Aktuellt inom Uppsala kommun

Två händer som håller varandra

Flyktinghjälp – vad du kan göra

Läs vad kommunen gör och vad du kan göra för att hjälpa.

Pengar

Förslag till Mål och budget 2016

Nämnderna ska yttra sig och kommunstyrelsen fattar beslut 14 oktober. Kommunfullmäktige fattar beslut 2–3 november.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder 14 oktober

Se kallelse och ärenden.