Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

13,1miljarder kronor

Enligt planen för 2021 ska nämnderna få 13,1 miljarder kronor i kommunbidrag från kommunfullmäktige. Kommunbidraget finansieras med intäkter från kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift. Kommunbidraget ska täcka de kostnader som nämnderna inte själva kan finansiera med hjälp av taxor, avgifter, statsbidrag med mera.

Kommunalskatt

Du som arbetar betalar kommunalskatt till den kommun där du är folkbokförd. I skattekollen kan du se hur mycket av din lön som går till skatt och hur kommunen fördelar pengarna.

Kommunalekonomisk utjämning

Ett nationellt system för att kommuner och landsting ska kunna erbjuda likvärdig service till sina invånare, oberoende av skatteintäkter och andra förutsättningar som de inte kan råda över, till exempel andelen äldre i befolkningen.
Läs om kommunalekonomisk utjämning på regeringens webbplats.

Kommunal fastighetsavgift

Alla som äger en fastighet/bostad i Uppsala kommun betalar en kommunal fastighetsavgift. Avgiften är olika hög beroende på vilken typ av fastighet det gäller. Läs om avgiften på Skatteverkets webbplats.

Så här fördelas budgeten

  • Grundskola
   2 380 906 000 kr
  • Förskola och pedagogisk omsorg
   1 566 315 000 kr
  • Gymnasieskola
   927 411 000 kr
  • Fritidshem
   265 799 000 kr
  • Förskoleklass
   188 248 000 kr
  • Grundsärskola
   123 653 000 kr
  • Gymnasial vuxenutbildning mm
   74 803 000 kr
  • SFI
   70 999 000 kr
  • Gymnasiesärskola
   59 629 000 kr
  • Öppen fritidsverks
   34 784 000 kr
  • Grundläggande vuxenutbildning
   24 900 000 kr
  • Öppen förskola
   16 909 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Insatser enligt LSS
   1 302 223 000 kr
  • IFO, barn och unga
   572 721 000 kr
  • Särskilt boende, äldre 80-89 år
   518 895 000 kr
  • IFO, ekonomiskt bistånd
   449 753 000 kr
  • Ordinärt boende, äldre 80-89 år
   386 208 000 kr
  • Särskilt boende, äldre 90-w år
   361 186 000 kr
  • Särskilt boende, äldre 65-79 år
   320 873 000 kr
  • Ordinärt boende, äldre 65-79 år
   275 057 000 kr
  • IFO, missbrukarvård mm
   204 890 000 kr
  • Ordinärt boende, äldre 90-w år
   191 406 000 kr
  • Ordinärt boende, funktionsnedsättning
   183 860 000 kr
  • Särskilt boende, funktionsnedsättning
   179 111 000 kr
  • Färdtjänst
   60 724 000 kr
  • Öppna insatser, äldre
   59 022 000 kr
  • Öppna insatser, funktionsnedsättning
   33 689 000 kr
  • Familjerätt
   18 895 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Infrastruktur
   1 031 301 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Fritid, övrigt
   398 654 000 kr
  • Kultur, övrigt
   112 394 000 kr
  • Bibliotek
   99 700 000 kr
  • Musik och kulturskola
   48 090 000 kr
  • Fritidsgårdar
   40 836 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Administration, fördelas
   210 483 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Arbetsmarknad
   164 638 000 kr
  • Flyktingmottagande
   12 143 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Politisk verksamhet
   111 291 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Affärsverksamhet
   2 203 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
Totalt 13,1 miljarder kronor

Budgeten gäller innevarande år och innehåller en plan för de två kommande. Hur stor budgeten är och hur den fördelas bestäms i arbetet med kommunens mål och budget.

Vi ser över budgeten i november varje år. Om förutsättningarna har ändrats kan det hända att vi behöver justera summan för våra planerade utgifter.

Kommunens alla verksamheter följer upp sin budget varje månad. Om de inte klarar att hålla sin budget måste de vidta åtgärder som gör att underskottet inte fortsätter att växa.

Tre gånger om året (i april, augusti och december) gör vi en större uppföljning som visar hur det går med hela kommunens budget och inriktningsmål.