Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

12,5miljarder kronor

Enligt planen för 2021 ska nämnderna få 12,5 miljarder kronor i kommunbidrag från kommunfullmäktige. Kommunbidraget finansieras med intäkter från kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift. Kommunbidraget ska täcka de kostnader som nämnderna inte själva kan finansiera med hjälp av taxor, avgifter, statsbidrag med mera.

Kommunalskatt

Du som arbetar betalar kommunalskatt till den kommun där du är folkbokförd. I skattekollen kan du se hur mycket av din lön som går till skatt och hur kommunen fördelar pengarna.

Kommunalekonomisk utjämning

Ett nationellt system för att kommuner och landsting ska kunna erbjuda likvärdig service till sina invånare, oberoende av skatteintäkter och andra förutsättningar som de inte kan råda över, till exempel andelen äldre i befolkningen.
Läs om kommunalekonomisk utjämning på regeringens webbplats.

Kommunal fastighetsavgift

Alla som äger en fastighet/bostad i Uppsala kommun betalar en kommunal fastighetsavgift. Avgiften är olika hög beroende på vilken typ av fastighet det gäller. Läs om avgiften på Skatteverkets webbplats.

Så här fördelas budgeten

  • Grundskola
   2 355 715 000 kr
  • Förskola
   1 492 815 000 kr
  • Gymnasieskola
   901 020 000 kr
  • Fritidshem
   256 597 000 kr
  • Förskoleklass
   184 870 000 kr
  • Grundsärskola
   110 714 000 kr
  • Gymnasial vuxenutbildning mm
   74 612 000 kr
  • Pedagogisk omsorg
   71 450 000 kr
  • SFI
   70 753 000 kr
  • Gymnasiesärskola
   57 931 000 kr
  • Öppen fritidsverks
   31 865 000 kr
  • Grundläggande vuxenutbildning
   24 861 000 kr
  • Öppen förskola
   17 009 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Insatser enligt LSS och LASS
   1 196 410 000 kr
  • Särskilt boende, äldre
   1 120 828 000 kr
  • Ordinärt boende, äldre
   866 289 000 kr
  • IFO, barn och unga
   526 531 000 kr
  • IFO, ekonomiskt bistånd
   404 202 000 kr
  • Ordinärt boende, funktionsnedsättning
   201 524 000 kr
  • IFO, Missbrukarvård mm
   184 460 000 kr
  • Särskilt boende, funktionsnedsättning
   154 168 000 kr
  • Öppna insatser, äldre
   65 721 000 kr
  • Färdtjänst
   61 314 000 kr
  • Öppna insatser, funktionsnedsättning
   32 370 000 kr
  • Familjerätt
   19 027 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Infrastruktur
   815 362 000 kr
  • Vinterväghållning
   75 184 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Fritid, övrigt
   400 126 000 kr
  • Kultur, övrigt
   99 708 000 kr
  • Bibliotek
   96 587 000 kr
  • Musik och kulturskola
   49 198 000 kr
  • Fritidsgårdar
   41 997 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Kommunledning
   182 016 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Arbetsmarknad
   145 566 000 kr
  • Flyktingmottagande
   29 416 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Politisk verksamhet
   102 542 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Affärsverksamhet
   460 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
Totalt 12,5 miljarder kronor

Budgeten gäller innevarande år och innehåller en plan för de två kommande. Hur stor budgeten är och hur den fördelas bestäms i arbetet med kommunens mål och budget.

Vi ser över budgeten i november varje år. Om förutsättningarna har ändrats kan det hända att vi behöver justera summan för våra planerade utgifter.

Kommunens alla verksamheter följer upp sin budget varje månad. Om de inte klarar att hålla sin budget måste de vidta åtgärder som gör att underskottet inte fortsätter att växa.

Tre gånger om året (i april, augusti och december) gör vi en större uppföljning som visar hur det går med hela kommunens budget och inriktningsmål.