Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Så arbetar vi med: Trygghet och säkerhet

I Uppsala ska trygghet vara en rättighet för alla - inte ett privilegium för några få. För att Uppsala ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och vistas i behöver vi arbeta förebyggande med trygghet och säkerhet.

Vårt mål:

Alla Uppsalabor ska kunna leva ett gott liv och känna framtidstro.

 • Nyheter om trygghet och säkerhet

  Läs om vad som är på gång i arbetet med trygghet och säkerhet för att förverkliga målen i kommunens handlingsplan. Trivsam och trygg miljö, minskad brottslighet, skydd mot olyckor och krisberedskap hör till målområdena.

 • Samverkan med polisen

  Kommunen samverkar med Polismyndigheten i Uppsala län för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. Läs om medborgarlöften, fokus på barn och unga och brottsförebyggande arbete.

 • Områdesarbete

  Läs om kommunens samverkan med olika aktörer med fokus på framgångsrikt områdesarbete.

 • Förtryck, extremism, kränkningar och trakasserier

  Läs om kommunens arbete med förtyck, extremism, kränkingar och trakasserier.

 • Policy, handlingsplaner och riktlinjer

  Läs policyn, handlingsplaner och riktlinjer som tydliggör kommunens trygghets- och säkerhetsarbetet före, under och efter oönskade händelser samt hur kommunen ska bidra till trygghet och säkerhet i det offentliga rummet och i de kommunala verksamheterna.

 • Trygghetsundersökning 2020

  Uppsala kommun genomför en trygghetsundersökning över årsskiftet 2020-2021. Det gör vi för att att öka kunskapen om hur invånarna i Uppsala tätort upplever trygghet i det egna bostadsområdet.

 • 5 miljoner ska få fler att lämna kriminalitet

  Uppsala kommun startar en avhopparverksamhet i nära samverkan med polisen och andra berörda myndigheter. Målet är att fler personer ska lämna en kriminell verksamhet och att de ska kunna vända sig till socialförvaltningen för stöd och hjälp. Fyra nya medarbetare rekryteras och en ny organisation sjösätts.

 • Ett år i trygghetens tjänst

  Under 2020 har Uppsala ungdomsjour ökat samverkan med förvaltningar inom kommunen, polisen och frivilligorganisationer, ordnat lovjobb för högstadieelever och utvecklat arbetet med skolmedling. Det har varit ett utmanande och samtidigt utvecklande år.

 • Socialtjänsten tar ett helhetsgrepp i arbetet med barn och unga i riskzon för kriminalitet

  Uppsala kommun intensifierar nu arbetet med barn och unga som befinner sig i riskzon för kriminalitet med ett nytt arbetssätt. Arbetet innebär bland annat att en enhet inom socialförvaltningen kommer arbeta särskilt mot barn och ungdomar som bidrar till att skapa social oro eller begår kriminella handlingar. Socialsekreterare kommer också vid...

Se alla

Se även

 • Så arbetar vi med:

  Mänskliga rättigheter

  Uppsala kommun ska vara en öppen och inkluderande kommun där lika rättigheter och möjligheter för varje människa är den rådande normen. Här kan du läsa mer om kommunens arbete med mänskliga rättigheter.

 • Så arbetar vi med:

  Social hållbarhet

  Läs om hur kommunen arbetar med sociala hållbarhetsfrågor.