Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala har skärpt de allmänna råden i Uppsala län för att försöka bryta den ökade smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

12,2miljarder kronor

Nämnderna får 12,2 miljarder kronor i kommunbidrag från kommunfullmäktige för att kunna bedriva sin verksamhet. Kommunbidraget finansieras med intäkter från kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift. Kommunbidraget ska täcka de kostnader som nämnderna inte själva kan finansiera med hjälp av taxor, avgifter, statsbidrag med mera.

Kommunalskatt

Du som arbetar betalar kommunalskatt till den kommun där du är folkbokförd. I skattekollen kan du se hur mycket av din lön som går till skatt och hur kommunen fördelar pengarna.

Kommunalekonomisk utjämning

Ett nationellt system för att kommuner och landsting ska kunna erbjuda likvärdig service till sina invånare, oberoende av skatteintäkter och andra förutsättningar som de inte kan råda över, till exempel andelen äldre i befolkningen.
Läs om kommunalekonomisk utjämning på regeringens webbplats.

Kommunal fastighetsavgift

Alla som äger en fastighet/bostad i Uppsala kommun betalar en kommunal fastighetsavgift. Avgiften är olika hög beroende på vilken typ av fastighet det gäller. Läs om avgiften på Skatteverkets webbplats.

Så här fördelas budgeten

  • Grundskola
   2 288 975 000 kr
  • Förskola
   1 472 861 000 kr
  • Gymnasieskola
   868 646 000 kr
  • Fritidshem
   252 106 000 kr
  • Förskoleklass
   175 519 000 kr
  • Grundsärskola
   107 696 000 kr
  • Gymnasial vuxenutbildning mm
   73 770 000 kr
  • Pedagogisk omsorg
   70 406 000 kr
  • SFI
   69 954 000 kr
  • Gymnasiesärskola
   55 849 000 kr
  • Öppen fritidsverks
   31 308 000 kr
  • Grundläggande vuxenutbildning
   24 580 000 kr
  • Öppen förskola
   16 760 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Insatser enligt LSS och LASS
   1 177 981 000 kr
  • Särskilt boende, äldre
   1 086 246 000 kr
  • Ordinärt boende, äldre
   839 835 000 kr
  • IFO, barn och unga
   513 687 000 kr
  • IFO, ekonomiskt bistånd
   399 641 000 kr
  • Ordinärt boende, funktionsnedsättning
   199 135 000 kr
  • IFO, Missbrukarvård mm
   182 379 000 kr
  • Särskilt boende, funktionsnedsättning
   152 304 000 kr
  • Öppna insatser, äldre
   63 898 000 kr
  • Färdtjänst
   60 252 000 kr
  • Öppna insatser, funktionsnedsättning
   32 004 000 kr
  • Familjerätt
   18 664 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Infrastruktur
   803 733 000 kr
  • Vinterväghållning
   74 714 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Fritid, övrigt
   369 900 000 kr
  • Kultur, övrigt
   98 018 000 kr
  • Bibliotek
   94 914 000 kr
  • Musik och kulturskola
   47 858 000 kr
  • Fritidsgårdar
   40 178 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Kommunledning
   176 355 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Arbetsmarknad
   143 924 000 kr
  • Flyktingmottagande
   25 992 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Politisk verksamhet
   103 830 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Affärsverksamhet
   455 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
Totalt 12,2 miljarder kronor

Budgeten gäller innevarande år och innehåller en plan för de två kommande. Hur stor budgeten är och hur den fördelas bestäms i arbetet med kommunens mål och budget.

Vi ser över budgeten i november varje år. Om förutsättningarna har ändrats kan det hända att vi behöver justera summan för våra planerade utgifter.

Kommunens alla verksamheter följer upp sin budget varje månad. Om de inte klarar att hålla sin budget måste de vidta åtgärder som gör att underskottet inte fortsätter att växa.

Tre gånger om året (i april, augusti och december) gör vi en större uppföljning som visar hur det går med hela kommunens budget och inriktningsmål.