Aktuellt inom Uppsala kommun

Skolval och gymnasieval Skolval och gymnasieval

Skolvalet för förskoleklass och grundskola pågår till och med 31 januari. Du som ska söka till gymnasiet ska göra det innan 15 februari.

snoplogning Snöröjning och sandning

Läs om kommunens arbete med vinterväghållning.

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens senaste möte

Kommunstyrelsen hade möte 13 december. Läs beslut och se ojusterat protokoll.