Aktuellt inom Uppsala kommun

parkering2

Förslag på nya parkeringsregleringar

Kommunen har tagit fram förslag på nya parkeringsregleringar. Nu kan du vara med och lämna synpunkter på förslagen.

ÖP puff

Översiktsplan

Nu kan du läsa och lämna synpunkter på förslagen till ny översiktsplan och innerstadsstrategi.