Suomeksi (finska)

 1. Lyhyesti


  Uppsalan kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että kunnan on tarjottava esikoulutoimintaa ja vanhustenhuoltoa suomen kielellä. Yksityishenkilöllä on myös oikeus käyttää suomen kieltä asioidessaan kunnan työntekijöiden kanssa, kun on kyse asioista, joissa yksityishenkilö on asianosainen tai asianosaisen edustaja.

  Fäll ihop
 2. Kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskeva laki


  Kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskeva laki astui voimaan 1. tammikuuta 2010. Ruotsin kansalliset vähemmistöt ovat saamelaiset, ruotsinsuomalaiset, tornionlaaksolaiset, romanit ja juutalaiset. Heidän tunnustetut vähemmistökielensä ovat saame, suomi, meänkieli, romani ja jiddiš.

  Ruotsin vähemmistöpolitiikan tavoitteena on suojella kansallisia vähemmistöjä, vahvistaa heidän vaikutusmahdollisuuksiaan ja tukea historiallisia vähemmistökieliä, jotta ne säilyvät elävinä.
  Lue lisää kansallisten vähemmistöjen strategiasta hallituksen verkkosivuilta.

  Kunnanvaltuusto hyväksyi toukokuussa 2011 toimintatavoitteet (policy) siitä miten kunnan tulee suhtautua kansallisiin vähemmistöihin ja lakiin (2009: 724) kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä. Toimintatavoitteet koskee kaikkia lautakuntia, johtokuntia ja kunnan omistamia yhtiöitä.
  Lue toimintatavoitteet (ruotsiksi).

  Valtionapu

  Uppsalan kunta saa vuosittain valtionapua ruotsinsuomalaisen vähemmistötyön lisäkustannuuksiin. Osa rahoista on käytetty eri projekteihin, esimerkiksi kielenelvytykseen, lasten, nuorten ja vanhusten toimintaan, sekä kulttuuritoimintaan. Jos sinulla on vähemmistötyöhön ja ruotsinsuomalaisuuteen liittyviä ideoita joita haluaisit toteuttaa, voit anoa tukea. Hakijan tulee kuitenkin olla yhdistys tai organisaatio. 

  Hakemuslomake (PDF, 10 KB)

  Lisätietoja antaa kunnan suomenkielinen koordinoija Nina Klinge-Nygård.

   

  Fäll ihop
 3. Palvelua suomeksi


  Nina Klinge-Nygård on Uppsalan kunnan suomenkielinen koordinoija. Nina palvelee ja tiedottaa suomeksi sekä kuntaan liittyvissä että muissa asioissa. Voit esittää kysymyksiä kunnasta, sen toiminnasta ja päätöksistä, sekä eri palveluista. Kunnan tiedotustoimistosta (kommuninformation) löytyy myös esitteitä suomeksi. 

  Vierailuajat

  Ninan tapaat kunnan tiedotustoimistossa (kommuninformation), Stationsgallerian, Stationsgatan 12, seuraavasti:

  • maanantai 13.00–16.00
  • keskiviikko 14.00–17.00
  • torstai 10.00–12.30

  Muina aikoina sopimukseen mukaan. Joskus tulee muutoksia vierailuaikoihin, joten on hyvä varmistaa puhelimitse että Nina on paikalla. Tervetuloa! 

  Palautetta ja toivomuksia

  Kehitämme jatkuvasti kunnan suomenkielisiä palveluja ja siksi pyydämme sinua esittämään toivomuksia ja antamaan palautetta Ninalle.

  Fäll ihop
 4. Lapset ja koulutus


  Uppsalan kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että kunnan on tarjottava esikoulutoimintaa suomen kielellä. 

  Suomenkielinen esikoulu

  Uppsalassa toimii syksystä 2014 kaksi suomenkielistä esikouluosastoa Hällbyn esikoulussa. Jos haluat ilmoittaa lapsesi suomenkieliselle osastolle, teet sen valitsemalla listalta Hällbyn esikoulun (Hällby förskola) kunnan eBarnUngdom-nettipalvelusta. Otsikon lisätietoja (övriga upplysningar) alle kirjoitat että haluat lapsellesi suomenkielistä esikoulutoimintaa.

  Jos syystä tai toisesta otat vastaan ruotsinkielisen paikan, muista samalla ilmoittaa lapsesi vaihtojonoon (byte av plats) mahdollista suomenkielistä paikkaa varten.

  Hällby esikoulun netti-sivusto (ruotsiksi)

  Lue esikoulusta (ruotsiksi)

  Lue esite lapsesi oikeudesta suomen kieleen (PDF, 91 KB)

  Lisätietoja esikoulusta antavat

  Kunnan suomenkielinen koordinoija Nina Klinge-Nygård (suomeksi) ja lastenhoitohallinto, antagning förskola (ruotsiksi)

  Suomi äidinkielenä

  Kaikilla esikoululaisilla ja koululaisilla, jotka kotonaan puhuvat jotakin muuta kieltä kuin ruotsia, ainakin toisen vanhemman kanssa, on oikeus äidinkielentukeen tai -opetukseen. Kansallisia vähemmistökieliä, kuten suomea, puhuville lapsille on kuitenkin tarjottava äidinkielentukea tai -opetusta, vaikka sitä ei puhuttaisi päivittäin kotona.

  Äidinkielentuki esikoulussa 

  Äidinkielentukea annetaan kansallisille vähemmistölapsille jotka käyvät yksityistä tai kunnallista esikoulua. Lapsesi esikoulu tai monikielisyyden yksikkö (enheten för flerspråkighet) antaa lisätietoja ja kertoo miten ilmoitat lapsesi äidinkielentukeen.

  Monikielisyyden yksikkö antaa lisätietoja toiminnasta ja neuvoo sinua. Lue lisää äidinkielentuesta ruotsiksi.

  Suomen kieli peruskoulussa ja lukiossa

  Monikielisyyden yksikkö

  Monikielisyyden yksikkö koordinoi äidinkielentukea esikoulussa ja äidinkielenopetusta peruskoulu- ja lukiotasolla, sekä opinto-ohjausta äidinkielellä.

  Äidinkielenopetus

  Äidinkielenopintojen päämääränä on kehittää oppilaan taitoa ymmärtää äidinkieltä ja kykyä kommunikoida äidinkielellä eri tilanteissa. Äidinkielenopetuksen tulee tukea oppilaan kielellistä kehitystä kohti kaksikielisyyttä, sekä lisätä oppilaan tuntemusta omasta kulttuuritaustastaan.

  Kaikilla lapsilla, jotka kotonaan puhuvat jotakin muuta kieltä kuin ruotsia, ainakin toisen vanhemman kanssa, on oikeus äidinkielenopetukseen. Kansallisia vähemmistökieliä, kuten suomea, puhuville lapsille on kuitenkin tarjottava äidinkielenopetusta, vaikka sitä ei puhuttaisi päivittäin kotona. 1. heinäkuuta 2015 koululakiin 2010:800 tulee muutos, ja vaatimus äidinkielen perustaidoista jää pois. Tämä koskee peruskoululaisia. 

  Äidinkieltä tarjotaan sekä peruskoulu- että lukiotasolla. Vanhemmat ilmoittavat lapsensa äidinkielenopetukseen oppilaan koululle. Lukiolainen voi tehdä sen itse. Opetusta annetaan esikoululuokalla, peruskoulussa, kehitysvammaisten erityiskoulussa peruskoulu- ja lukiotasolla sekä lukiossa. Tämä koskee sekä kunnallisia että vapaakouluja.

  Opetus seuraa peruskoulun äidinkielen kurssisuunnitelmaa, sekä lukiokurssien ainesuunnitelmaa.

  Opinto-ohjaus äidinkielellä

  Opinto-ohjausta annetaan oppilaille jotka eivät pysty seuraamaan opetusta luokassa riittämättömien ruotsin kielen taitojen takia. Opinto-ohjaus helpottaa oppimista ja tukee integraatioprosessia. Oppilaan koulu tilaa opinto-ohjausta kielikoululta.

  Opetuksen järjestäminen

  Äidinkielenopetusta annetaan pääasiassa kunnan eri kouluissa, ja useimmiten normaalin lukujärjestyksen ulkopuolella. Vuosikurssien 6-9 oppilaat ja lukiolaiset saavat opetusta varsinaisen koulupäivän päätyttyä isommissa ryhmissä kantakaupungilla sijaitsevissa tiloissa.

  Lisätietoja antaa

  Äidinkielen yksikkö
  Puhelin: 018-727 20 26

  Ota yhteyttä suomenkieliseen koordinoijaan

  Nina Klinge-Nygård

  Telefon: 018-727 18 32
  Besöksadress: Kommuninformation, Stationsgatan 12

  Kontakta antagning för förskola och fritids

  Kontakta en handläggare för frågor om bland annat din förskoleanmälan och information om specifik enhet/område.
  Antagningsenheten har telefontid måndag–torsdag 9.30–11.30.

  Direktnummer och e-post till handläggarna finns i e-tjänsten eBarnUngdom. Välj flik (förskola eller Fritidshem/fritidsklubb) och välj Visa mer om den enhet du söker. Du kan också nå handläggarna via växeln, telefon: 018-727 00 00. 

  Du kan träffa handläggare från antagningsenheten på kommuninformation på måndagar, onsdagar och fredagar 9.00–17.00. Där kan du få svar på frågor om bland annat förskola, fritidshem och grundskola/skolval. Du kan också få hjälp i eBarnUngdom.

  Fäll ihop
 5. Seniorit ja vanhustenhuolto


  Uppsalan kunta kuuluu suomenkieliseen hallintoalueeseen. Suomenkielisillä on oikeus käyttää suomen kieltä asioidessaan kunnan kanssa. Jos vanhustenhuoltoa on myönnetty, sitä on oikeus saada pyydettäessä osittain tai täysin suomen kielellä. Kunnalla on velvollisuus huolehtia siitä, että sillä on kieltä hallitsevaa henkilöstöä.

  Uppsalassa toimii useita suomenkielisiä kotipalvelun suorittajia. Kunnassa on myös hoito- ja hoiva-asuntoja, joilla on suomenkielinen suuntaus. Myös suomenkielistä kohtaamispaikkatoimintaa järjestetään.

  Ota yhteyttä Nina Klinge-Nygårdiin jos haluat tietoja suomenkielisistä suorittajista.

  Senioriopas – senioreille tarkoitettu esite

  Uppsalan kunnalla on tarjottavana paljon palveluja sekä muita aktiviteetteja ja elämyksiä. Senioriopas-kooste esittelee selkeästi erilaista toimintaa, joka saattaa parantaa seniorien elämän sisältöä. Esite on suomennettu.

  Lue Senioriopas suomeksi (PDF, 950 KB)

  Uppsalan senioriopas

  Ota yhteyttä Uppsalan seniorioppaaseen, joka luotsaa Uppsalan kunnan vanhustenhuoltokysymysten pariin! Senioriopas antaa tietoja ruotsiksi. Ota yhteyttä Nina Klinge-Nygårdiin jos tarvitset suomenkielistä apua. 

  Annamme vanhustenhuoltoon ja senioriaktiviteetteihin liittyviä tietoja ja opastusta. Kysymykset saattavat koskea esimerkiksi tapaamispisteitä, ikääntyneiden asumista, kotipalvelua, kuljetuspalvelua ja apuvälineitä. Välitämme myös yhteyksiä kunnan sisällä sekä vanhustenhuollon eri suorittajiin. 

  Ota yhteyttä suomenkieliseen koordinoijaan

  Nina Klinge-Nygård

  Telefon: 018-727 18 32
  Besöksadress: Kommuninformation, Stationsgatan 12

  Kontakta seniorguide Uppsala

  Telefon: 018-727 65 00, måndag–fredag 8.00–12.00, 13.00–16.00
  Besöksadress: Svartbäcksgatan 44
  Fäll ihop
 6. Kulttuuria ja aktiviteetteja


  Jos sinulla on vähemmistötyöhön ja ruotsinsuomalaisuuteen liittyviä ideoita joita haluaisit toteuttaa, voit anoa tukea. Hakijan tulee kuitenkin olla yhdistys tai organisaatio.
  Lue miten anot tukea.

  Kulttuuri

  Kulttuurijäljet

  Kulttuurijäljet on suomenkielinen osa Kulturella spår i Uppsala-projektia jonka tarkoituksena on herättää enemmän kiinnostusta kulttuuria, historiaa ja taidetta kohti, esittämällä kulttuurihenkilöitä, ilmiöitä ja tapahtumia jotka ovat Uppsalalle tärkeitä.

  Kulttuurijäljet-nettisivustoon.

  Aktiviteetteja

  Muistojen bulevardi-konsertti

  Rakastettuja suomalaisia lauluja sota-ajoilta tähän päivään. Helga Trefaldighets-kirkko torstaina 30. maaliskuuta klo 19.00.

  Lue lisää Muistojen bulevardi-konsertista

  Panelikeskustelu Finnjävlar

  Finnjävlar-antologia ilmestyi viime vuonna. Antologian toimittaja Kristian Borg keskustelee Susanna Alakosken, Andreas Ali Jonassonin ja Victoria Rixerin kanssa. Kaupunginkirjasto, 25. huhtikuuta.

  Lue lisää panelikeskustelusta

  Suomenkielisiä satutunteja

  Uppsalan kaupunginkirjastossa suomenkieliset satutunnit alkaen 21. tammikuuta 2017 klo 11.15-12.30. Seuraavat satutunnit: 11. helmikuuta, 25. maaliskuuta, 22. huhtikuuta sekä 13. toukokuuta. Kaikki 2-6 vuotiaat lapset ovat lämpimästi tervetulleita mukaan!

  Avoin esikoulu

  Suomenkielinen avoin esikoulu jatkaa toimintansa Uppsalassa myös keväällä 2017. Kaikki kiinnostuneet vanhemmat ja lapset ovat tervetulleita Fyrisgårdeniin perjantaisin klo 10-13.

  Aika: perjantaisin klo 10-13 alkaen 20. tammikuuta
  Paikka: Fyrisgården, Svartbäcksgatan 58
  Järjestäjä: Uppsalan ruotsinsuomalaisten kieli- ja kultturiyhdistys Rusukki
  Hinta: Rusukin jäsenmaksu vuodelta 2017 (100 kr/lapsi tai 200 kr/perhe).

  Lisätietoja antaa Tuuli Uljas, tuuliuljas@yahoo.co.uk.

  Lue lisää Rusukin toiminnasta

  Eläkeläistapaamisia

  Kevään aikana järjestetään eläkeläistapaamisia Träffpunkt Storgatanissa. Tavataan torstaisin kahvikupin ääressä, jutellaan ja seurustellaan. Ohjelmaa on myös tiedossa.

  Paikka: Träffpunkt Storgatan, Storgatan 11.
  Aika: joka torstai alkaen 12. tammikuuta
  klo 11.00-13.00.
  Lisätietoja: Pirjo Piispanen (vetäjä), puh. 070-755 66 04

  Järjestäjä: Uppsalan ruotsinsuomalaisten kieli- ja kulttuuriyhdistys Rusukki.
  Lue lisää Rusukin toiminnasta

  Lukupiiri

  Uppsalan ruotsinsuomalaisten kieli- ja kulttuuriyhdistyksen Rusukin ja Kaupunginkirjaston toimesta Uppsalassa toimii ruotsinsuomalainen lukupiiri. Piirissä luetaan suomenkielistä kirjallisuutta ja se kokoontuu keskustelemaan luetuista kirjoista kerran kuukaudessa. 

  Alkaen 9. helmikuuta. Kevään 2017 lukupiiri täynnä.

  Yhteyshenkilö: Raija Hynninen, sähköposti: raija.hynninen@telia.com  tai kirjastonhoitaja Karin Engström, sähköposti: karin.engstrom@uppsala.se 

  Seurakuntatoimintaa

  Uppsalan suomenkielinen seurakuntaryhmä (Ruotsin kirkko) kokoaa kaikenikäisiä ruotsinsuomalaisia yhteen arkena ja pyhänä.

  Lue lisää seurakuntaryhmän toiminnasta Ruotsin kirkon nettisivuilta.

  Uppsalan Suomi-koulu

  Suomi-koulussa kaikki koululaiset saavat mahdollisuuden tavata muita suomenkielisiä lapsia, ja voivat harjaannuttaa suomenkielen taitojaan. Ryhmiä on kaksi: Minnarit (6-10-vuotiaat), Kipinä – nuorten ryhmä (syntyneet 2005 ja sitä ennen).

  Suomi-koulun järjestäjä on Rusukki, Uppsalan ruotsinsuomalaisten kieli- ja kulttuuriyhdistys.

  Lue lisää Suomi-koulusta

   

  Fäll ihop

Ota yhteyttä suomenkieliseen koordinoijaan

Nina Klinge-Nygård

Telefon: 018-727 18 32
Besöksadress: Kommuninformation, Stationsgatan 12