Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Misstänker du missförhållanden i Uppsala kommun? Då kan du rapportera dem genom kommunens visselblåsarfunktion. Det gäller dig som är eller har varit anställd i Uppsala kommun eller har en annan arbetsrelation till kommunen, till exempel som

 • konsult
 • leverantör
 • praktikant
 • arbetssökande.

Du som rapporterar kan vara anonym och din anonymitet är skyddad i lag.

Du kan använda visselblåsarfunktionen vid misstänkta missförhållanden

Du kan använda visselblåsarfunktionen när du misstänker

 • muta
 • miljöbrott
 • upphandlingsbrott
 • bedrägeri
 • stöld
 • jäv
 • olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning
 • närstående som gynnas
 • andra lagbrott.

Rapportera inte vid enskilda konflikter, synpunkter och klagomål

Visselblåsarlagen omfattar inte alla missförhållanden. Det måste finnas ett allmänintresse av att informationen kommer fram eller också måste missförhållandena bryta mot det EU-direktiv som visselblåsarlagen bygger på. Funktionen ska alltså inte användas för att till exempel

 • framföra synpunkter
 • framföra klagomål
 • rapportera enskilda konflikter.

Påverkar missförhållandet bara den som rapporterar finns det oftast inte ett allmänintresse av att informationen kommer fram.

Du som har en arbetsrelation till kommunen kan rapportera

Du kan lämna en så kallad visselblåsarrapport om du har eller har haft någon typ av arbetsrelation till kommunen. Det gäller

 • Uppsala kommuns anställda och tidigare anställda
 • personer som söker arbete eller gör en förfrågan om arbete
 • volontärer
 • praktikanter
 • konsulter
 • leverantörer eller potentiella leverantörer.

Ett villkor för att du ska kunna lämna en visselblåsarrapport är att du hämtat in informationen under den tid då du var kopplad till verksamheten.

Du kan rapportera på flera sätt

Vill du rapportera ett missförhållande? 

Vi bedömer om din rapport är en visselblåsning

Om du lämnar kontaktuppgifter får du en bekräftelse inom sju dagar på att din rapport har tagits emot av Uppsala kommun. En oberoende enhet inom Uppsala kommun utreder och skyddar din anmälan under hela hanteringen av ärendet. De går igenom de uppgifter du har lämnat i din rapport för att bedöma om rapporten är en visselblåsning eller inte.

Handläggaren kan behöva ställa frågor till dig via en kod som du får när du gör din rapport. Via visselblåsarfunktionen kan du även få återkoppling om vilka åtgärder vi vidtar eller planerar att vidta på grund av din rapport.

Du är skyddad som visselblåsare

Skyddet för visselblåsare innebär att det är förbjudet för Uppsala kommun att hindra någon från att rapportera genom att på något sätt

 • vidta åtgärder
 • utsätta någon för repressalier, det vill säga följder

För att skyddet ska gälla måste du som rapporterar tro att informationen du lämnar är sann. Skyddet gäller inte vid medvetet falsk rapportering. Om du medvetet rapporterar falsk information kan åtgärder vidtas.

Konfidentiell behandling av din identitet

Vi hanterar alla visselblåsarrapporter på ett sätt som säkerställer en konfidentiell behandling av din identitet, det vill säga att du förblir anonym. Din identitet är dessutom skyddad av sekretess när du rapporterar ett missförhållande. Vi sparar inte din IP-adress och det finns inte heller någon annan möjlighet att identifiera dig. Som rapportör kan du även lämna din rapport helt anonymt så att vi på Uppsala kommun inte kan komma åt dina personuppgifter.

Du är skyddad av flera lagar

Förutom visselblåsarlagen finns även skydd för dig som rapporterar om missförhållanden i flera andra lagar, till exempel

 • anställningsskyddslagen
 • medbestämmandelagen.

Offentligt anställda och vissa privatanställda inom till exempel vård, skola och omsorg har också ett omfattande grundlagsskydd att lämna uppgifter till media i publiceringssyfte, ett så kallat meddelarskydd. Visselblåsarlagen kompletterar och stärker skyddet i dessa lagar.

Synpunkter och klagomål lämnar du via synpunktstjänsten

Synpunkter och klagomål ska du inte lämna via visselblåsarfunktionen. Har du synpunkter och klagomål på hur kommunen hanterar den kommunala verksamheten kan du lämna dem via vår synpunktstjänst.

Uppsala kommuns tjänst för synpunkter och klagomål

Du kan också kontakta Uppsala kommuns Kontaktcenter.
Telefon: 018-727 00 00

E-post: uppsala.kommun@uppsala.se

Du kan även besöka Kontaktcenter på Stadshusgatan 2 i Uppsala för mer information.

Mer om visselblåsarlagen

Vill du veta mer om visselblåsarlagen? Läs på Riksdagens webbplats.

Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden | Sveriges riksdag (riksdagen.se)