Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Effektiv samordning för trygghet (EST) – rätt insats utifrån läget

Uppsala kommun, polisen och andra aktörer arbetar tillsammans för att skapa trygghet. I det trygghetsskapande arbetet använder vi metoden Effektiv samordning för trygghet (EST).

Aktuella lägesbilder varje vecka

Metoden ger en aktuell samlad lägesbild, så att vi kan anpassa insatserna efter hur läget ser ut just nu i olika områden:

 • Varje vecka gör vi en inventering av den totala problembilden i kommunen, för att vi snabbt ska kunna sätta in kortsiktiga insatser mot problem som uppstår.
 • Tre gånger per år analyserar vi vilka områden som är i störst behov av mer omfattande insatser.

Det gör att vi tillsammans kan följa lägesbilden över tid och se vilka förändringar som sker.

Insatserna kan göras tidigt

Kommunens, polisens och andra aktörers arbete blir effektivare tack vare arbetsmetoden. Vi ökar tryggheten på offentliga platser genom att tillsammans.

 • arbeta nära kring trygghet på ett strukturerat sätt
 • analysera, prioritera, genomföra och följa upp insatserna.

Metoden används både proaktivt och reaktivt – för att minska och förebygga otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att uppstå.

Arbetsmetoden är baserad på aktuell kunskap

Det nära samarbetet bygger på kunskap i form av

 • forskning
 • uppföljningar som Uppsala kommun eller andra kommuner har gjort tidigare
 • gemensam och pålitlig erfarenhet.

Vi kartlägger risker och möjligheter systematiskt.

Rapportörer ger en gemensam lägesbild

För att metoden ska fungera finns det utbildade rapportörer runt om i kommunen. Det är personer som rör sig i olika områden i sina yrken, till exempel ordningsvakter, fältarbetare, hemtjänstpersonal och lokalvårdare. De rapporterar in konkreta händelser i ett digitalt system.

Det kan handla om att de har observerat

 • otrygga platser
 • en samling av personer som stör ordningen på en plats 
 • skadegörelse.

Rapporterna ger en gemensam lägesbild när de sammanställs med anmälda brott från polisen.

Mobila väktare är på den plats där de bäst behövs

Kommunen har mobila väktare som kan röra sig obehindrat i kommunen och rapportera vad de ser och agera utifrån läget, till exempel genom att föra dialog med personerna på plats. Två väktare är ute på eftermiddagar och kvällar. [JS8] [TJ9] De åker till olika platser utifrån den analys och lägesbild som görs inom EST varje vecka. Var de befinner sig beror alltså på hur läget ser ut.

En väktare har inte samma befogenheter som en ordningsvakt, men kan ändå bidra mycket till ökad säkerhet och trygghet genom

 • observationer
 • dialoger
 • rapporter. 

Vi lägger en grund för ett stabilt långsiktigt arbete

Genom snabba och kortsiktiga gemensamma insatser lägger vi grunden för ett stabilt och långsiktigt arbete. Vi verkar systematiskt tillsammans – och ju mer information som rapporteras in i systemet desto bättre blir underlaget för hur vi ska prioritera våra resurser.

EST är ett etablerat sätt att arbeta

Metoden EST har arbetats fram av

 • Örebro kommun
 • Örebro universitet
 • lokalpolisområde Örebro
 • Örebro bostäder.

Den breddade lägesbilden med ny åtgärdsplan

Enligt Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete, är alla Sveriges kommuner skyldiga att upprätta en lägesbild över brottsligheten inom kommunens geografiska område. Detta stämmer överens med Uppsala kommuns Program för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande, som säger att arbetet ska baseras på kunskap om problemets omfattning, struktur och utveckling.

Utifrån kommunens breddade lägesbild har en åtgärdsplan med långsiktiga mål tagits fram. 

Här kan du ta del av breddade lägesbilden och åtgärdsplanen (PDF, 1 MB).