Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala har skärpt de allmänna råden i Uppsala län för att försöka bryta den ökade smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Så arbetar vi med: Trygghet och säkerhet

I Uppsala ska trygghet vara en rättighet för alla - inte ett privilegium för några få. För att Uppsala ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och vistas i behöver vi arbeta förebyggande med trygghet och säkerhet.

Vårt mål:

Alla Uppsalabor ska kunna leva ett gott liv och känna framtidstro.

 • Nyheter om trygghet och säkerhet

  Läs om vad som är på gång i arbetet med trygghet och säkerhet för att förverkliga målen i kommunens handlingsplan. Trivsam och trygg miljö, minskad brottslighet, skydd mot olyckor och krisberedskap hör till målområdena.

 • Samverkan med polisen

  Kommunen samverkar med Polismyndigheten i Uppsala län för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. Läs om medborgarlöften, fokus på barn och unga och brottsförebyggande arbete.

 • Områdesarbete

  Läs om kommunens samverkan med olika aktörer med fokus på framgångsrikt områdesarbete.

 • Förtryck, extremism, kränkningar och trakasserier

  Läs om kommunens arbete med förtyck, extremism, kränkingar och trakasserier.

 • Policy, handlingsplaner och riktlinjer

  Läs policyn, handlingsplaner och riktlinjer som tydliggör kommunens trygghets- och säkerhetsarbetet före, under och efter oönskade händelser samt hur kommunen ska bidra till trygghet och säkerhet i det offentliga rummet och i de kommunala verksamheterna.

 • Trygghetsundersökning 2020

  Under hösten genomför Uppsala kommun en trygghetsundersökning. Det gör vi för att att öka kunskapen om hur invånarna i Uppsala tätort upplever trygghet i det egna bostadsområdet.

 • Belysning i Uppsala centrum för ökad trygghet och trivsel

  Kommunstyrelsen beslutade den 10 november 2020 att trygghetsbelysning ska installeras på Klostergatan mellan Svartbäcksgatan och Dragarbrunnsgatan. Installationen görs för att öka attraktiviteten i Uppsala city och bidra till ökad trygghet och ökad trivsel i stadsrummet.

 • Stöd för att förebygga användande av droger bland unga

  För dig som arbetar med barn och unga finns nu en webbportal med information och material om att förebygga användning av droger.

 • Förstärkta insatser mot ungdomskriminalitet

  Uppsala kommun förstärker socialtjänstens insatser mot ungdomskriminalitet. Nu införs nya arbetssätt med särskilt fokus på barn och unga som begår brott eller är i riskzon för kriminalitet och ett ökat samarbete med polisen.

Se alla

Se även

 • Så arbetar vi med:

  Mänskliga rättigheter

  Uppsala kommun ska vara en öppen och inkluderande kommun där lika rättigheter och möjligheter för varje människa är den rådande normen. Här kan du läsa mer om kommunens arbete med mänskliga rättigheter.

 • Så arbetar vi med:

  Social hållbarhet

  Läs om hur kommunen arbetar med sociala hållbarhetsfrågor.