Aktuellt inom Uppsala kommun

snoplogning Snöröjning och sandning

Läs om kommunens arbete med vinterväghållning.

Barn i skolan Skolval 2019 - dags att söka skola

I januari är det dags att söka skola för dig som har ett barn som ska börja eller byta skola till hösten.

Mål och budget Kommunens mål och budget

Läs om hur budgeten fördelas och om kommunens övergripande mål för 2019.