Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Effektiv samordning för trygghet (EST)

EST (Effektiv samordning för trygghet) är den metod Uppsala kommun använder sig av i det trygghetsskapande arbete som kommun, polis och andra aktörer utför tillsammans och där samverkan är a och o.

Det handlar om ett kunskapsbaserat arbetssätt och att systematiskt och strukturerat kartlägga och analysera förhållanden och förutsättningar, där både problem, risker och möjligheter ingår. Det förutsätter även att arbetet baseras på bästa tillgängliga kunskap i form av forskning, tidigare uppföljningar och beprövad erfarenhet.

Syftet med EST är att effektivisera det kunskapsbaserade arbete kommun, polis och andra aktörer utför. Genom att samverka kring frågorna på ett strukturerat sätt och gemensamt analysera, prioritera, genomföra och följa upp insatser ökar vi tryggheten i det offentliga rummet. Metoden ska användas proaktivt och reaktivt – för att minska och förebygga otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att uppstå.

Bakgrund

Metoden har tagits fram som ett pilotprojekt av nationella BRÅ, Örebro universitet och Örebro kommun och är nu etablerad som ett väl underbyggt arbetssätt. Syftet är att skapa ökad trygghet genom samverkan och en gemensam lägesbild.

En gemensam lägesbild

Utbildade rapportörer runt om i kommunen rapporterar in konkreta händelser i ett digitalt system. Det kan exempelvis handla om otrygga platser, otrygghetsskapande samling av personer och skadegörelse. Rapportörerna består i dag av personer som i sitt yrke rör sig i det offentliga rummet i olika geografiska områden runt om i kommunen. Rapporterna sammanställs sedan i en gemensam lägesbild tillsammans med anmälda brott från polisen.

Varje vecka görs en inventering av den totala problembilden i kommunen för att snabbt kunna sätta in kortsiktiga insatser mot de problem som uppstår. Varje tertial analyseras vilka områden som är i störst behov av mer omfattande insatser. Metoden används varje vecka, året runt. Det gör att vi ständigt strävar efter att få en uppdaterad samlad lägesbild och kan anpassa insatserna efter nuläget men också att vi tillsammans kan följa lägesbilden över tid och se vilken förändring som sker.

Mobila väktare

Kommunen har mobila väktare som kan ta sig till olika områden i staden beroende på hur läget ser ut just den veckan. De har möjlighet att röra sig obehindrat i kommunen och åker till olika platser utifrån den analys och lägesbild som görs inom EST varje vecka.

Det är två väktare som är ute eftermiddagar och kvällar, de bär uniform och kör i en uppmärkt bil.

En väktare har inte samma befogenheter som en ordningsvakt men kan ändå genom observationer, dialoger och rapporter väsentligt bidra till ökad säkerhet och trygghet. 

Förebyggande åtgärder

För att kunna komma åt grövre kriminalitet behövs ett systematiskt arbete med de brott som är mest utbredda i samhället som exempelvis skadegörelse, bränder och stölder.

Genom snabba kortsiktiga gemensamma aktiviteter lägger vi grunden för ett stabilt långsiktigt arbete, vi verkar metodiskt tillsammans och ju mer information som rapporteras in i systemet desto bättre blir underlaget för prioriteringen av resurser.

Läs mer om GDPR och behandling av dina personuppgifter.