Planteringar vid Resecentrum

Kommunens öppettider i sommar

Under juni, juli och augusti stänger kommunens växel 16.00 på fredagar, telefon 018-727 00 00. 

bostadsförmedling

Uppsala bostadsförmedling

Läs om hur kommunens bostadsförmedling kommer att fungera. 

Vår bild av Uppsala kommun idag och i framtiden

Vår bild av Uppsala kommun idag och i framtiden

Under fyra veckor i mars 2015 genomfördes en enkätundersökningen riktad till alla som bor och verkar inom Uppsala kommun. Totalt deltog 1064 personer. Här kan du se resultatet.