Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Lyhyesti

  Uppsalan kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että kunnan on tarjottava esikoulutoimintaa ja vanhustenhuoltoa suomen kielellä. Yksityishenkilöllä on myös oikeus käyttää suomen kieltä asioidessaan kunnan työntekijöiden kanssa, kun on kyse asioista, joissa yksityishenkilö on asianosainen tai asianosaisen edustaja.

  Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta

  Lue tärkeätä ja ajankohtaista viranomaistietoa koronaviruksesta Kansanterveysviraston nettisivuilta .

  Suojele itseäsi ja muita infektion leviämiseltä

  Uppsalan kunnan toimenpiteet

  Uppsalan kunta seuraa tilannetta tarkasti. Kunta tekee tiivistä yhteistyötä Region Uppsalan (ent. maakäräjät) kanssa estääkseen infektion leviämistä, ja noudattaa Kansanterveysviraston (Folkhälsomyndigheten) suosituksia.

  Kunta on aktivoinut valmiusryhmän (inriktnings- och samordningsfunktion ISF), joka seuraa tilannetta sekä yhteiskunnassa että kunnan omissa toiminnoissa. Valmiusryhmä arvioi yleisesti tilannetta ja sitä, miten kunnan tulee toimia. Lue lisää kunnan toimenpiteistä (ruotsiksi).

  Jos sinulla on kysymyksiä kunnan työstä koskien koronavirusta ota yhteyttä kunnan suomenkieliseen koordinoijaan, puhelin: 018-727 18 32, sähköposti: suomeksi@uppsala.se. 

  Keskustelutuki suomeksi

  Koronapandemia on vaikeuttanut monen ihmisen elämää. Haluaisitko puhua jonkun kanssa? Punainen Risti tarjoaa yhteistyössä Uppsalan kunnan kanssa keskustelutukea suomeksi. Lähetä sähköpostiviesti osoitteeseen uppsala@redcross.se, ilmoita puhelinnumerosi ja että haluat keskustelutukea suomeksi. Sen jälkeen suomenkielinen tukihenkilö ottaa sinuun yhteyttä.

  Pysy kotona, jos olet sairas

  Jää töistä tai koulusta kotiin, jos tunnet olosi sairaaksi ja sinulla on nuhaa, yskää tai kuumetta. Siten estät muita ihmisiä saamasta tartuntaa. Ohje pätee, vaikka tuntisit olosi vain hieman sairaaksi.

 2. Kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskeva laki

  Kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskevan lain (2009:724) mukaan Ruotsissa on viisi kansallista vähemmistöä: ruotsinsuomalaiset, saamelaiset, tornionlaaksolaiset, romanit ja juutalaiset. Vähemmistökieliä ovat suomi, saame, meänkieli, romani chib ja jiddiš.

  Oikeutesi kansalliseen vähemmistöön kuuluvana henkilönä

  Jos kuulut kansalliseen vähemmistöön, sinulla on oikeus saada tietoa oikeuksistasi. Sinulla on esimerkiksi oikeus vaikuttaa omaa kansallista vähemmistöäsi koskeviin asioihin. Yhteiskunnan tulee edistää mahdollisuuksiasi säilyttää ja kehittää kielesi ja kulttuurisi Ruotsissa. On erityisen tärkeää, että kansalliseen vähemmistöön kuuluvat lapset saavat mahdollisuuden kehittää kulttuuri-identiteettiään ja käyttää äidinkieltään. 
  Lue laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä hallituksen verkkosivuilta.

  Peruskoululaisilla on oikeus äidinkielen opetukseen omalla vähemmistökielellään koululain (2010:800) mukaan.

  Ruotsinsuomalaisilla on vahvistettu suoja

  Uppsalan kunta on suomen kielen hallintoalue. Se merkitsee sitä, että ruotsinsuomalaisilla on kunnassa vahvistettu suoja ja erityisiä vähemmistöoikeuksia.

  Ruotsinsuomalaisena kunnan asukkaana sinulla on esimerkiksi 

  • oikeus käyttää suomea ollessasi yhteydessä kuntaan
  • oikeus suomenkieliseen esikoulutoimintaan
  • oikeus suomenkieliseen vanhustenhuoltoon.

  Kunta järjestää myös säännöllisesti neuvonpitoja ruotsinsuomalaisen vähemmistön edustajien kanssa. Neuvonpitoryhmässä vähemmistöä edustavat Uppsalan ruotsinsuomalaisten kieli- ja kulttuuriyhdistys (Rusukki), Ruotsin kirkon suomalainen seurakuntaryhmä sekä Upsalan suomalaiset opiskelijat (UPSO).

  Kansallisia vähemmistöjä koskeva toimintaohje

  Kunnan kansallisia vähemmistöjä koskeva toimintaohje koskee kaikkia lautakuntia, johtokuntia ja kunnan kokonaan omistamia yhtiöitä.
  Lue toimintaohjeet (ruotsiksi).

  Toimintasuunnitelma ihmisoikeuksien edistämiseksi ja syrjinnän ja rasismin torjumiseksi

  Toimintasuunnitelman tavoitteena on auttaa lautakuntia ja yritysten johtokuntia varmistamaan, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan sekä torjumaan syrjintää ja rasismia kuvailtujen toiminta-alueiden mukaan kunnallisten, kansallisten ja kansainvälisten sitoumusten ja tavoitteiden saavuttamiseksi.
  Tutustu Uppsalan kunnan toimintasuunnitelmaan ihmisoikeuksien edistämiseksi ja syrjinnän ja rasismin torjumiseksi. (ruotsiksi)

  Valtionapu

  Uppsalan kunta saa vuosittain valtionapua ruotsinsuomalaisen vähemmistötyön lisäkustannuuksiin. Osa rahoista on käytetty eri projekteihin, esimerkiksi kielenelvytykseen, lasten, nuorten ja vanhusten toimintaan, sekä kulttuuritoimintaan. Jos sinulla on vähemmistötyöhön ja ruotsinsuomalaisuuteen liittyviä ideoita joita haluaisit toteuttaa, voit anoa tukea. Hakijan tulee kuitenkin olla yhdistys tai organisaatio.

  Hakemuslomake (PDF, 10 KB)

  Lisätietoja antaa kunnan suomenkielinen koordinoija Nina Klinge-Nygård.

 3. Palvelua suomeksi

  Kunnan palvelutoimistossa (Kontaktcenter) sinua palvelee Janna Svendsen. Voit esittää kysymyksiä suomeksi kunnasta, sen toiminnasta ja päätöksistä, sekä eri palveluista. Palvelutoimistosta löytyy myös esitteitä suomeksi. Ota yhteyttä meilaamalla osoitteeseen suomeksi@uppsala.se tai soita 018-727 00 00 ja paina 1 saadaksesi palvelua suomeksi.

  Palautetta ja toivomuksia

  Kehitämme jatkuvasti kunnan suomenkielisiä palveluja ja siksi pyydämme sinua esittämään toivomuksia ja antamaan palautetta osoitteeseen suomeksi@uppsala.se. 

 4. Lapset ja koulutus

  Uppsalan kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että kunnan on tarjottava esikoulutoimintaa suomen kielellä. 

  Suomenkielinen esikoulu

  Uppsalassa toimii syksystä 2014 kaksi suomenkielistä esikouluosastoa Hällbyn esikoulussa. Jos haluat ilmoittaa lapsesi suomenkieliselle osastolle, teet sen valitsemalla listalta Hällbyn esikoulun (Hällby förskola) kunnan eBarnUngdom-nettipalvelusta . Otsikon lisätietoja (övriga upplysningar) alle kirjoitat että haluat lapsellesi suomenkielistä esikoulutoimintaa.

  Jos syystä tai toisesta otat vastaan ruotsinkielisen paikan, muista samalla ilmoittaa lapsesi vaihtojonoon (byte av plats) mahdollista suomenkielistä paikkaa varten.

  Hällby esikoulun netti-sivusto (ruotsiksi)

  Lue esikoulusta (ruotsiksi)

  Lue esite lapsesi oikeudesta suomen kieleen (PDF, 91 KB)

  Lisätietoja esikoulusta antavat

  Kunnan suomenkielinen koordinoija Nina Klinge-Nygård (suomeksi) ja lastenhoitohallinto, antagning förskola (ruotsiksi)

  Suomi äidinkielenä

  Kaikilla esikoululaisilla ja koululaisilla, jotka kotonaan puhuvat jotakin muuta kieltä kuin ruotsia, ainakin toisen vanhemman kanssa, on oikeus äidinkielentukeen tai -opetukseen. Kansallisia vähemmistökieliä, kuten suomea, puhuville lapsille on kuitenkin tarjottava äidinkielentukea tai -opetusta, vaikka sitä ei puhuttaisi päivittäin kotona.

  Äidinkielentuki esikoulussa 

  Äidinkielentukea annetaan kansallisille vähemmistölapsille jotka käyvät yksityistä tai kunnallista esikoulua. Lapsesi esikoulu tai monikielisyyden yksikkö (enheten för flerspråkighet) antaa lisätietoja ja kertoo miten ilmoitat lapsesi äidinkielentukeen.

  Monikielisyyden yksikkö antaa lisätietoja toiminnasta ja neuvoo sinua. Lue lisää äidinkielentuesta ruotsiksi.

  Suomen kieli peruskoulussa ja lukiossa

  Monikielisyyden yksikkö

  Monikielisyyden yksikkö koordinoi äidinkielentukea esikoulussa ja äidinkielenopetusta peruskoulu- ja lukiotasolla, sekä opinto-ohjausta äidinkielellä.

  Äidinkielenopetus

  Äidinkielenopintojen päämääränä on kehittää oppilaan taitoa ymmärtää äidinkieltä ja kykyä kommunikoida äidinkielellä eri tilanteissa. Äidinkielenopetuksen tulee tukea oppilaan kielellistä kehitystä kohti kaksikielisyyttä, sekä lisätä oppilaan tuntemusta omasta kulttuuritaustastaan.

  Kaikilla lapsilla, jotka kotonaan puhuvat jotakin muuta kieltä kuin ruotsia, ainakin toisen vanhemman kanssa, on oikeus äidinkielenopetukseen. Kansallisia vähemmistökieliä, kuten suomea, puhuville lapsille on kuitenkin tarjottava äidinkielenopetusta, vaikka sitä ei puhuttaisi päivittäin kotona. 1. heinäkuuta 2015 koululakiin 2010:800 tuli muutos, ja vaatimus äidinkielen perustaidoista jäi pois. Tämä koskee peruskoululaisia. 

  Äidinkieltä tarjotaan sekä peruskoulu- että lukiotasolla. Vanhemmat ilmoittavat lapsensa äidinkielenopetukseen oppilaan koululle. Lukiolainen voi tehdä sen itse. Opetusta annetaan esikoululuokalla, peruskoulussa, kehitysvammaisten erityiskoulussa peruskoulu- ja lukiotasolla sekä lukiossa. Tämä koskee sekä kunnallisia että vapaakouluja.

  Opetus seuraa peruskoulun äidinkielen kurssisuunnitelmaa, sekä lukiokurssien ainesuunnitelmaa.

  Opinto-ohjaus äidinkielellä

  Opinto-ohjausta annetaan oppilaille jotka eivät pysty seuraamaan opetusta luokassa riittämättömien ruotsin kielen taitojen takia. Opinto-ohjaus helpottaa oppimista ja tukee integraatioprosessia. Oppilaan koulu tilaa opinto-ohjausta kielikoululta.

  Opetuksen järjestäminen

  Äidinkielenopetusta annetaan pääasiassa kunnan eri kouluissa, ja useimmiten normaalin lukujärjestyksen ulkopuolella. Vuosikurssien 6-9 oppilaat ja lukiolaiset saavat opetusta varsinaisen koulupäivän päätyttyä isommissa ryhmissä kantakaupungilla sijaitsevissa tiloissa.

  Lisätietoja antaa

  Monikielisyyden yksikkö (Enheten för flerspråkighet)
  Puhelin: 018-727 20 26

  Ota yhteyttä kunnan palvelutoimistoon
  Telefon:
  018-727 00 00, paina 1 saadaksesi palvelua suomeksi
  Besöksadress:
  Kontaktcenter, Stationsgallerian, Stationsgatan 12
  Kontakta antagning för förskola och fritids

  I Kontaktcenter på Stationsgatan 12 kan du få hjälp med enklare ärenden som gäller antagning till förskola och skola. Du kan till exempel få information om hur man gör en ansökan till förskola eller grundskola, hjälp med att göra ett byte av förskola eller skola, lägga in och ändra inkomst. Om du har mobilt bank-id eller användaruppgifter kan vi hjälpa dig på plats.

  Måndag, onsdag, fredag har du möjlighet att få hjälp via handläggare i kontaktcenter.

  Information om placeringar inom förskola finns på uppsala.se

  Telefon:
  0771-727 001, menyval 1 för frågor om förskola och familjedaghem och menyval 2 för frågor om fritidshem och fritidsklubb, telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Utbildningsförvaltningen
  antagning förskola
  753 75 Uppsala
 5. Seniorit ja vanhustenhuolto

  Uppsalan kunta kuuluu suomenkieliseen hallintoalueeseen. Suomenkielisillä on oikeus käyttää suomen kieltä asioidessaan kunnan kanssa. Jos vanhustenhuoltoa on myönnetty, sitä on oikeus saada pyydettäessä osittain tai täysin suomen kielellä. Kunnalla on velvollisuus huolehtia siitä, että sillä on kieltä hallitsevaa henkilöstöä.

  Uppsalassa toimii useita suomenkielisiä kotipalvelun suorittajia. Kunnassa on myös hoito- ja hoiva-asuntoja, joilla on suomenkielinen suuntaus. Myös suomenkielistä kohtaamispaikkatoimintaa järjestetään.

  Ota yhteyttä Nina Klinge-Nygårdiin jos haluat tietoja suomenkielisistä suorittajista.

  Senioriopas – senioreille tarkoitettu esite

  Uppsalan kunnalla on tarjottavana paljon palveluja sekä muita aktiviteetteja ja elämyksiä. Senioriopas-kooste esittelee selkeästi erilaista toimintaa, joka saattaa parantaa seniorien elämän sisältöä. Esite on suomennettu.

  Lue Senioriopas suomeksi (PDF, 6 MB)

  Uppsalan senioriopas

  Ota yhteyttä Uppsalan seniorioppaaseen, joka luotsaa Uppsalan kunnan vanhustenhuoltokysymysten pariin! Senioriopas antaa tietoja ruotsiksi. Ota yhteyttä Nina Klinge-Nygårdiin jos tarvitset suomenkielistä apua. 

  Annamme vanhustenhuoltoon ja senioriaktiviteetteihin liittyviä tietoja ja opastusta. Kysymykset saattavat koskea esimerkiksi tapaamispisteitä, ikääntyneiden asumista, kotipalvelua, kuljetuspalvelua ja apuvälineitä. Välitämme myös yhteyksiä kunnan sisällä sekä vanhustenhuollon eri suorittajiin. 

  Ota yhteyttä kunnan palvelutoimistoon
  Telefon:
  018-727 00 00, paina 1 saadaksesi palvelua suomeksi
  Besöksadress:
  Kontaktcenter, Stationsgallerian, Stationsgatan 12
  Kontakta Seniorguide Uppsala
  Telefon:
  018-727 65 00, måndag–fredag 9.00–12.00, 13.00–16.00
  Besöksadress:
  Svartbäcksgatan 44
  Postadress:
  Uppsala kommun, äldreförvaltningen, 753 75 Uppsala
 6. Kulttuuria ja aktiviteetteja

  Jos sinulla on vähemmistötyöhön ja ruotsinsuomalaisuuteen liittyviä ideoita joita haluaisit toteuttaa, voit anoa tukea. Hakijan tulee kuitenkin olla yhdistys tai organisaatio.
  Lue miten anot tukea.

  Kulttuuri

  Kulttuurijäljet

  Kulttuurijäljet on suomenkielinen osa Kulturella spår i Uppsala-projektia jonka tarkoituksena on herättää enemmän kiinnostusta kulttuuria, historiaa ja taidetta kohti, esittämällä kulttuurihenkilöitä, ilmiöitä ja tapahtumia jotka ovat Uppsalalle tärkeitä.

  Kulttuurijäljet-nettisivustoon.

  Aktiviteetteja

  Kiinnostaisiko suomenkielinen lukupiiri?

  Haluatko osallistua suomenkieliseen lukupiiriin? Ilmoita kiinnostuksesi meilaamalla osoitteeseen kulturforvaltningen@uppsala.se. 

  Avoin esikoulu

  Suomenkielinen avoin esikoulu jatkaa toimintansa Uppsalassa myös syksyllä 2020. Kaikki kiinnostuneet vanhemmat ja lapset sekä isovanhemmat ovat tervetulleita Fyrisgårdeniin perjantaisin klo 10-13.

  Aika: perjantaisin klo 10-13
  Paikka: Fyrisgården, Svartbäcksgatan 58
  Järjestäjä: Uppsalan ruotsinsuomalaisten kieli- ja kultturiyhdistys Rusukki
  Hinta: Rusukin jäsenmaksu vuodelta 2020 (100 kr/lapsi tai 200 kr/perhe).

  Lisätietoja antaa Rusukki, Uppsalan ruotsinsuomalisten kieli- ja kulttuuriyhdistys, rusukki@gmail.com.

  Lue lisää avoimesta esikoulusta

  Uppsalan Suomi-koulu

  Suomi-koulussa kaikki koululaiset saavat mahdollisuuden tavata muita suomenkielisiä lapsia, ja voivat harjaannuttaa suomenkielen taitojaan. Ryhmiä on neljä: Minnarit (6-8-vuotiaille), Tornado (9-11-vuotiaille), Salama (12-13-vuotiaille) ja Kipinä (14-17-vuotiaille).

  Suomi-koulun järjestäjä on Rusukki, Uppsalan ruotsinsuomalaisten kieli- ja kulttuuriyhdistys.

  Lue lisää Suomi-koulusta

  Eläkeläistapaamisia

  Syksyn 2020 aikana ei järjestetä eläkeläistapaamisia Träffpunkt Storgatanissa Korona-pandemian takia. Seuraamme tarkasti Kansanterveyslaitoksen suosituksia. 

  Lisätietoja: Pirjo Piispanen (vetäjä), puh. 070-755 66 04

  Järjestäjä: Uppsalan ruotsinsuomalaisten kieli- ja kulttuuriyhdistys Rusukki.
  Lue lisää Rusukin toiminnasta

  Kohtaamispaikka Årsta

  Kohtaamispaikka Årstassa (Träffpunkt Årsta) suomenkielinen senioriryhmä kokoontuu joka toinen tiistai alkaen 21. tammikuuta klo 13.30-15.00. Träffpunkt Årsta yhteistyössä Suomalaisen seurakuntaryhmän, Ruotsin kirkko, kanssa. Lue lisää Träffpunkt Årstan nettisivuilta

  Suomalaisia elokuvia Fyriksellä

  Fyrisbiografen, Fyris, on Ruotsin vanhin toimiva elokuvateatteri. Loppusyksyllä 2020 Fyrisbiografen esittää kaksi suomalaista elokuvaa. Seuraa Fyrisbiografenin nettisivuja

  Feministinen lukupiiri

  Kaupunginkirjastossa kokoontuu feministinen lukupiiri. Ryhmä keskustelee naisnäkökulmasta kirjallisuudessa. Ryhmä täynnä. Vetäjä: Pirjo Hamilton.

  Lukupiiri

  Uppsalan ruotsinsuomalaisten kieli- ja kulttuuriyhdistyksen Rusukin ja Kaupunginkirjaston toimesta Uppsalassa toimii ruotsinsuomalainen lukupiiri. Piirissä luetaan suomenkielistä kirjallisuutta ja se kokoontuu keskustelemaan luetuista kirjoista kerran kuukaudessa. 

  Kevään 2020 lukupiiri täynnä.

  Vetäjä: Paula Ekstrand  
  Yhteyshenkilö: kirjastonhoitaja Karin Engström, sähköposti: karin.engstrom@uppsala.se 

  Seurakuntatoimintaa

  Uppsalan suomenkielinen seurakuntaryhmä (Ruotsin kirkko) kokoaa kaikenikäisiä ruotsinsuomalaisia yhteen arkena ja pyhänä.

  Lue lisää seurakuntaryhmän toiminnasta Ruotsin kirkon nettisivuilta .

 7. Ota yhteyttä kunnan palvelutoimistoon
  Telefon:
  018-727 00 00, paina 1 saadaksesi palvelua suomeksi
  Besöksadress:
  Kontaktcenter, Stationsgallerian, Stationsgatan 12