligger till grund för hur vi sätter våra mål och planerar vår verksamhet.

Omvärldsanalys
lekande barn

Inriktningsmålen styr kommunens arbete

Kommunens arbete styrs av nio inriktningsmål. De bildar vår vision. För varje mål finns ett antal uppdrag som verksamheten ska arbeta med för att uppnå målet. Vi följer upp mål och uppdrag flera gånger per år. Resultatet kan du se här.

Mål och uppdrag
dokument illustration

Mål och budget – styrdokumentet

I styrdokumentet Mål och budget kan du bland annat läsa om hur kommunen använder dina skattepengar och vad förvaltningarna och bolagen ska arbeta med. Du kan välja att läsa dokumentet på en webbsida eller ladda ner det som en pdf.

Läs styrdokumentet Mål och budget