Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så arbetar vi med: Trygghet och säkerhet

I Uppsala ska trygghet vara en rättighet för alla - inte ett privilegium för några få. För att Uppsala ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och vistas i behöver vi arbeta förebyggande med trygghet och säkerhet.

 • Vårt arbete mot välfärdsbrott

  Vi arbetar för att förhindra välfärdsbrottsligheten, så att Uppsala kommuns gemensamma pengar kommer till nytta för alla som bor och verkar här.

 • Samverkan med polisen

  Kommunen samverkar med Polismyndigheten i Uppsala län för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. Läs om medborgarlöften, fokus på barn och unga och brottsförebyggande arbete.

 • Effektiv samordning för trygghet (EST)

  Uppsala kommun samverkar med polisen och andra aktörer i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet genom bland annat arbetet med Effektiv Samordning för Trygghet, (EST). En annan viktig del i kommunens arbete på området är den breddade lägesbilden som alla Sveriges kommuner enligt lag är skyldiga att ha.

 • Satsningar för att motverka kriminalitet och gängvåld

  Mot bakgrund av den senaste tidens våldsupptrappning gör kommunen extra satsningar för att motverka kriminalitet och minska gängvåld.

 • Nyheter om trygghet och säkerhet

  Läs om vad som är på gång i arbetet med trygghet och säkerhet. Trivsam och trygg miljö, minskad brottslighet, skydd mot olyckor och krisberedskap hör till målområdena.

 • Försäkringar inom Uppsala kommun

  Uppsala kommun har försäkringar som omfattar tredje man, verksamheter, anställda, förtroendevalda, barn i skola och omsorg. Det är försäkringar som ansvarsförsäkring (egendom, personskada), tjänstereseförsäkring samt reseförsäkring för elever, olycksfallsförsäkring och försäkring som gäller patientskada.

 • Program, handlingsplaner och riktlinjer

  Läs program, handlingsplaner och riktlinjer som tydliggör kommunens trygghets- och säkerhetsarbetet före, under och efter oönskade händelser samt hur kommunen ska bidra till trygghet och säkerhet i det offentliga rummet och i de kommunala verksamheterna.

 • Områdesarbete

  Läs om kommunens samverkan med olika aktörer med fokus på framgångsrikt områdesarbete.

 • Förtryck, extremism, kränkningar och trakasserier

  Läs om kommunens arbete med förtyck, extremism, kränkningar och trakasserier.

Se även

 • Så arbetar vi med:

  Mänskliga rättigheter

  Uppsala kommun ska vara en öppen och inkluderande kommun där lika rättigheter och möjligheter för varje människa är den rådande normen. Här kan du läsa mer om hur kommunen arbetar med mänskliga rättigheter.