Aktuellt inom Uppsala kommun

Biotopia

Arkitekturpolicy för Uppsala kommun

Nu finns en ny arkitekturpolicy för Uppsala kommun. Den ska bidra till en levande, hållbar och vacker stad.

snoplogning

Snöröjning och sandning

Läs om kommunens arbete med vinterväghållning.