Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

13,3miljarder kronor

Enligt planen för 2022 ska nämnderna få 13,3 miljarder kronor i kommunbidrag från kommunfullmäktige. Kommunbidraget finansieras med intäkter från kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift. Kommunbidraget ska täcka de kostnader som nämnderna inte själva kan finansiera med hjälp av taxor, avgifter, statsbidrag med mera.

Kommunalskatt

Du som arbetar betalar kommunalskatt till den kommun där du är folkbokförd. I skattekollen kan du se hur mycket av din lön som går till skatt och hur kommunen fördelar pengarna.

Kommunalekonomisk utjämning

Ett nationellt system för att kommuner och landsting ska kunna erbjuda likvärdig service till sina invånare, oberoende av skatteintäkter och andra förutsättningar som de inte kan råda över, till exempel andelen äldre i befolkningen.
Läs om kommunalekonomisk utjämning på regeringens webbplats.

Kommunal fastighetsavgift

Alla som äger en fastighet/bostad i Uppsala kommun betalar en kommunal fastighetsavgift. Avgiften är olika hög beroende på vilken typ av fastighet det gäller. Läs om avgiften på Skatteverkets webbplats.

Budgeten höll och nämnderna gjorde ett positivt resultat.

Läs hela kommunens bokslut i årsredovisningen för 2020.

  • Grundskola
   2 461 115 000 kr
  • Förskola och pedagogisk omsorg
   1 586 800 000 kr
  • Gymnasieskola
   969 127 000 kr
  • Fritidshem
   272 825 000 kr
  • Förskoleklass
   191 742 000 kr
  • Grundsärskola
   123 168 000 kr
  • Gymnasial vuxenutbildning mm
   75 366 000 kr
  • SFI
   71 534 000 kr
  • Gymnasiesärskola
   58 439 000 kr
  • Öppen fritidsverks
   34 290 000 kr
  • Grundläggande vuxenutbildning
   25 087 000 kr
  • Öppen förskola
   17 036 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Insatser enligt LSS
   1 342 324 000 kr
  • IFO, barn och unga
   576 969 000 kr
  • Särskilt boende, äldre 80-89 år
   544 890 000 kr
  • IFO, ekonomiskt bistånd
   453 138 000 kr
  • Ordinärt boende, äldre 80-89 år
   405 579 000 kr
  • Särskilt boende, äldre 90-w år
   365 994 000 kr
  • Särskilt boende, äldre 65-79 år
   327 980 000 kr
  • Ordinärt boende, äldre 65-79 år
   281 168 000 kr
  • IFO, missbrukarvård mm
   206 406 000 kr
  • Ordinärt boende, äldre 90-w år
   193 954 000 kr
  • Ordinärt boende, funktionsnedsättning
   185 244 000 kr
  • Särskilt boende, funktionsnedsättning
   180 459 000 kr
  • Färdtjänst
   61 181 000 kr
  • Öppna insatser, äldre
   59 463 000 kr
  • Öppna insatser, funktionsnedsättning
   33 942 000 kr
  • Familjerätt
   19 037 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Infrastruktur
   1 001 705 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Fritid, övrigt
   407 247 000 kr
  • Kultur, övrigt
   109 210 000 kr
  • Bibliotek
   100 449 000 kr
  • Musik och kulturskola
   48 452 000 kr
  • Fritidsgårdar
   41 143 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Administration, fördelas
   209 368 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Arbetsmarknad
   165 855 000 kr
  • Flyktingmottagande
   12 240 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Politisk verksamhet
   118 356 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Affärsverksamhet
   2 220 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
Totalt 13,3 miljarder kronor

Budgeten gäller innevarande år och innehåller en plan för de två kommande. Hur stor budgeten är och hur den fördelas bestäms i arbetet med kommunens mål och budget.

Vi ser över budgeten i november varje år. Om förutsättningarna har ändrats kan det hända att vi behöver justera summan för våra planerade utgifter.

Kommunens alla verksamheter följer upp sin budget varje månad. Om de inte klarar att hålla sin budget måste de vidta åtgärder som gör att underskottet inte fortsätter att växa.

Tre gånger om året (i april, augusti och december) gör vi en större uppföljning som visar hur det går med hela kommunens budget och inriktningsmål.