Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Lyhyesti

  Uppsalan kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että kunnan on tarjottava esikoulutoimintaa ja vanhustenhuoltoa suomen kielellä. Yksityishenkilöllä on myös oikeus käyttää suomen kieltä asioidessaan kunnan työntekijöiden kanssa, kun on kyse asioista, joissa yksityishenkilö on asianosainen tai asianosaisen edustaja.

 2. Kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskeva laki

  Kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskevan lain (2009:724) mukaan Ruotsissa on viisi kansallista vähemmistöä: ruotsinsuomalaiset, saamelaiset, tornionlaaksolaiset, romanit ja juutalaiset. Vähemmistökieliä ovat suomi, saame, meänkieli, romani chib ja jiddiš.

  Oikeutesi kansalliseen vähemmistöön kuuluvana henkilönä

  Jos kuulut kansalliseen vähemmistöön, sinulla on oikeus saada tietoa oikeuksistasi. Sinulla on esimerkiksi oikeus vaikuttaa omaa kansallista vähemmistöäsi koskeviin asioihin. Yhteiskunnan tulee edistää mahdollisuuksiasi säilyttää ja kehittää kielesi ja kulttuurisi Ruotsissa. On erityisen tärkeää, että kansalliseen vähemmistöön kuuluvat lapset saavat mahdollisuuden kehittää kulttuuri-identiteettiään ja käyttää äidinkieltään. 
  Lue laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä

  Peruskoululaisilla on oikeus äidinkielen opetukseen omalla vähemmistökielellään koululain (2010:800) mukaan.

  Ruotsinsuomalaisilla on vahvistettu suoja

  Uppsalan kunta on suomen kielen hallintoalue. Se merkitsee sitä, että ruotsinsuomalaisilla on kunnassa vahvistettu suoja ja erityisiä vähemmistöoikeuksia.

  Ruotsinsuomalaisena kunnan asukkaana sinulla on esimerkiksi 

  • oikeus käyttää suomea ollessasi yhteydessä kuntaan
  • oikeus suomenkieliseen esikoulutoimintaan
  • oikeus suomenkieliseen vanhustenhuoltoon.

  Kunta järjestää myös säännöllisesti neuvonpitoja ruotsinsuomalaisen vähemmistön edustajien kanssa. Neuvonpitoryhmässä vähemmistöä edustavat Uppsalan ruotsinsuomalaisten kieli- ja kulttuuriyhdistys (Rusukki), Ruotsin kirkon suomalainen seurakuntaryhmä sekä Upsalan suomalaiset opiskelijat (UPSO).

  Toimintasuunnitelma ihmisoikeuksien edistämiseksi ja syrjinnän ja rasismin torjumiseksi

  Toimintasuunnitelman tavoitteena on auttaa lautakuntia ja kunnallisten yritysten johtokuntia varmistamaan, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan sekä torjumaan syrjintää ja rasismia kuvailtujen toiminta-alueiden mukaan kunnallisten, kansallisten ja kansainvälisten sitoumusten ja tavoitteiden saavuttamiseksi.

  Toimintasuunnitelman tavoitealue 5 sisältää kunnan kansallisia vähemmistöjä koskevia tavoitteita ja suuntaviivoja.  

  Tutustu Uppsalan kunnan toimintasuunnitelmaan ihmisoikeuksien edistämiseksi ja syrjinnän ja rasismin torjumiseksi. (suomeksi ja ruotsiksi)

  Valtionapu

  Uppsalan kunta saa vuosittain valtionapua ruotsinsuomalaisen vähemmistötyön lisäkustannuuksiin. Osa rahoista on käytetty eri projekteihin, esimerkiksi kielenelvytykseen, lasten, nuorten ja vanhusten toimintaan, sekä kulttuuritoimintaan. Jos sinulla on vähemmistötyöhön ja ruotsinsuomalaisuuteen liittyviä ideoita joita haluaisit toteuttaa, voit anoa tukea. Hakijan tulee kuitenkin olla yhdistys tai organisaatio.

  Hakemuslomake (PDF, 10 KB)

  Lisätietoja antaa kunnan suomenkielinen koordinoija Nina Klinge-Nygård.

 3. Palvelua suomeksi

  Kunnan palvelutoimistossa (Kontaktcenter) kaupungintalolla, Stadshusgatan 2, saat palvelua suomeksi. Voit esittää kysymyksiä kunnasta, sen toiminnasta ja päätöksistä, sekä eri palveluista. Palvelutoimistosta löytyy myös vähän esitteitä suomeksi. Ota yhteyttä meilaamalla osoitteeseen suomeksi@uppsala.se tai soita 018-727 00 00 ja valitse palvelua suomeksi.

  Palautetta ja toivomuksia

  Kehitämme jatkuvasti kunnan suomenkielisiä palveluja ja siksi pyydämme sinua esittämään toivomuksia ja antamaan palautetta osoitteeseen suomeksi@uppsala.se

 4. Lapset ja koulutus

  Uppsalan kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että kunnan on tarjottava esikoulutoimintaa suomen kielellä. 

  Suomenkielinen esikoulu

  Uppsalassa toimii syksystä 2014 kaksi suomenkielistä esikouluosastoa Hällbyn esikoulussa. Jos haluat ilmoittaa lapsesi suomenkieliselle osastolle, teet sen valitsemalla Hällbyn esikoulun (Hällby förskola) kunnan nettipalvelusta. Otsikon lisätietoja (övriga upplysningar) alle kirjoitat että haluat lapsellesi suomenkielistä esikoulutoimintaa.

  Jos syystä tai toisesta otat vastaan ruotsinkielisen paikan, muista samalla ilmoittaa lapsesi vaihtojonoon (byte av plats) mahdollista suomenkielistä paikkaa varten.

  Hällby esikoulun netti-sivusto (ruotsiksi)

  Lue esikoulusta (ruotsiksi)

  Lue esite lapsesi oikeudesta suomen kieleen (PDF, 91 KB)

  Suomi äidinkielenä

  Sinä, joka kuulut ruotsinsuomalaiseen vähemmistöryhmään, voit opiskella suomea äidinkielenä.

  Monikielisyyden yksikkö antaa lisätietoja toiminnasta ja neuvoo sinua. Lue lisää äidinkielentuesta ruotsiksi.

  Suomen kieli peruskoulussa ja lukiossa

  Monikielisyyden yksikkö

  Monikielisyyden yksikkö koordinoi äidinkielentukea esikoulussa ja äidinkielenopetusta peruskoulu- ja lukiotasolla, sekä opinto-ohjausta äidinkielellä.

  Äidinkielenopetus

  Äidinkielenopintojen päämääränä on kehittää oppilaan taitoa ymmärtää äidinkieltä ja kykyä kommunikoida äidinkielellä eri tilanteissa. Äidinkielenopetuksen tulee tukea oppilaan kielellistä kehitystä kohti kaksikielisyyttä, sekä lisätä oppilaan tuntemusta omasta kulttuuritaustastaan.

  Voit opiskella suomea äidinkielen kurssisuunnitelman mukaisesti ensimmäisenä kielenä tai toisena kielenä. Kunnan on tarjottava opetusta, vaikka vain yksi oppilas haluaisi opiskella suomea.

  Opetus järjestetään kahdella tavalla Uppsalan kunnassa:

  • Taatun opetusajan ulkopuolella. Saat 60 minuutin oppitunnin kerran viikossa myöhään iltapäivällä/illalla keskeisessä ryhmässä sinulle osoitetussa koulussa.
  • Kielivalinnan puitteissa vuosikurssista 6 alkaen. Valitset opiskelevasi suomea espanjan/ranskan/saksan sijasta. Oppitunnit pidetään omassa koulussasi päiväsaikaan samanaikaisesti, kun muut oppilaat opiskelevat moderneja kieliä.

  Lue lisää kansallisista vähemmistökielistä äidinkielenä (ruotsiksi)

  Äidinkieltä tarjotaan sekä peruskoulu- että lukiotasolla. Vanhemmat ilmoittavat lapsensa äidinkielenopetukseen oppilaan koululle. Lukiolainen voi tehdä sen itse. Opetusta annetaan esikoululuokalla, peruskoulussa, kehitysvammaisten erityiskoulussa peruskoulu- ja lukiotasolla sekä lukiossa. Tämä koskee sekä kunnallisia että vapaakouluja.

  Opetus seuraa peruskoulun äidinkielen kurssisuunnitelmaa, sekä lukiokurssien ainesuunnitelmaa.

  Opinto-ohjaus äidinkielellä

  Opinto-ohjausta annetaan oppilaille jotka eivät pysty seuraamaan opetusta luokassa riittämättömien ruotsin kielen taitojen takia. Opinto-ohjaus helpottaa oppimista ja tukee integraatioprosessia. Oppilaan koulu tilaa opinto-ohjausta kielikoululta.

  Opetuksen järjestäminen

  Äidinkielenopetusta annetaan pääasiassa kunnan eri kouluissa, ja useimmiten normaalin lukujärjestyksen ulkopuolella. Vuosikurssien 6-9 oppilaat ja lukiolaiset saavat opetusta varsinaisen koulupäivän päätyttyä isommissa ryhmissä kantakaupungilla sijaitsevissa tiloissa.

  Lisätietoja antaa

  Monikielisyyden yksikkö (Enheten för flerspråkighet)
  Puhelin: 018-727 20 26

  Uskalla puhua suomea

  Uppsalan kunnan palvelutoimistossa työskentelevä Yasmin kertoo, miten tärkeää hänelle on ollut saada oppia suomen kieltä koulussa. Kielitaito on antanut hänelle vahvat siteet sukulaisiin Suomessa ja myös auttanut häntä työnhaussa.

 5. Seniorit ja vanhustenhuolto

  Uppsalan kunta kuuluu suomenkieliseen hallintoalueeseen. Suomenkielisillä on oikeus käyttää suomen kieltä asioidessaan kunnan kanssa. Jos vanhustenhuoltoa on myönnetty, sitä on oikeus saada pyydettäessä kokonaan tai olennaisin osin suomen kielellä. Kunnalla on velvollisuus huolehtia siitä, että sillä on kieltä osaavaa henkilöstöä.

  Uppsalassa toimii useita suomenkielisiä kotipalvelun suorittajia. Kunnassa on myös hoito- ja hoivakotiosastoja, Balderissa ja Attendon Fortuna-Onnelassa, joilla on suomenkielinen suuntaus. Myös suomenkielistä kohtaamispaikkatoimintaa järjestetään.

  Senioriopas – senioreille tarkoitettu esite

  Uppsalan kunnalla on tarjottavana paljon palveluja sekä muita aktiviteetteja ja elämyksiä. Senioriopas-kooste esittelee selkeästi erilaista toimintaa, joka saattaa parantaa seniorien elämän sisältöä. Esite on suomennettu.

  Lue Senioriopas suomeksi (PDF, 409 KB)

  Uppsalan senioriopas

  Ota yhteyttä Uppsalan seniorioppaaseen, joka luotsaa Uppsalan kunnan vanhustenhuoltokysymysten pariin! Senioriopas antaa tietoja ruotsiksi. Ota yhteyttä Kunnan palvelutoimistoon (Kontaktcenter) jos haluat suomenkielistä apua. 

  Annamme vanhustenhuoltoon ja senioriaktiviteetteihin liittyviä tietoja ja opastusta. Kysymykset saattavat koskea esimerkiksi tapaamispisteitä, ikääntyneiden asumista, kotipalvelua, kuljetuspalvelua ja apuvälineitä. Välitämme myös yhteyksiä kunnan sisällä sekä vanhustenhuollon eri suorittajiin. 

  Hoito- ja hoivakoti Balder

  Hoito- ja hoivakoti Balder sijaitsee S:t Olofsgatanin varrella Uppsalan keskustassa. Olet tervetullut ottamaan yhteyttä meihin, katso yhteystideot sivun lopusta. 

  Balderissa on yhteensä 51 asuntoa. Talo on rakennettu vuonna 2000 ja siinä on neljä kerrosta. Koska Balder sijaitsee keskustassa, sinne on helppo tulla esimerkiksi bussilla tai polkupyörällä. Sen läheisyydessä on myymälöitä, kahviloita, kirjasto ja muuta toimintaa Uppsalan keskustassa.

  Balderissa on kaksi hoivaosastoa sekä yksi osasto henkilöille, joilla on dementiasairaus. Kullakin näistä osastoista on 16 asuntoa. 1. kerroksessa ja 2. kerroksessa tarjotaan paikkoja henkilöille, joilla on oikeus suomenkieliseen hoitoon ja hoivaan.

  Osastot

  Osastoillamme on avoin pohjasuunnitelma, jossa yhteinen tila, ruokasali ja osastokeittiö on sijoitettu keskelle, mikä luo avoimen, viihtyisän ja lämpimän sisäympäristön. Ruokasalissa ja yhteisessä tilassa on kaksi avotakkaa, jotka luovat kodikkaan tunnelman vuoden kylmien ja pimeiden kuukausien aikana. Olemme ylpeitä Balderin kahdesta aistihuoneesta.

  Toinen aistihuone vie suoraan ”Mauritiukselle”. Oikean aurinkosimulaatto-
  rin, rannan ja kauniin rantaa esittävän fototapetin avulla luodaan paikka, jossa me yhdessä voimme vahvistaa immuunipuolustustamme, saada uutta energiaa ja tuntea olevamme ulkomaanmatkalla. Balderin aurinkoterapia tarjoaa muun muassa valoa, lämpöä, ihanan ympäristön, rentoutusta ja kipujen lievitystä.

  Toinen aistihuone on huone, jossa voi kulkea rannalta veden syvyyksiin. Aistihuone on maalattu siten, että tuntee olevansa juuri veden syvyydessä, jossa veden värisävy vaihtelee sinisen eri sävyissä. Lisäksi siellä on sensorisia materiaaleja, joilla stimuloidaan aisteja. Tämä huone on tarkoitettu toisaalta dementiaa sairastaville, toisaalta hoivaa tarvitseville henkilöille.

  Aistihuoneilla me haluamme hyödyntää innovatiivisuutta, ylittää joitakin esteitä ja herättää aisteja, tarjota aistielämyksiä kaikille terveydentilasta riippumatta.

  Jokaisella osastolla on suuri terassi/parveke, jolla asukkaamme viettävät aikaa vuoden lämpiminä päivinä. Takapihalla on puutarha, jossa on marjapensaita ja pieniä vihannesviljelmiä. Täällä järjestetään erilaista toimintaa keväällä, kesällä ja syksyllä.

  Asunnot

  Kukin asunto koostuu yhdestä huoneesta ja keittiöosasta sekä yhdistellystä suihku- ja wc-huoneesta. Huone on varustettu hoitosängyllä, muilta osin asukas kalustaa sen mielensä mukaan omilla huonekaluilla. Kaikissa asunnoissa on hälytin ja jokaiseen asuntoon kuuluu asuntovarasto. Pariasuminen on mahdollista.

  Ateriat

  Tarjoamme aina kahta eri ruokalajia, jotta asukkaamme voivat valita, mitä he haluavat syödä juuri sinä päivänä. Luomme asukkaillemme viihtyisän ruokailuympäristön tarjoilemalla ja laittamalla ruoan esille mukavalla tavalla ja kattamalla pöydän juhlavasti pyhien ja juhlapäivien aikana.

  Tilaamme lounaalla ja päivällisellä tarjottavat ateriat Dafgård-yritykseltä. Kunkin kerroksen henkilökunta lämmittää ruoan osastolla, ja tarjoaa tuoreen salaatin joka päivä. Tarjoamme usein ”kotona leivottua” kahvileipää, mikä luo hyviä tuoksuja ja mukavia kahvihetkiä, kun henkilökunta ja asukkaat tapaavat toisiaan.

  Juhlistamme suomalaisia ja ruotsalaisia juhlapyhiä ja -päiviä ja sovitamme tällöin ateriat ja ruokalajit niiden mukaan.

  Bussiyhteydet

  Pääset helposti bussilla Balderiin.
  Lue lisää ja etsi matka verkkosivuilta ul.se

  Yhteystietomme

  Toiminnanjohtaja, hoiva, Susana Carballo: 018-727 83 08, susana.carballo@uppsala.se   

  Toiminnanjohtaja, dementia, Helen Adelved: 018-726 04 05, helen.adelved@uppsala.se   

  Hallintovirkailija Fahimmullah Momand: 018-727 82 55, fahimmullah.momand@uppsala.se

  1. kerros ODEN: 018-727 24 04
  Sairaanhoitaja Mary: 076-309 09 94

  2. kerros THOR: 018-727 24 07
  Sairaanhoitaja Eva: 073-516 56 41

  3. kerros FREJ: 018-727 24 09
  Sairaanhoitaja Rim: 073-516 56 39

  Fysioterapeutti Erik: 073-516 56 95
  Toimintaterapeutti Susanne: 076-309 17 79

  Käyntiosoite

  Balder vård- och omsorgsboende
  S:t Olofsgatan 44B
  753 32 Uppsala

  Ota yhteyttä kunnan palvelutoimistoon

  Puhelin:
  018-727 00 00, valitse palvelua suomeksi

  Sähköposti:
  suomeksi@uppsala.se

  Käyntiosoite:
  Kaupungintalo, Stadshusgatan 2, katutaso

 6. Kulttuuria ja aktiviteetteja

  Jos sinulla on vähemmistötyöhön ja ruotsinsuomalaisuuteen liittyviä ideoita joita haluaisit toteuttaa, voit anoa tukea. Hakijan tulee kuitenkin olla yhdistys tai organisaatio.
  Lue miten anot tukea.

  Kulttuuri

  Kulttuurijäljet

  Kulttuurijäljet on suomenkielinen osa Kulturella spår i Uppsala-projektia jonka tarkoituksena on herättää enemmän kiinnostusta kulttuuria, historiaa ja taidetta kohti, esittämällä kulttuurihenkilöitä, ilmiöitä ja tapahtumia jotka ovat Uppsalalle tärkeitä.

  Kulttuurijäljet-nettisivustoon.

  Aktiviteetteja

  Kiinnostaisiko suomenkielinen lukupiiri?

  Haluatko osallistua suomenkieliseen lukupiiriin? Ilmoita kiinnostuksesi meilaamalla osoitteeseen kultur-idrott-fritid@uppsala.se

  Avoin esikoulu

  Suomenkielinen avoin esikoulu jatkaa toimintansa Uppsalassa myös keväällä 2024. Kaikki kiinnostuneet vanhemmat ja lapset sekä isovanhemmat ovat tervetulleita Fyrisgårdeniin perjantaisin klo 10-13.

  Aika: perjantaisin klo 10-13 alkaen 19. tammikuuta
  Paikka: Fyrisgården, Svartbäcksgatan 58
  Järjestäjä: Uppsalan ruotsinsuomalaisten kieli- ja kultturiyhdistys Rusukki
  Hinta: Rusukin jäsenmaksu vuodelta 2024.

  Lisätietoja antaa Rusukki, Uppsalan ruotsinsuomalisten kieli- ja kulttuuriyhdistys, rusukki@gmail.com.

  Lue lisää avoimesta esikoulusta

  Uppsalan Suomi-koulu

  Suomi-koulussa kaikki koululaiset saavat mahdollisuuden tavata muita suomenkielisiä lapsia, ja voivat harjaannuttaa suomenkielen taitojaan. Ryhmiä on neljä: Minnarit (6-8-vuotiaille), Tornado (9-11-vuotiaille), Salama (12-14-vuotiaille) ja Kipinä (15+ vuotiaat).

  Suomi-koulun järjestäjä on Rusukki, Uppsalan ruotsinsuomalaisten kieli- ja kulttuuriyhdistys.

  Lue lisää Suomi-koulusta

  Eläkeläistapaamisia

  Kevään 2024 aikana järjestetään eläkeläistapaamisia Träffpunkt Storgatanissa. Tapaamme joka torstai klo 11-13, tervetuloa. 

  Lisätietoja: Pirjo Piispanen (vetäjä), puh. 070-755 66 04

  Järjestäjä: Uppsalan ruotsinsuomalaisten kieli- ja kulttuuriyhdistys Rusukki.
  Lue lisää Rusukin toiminnasta

  Kohtaamispaikka Årsta

  Kohtaamispaikka Årstassa (Träffpunkt Årsta) toimii suomenkielinen senioriryhmä. Ryhmä tapaa joka toinen tiistai alkaen 10. tammikuuta. Vetäjät: Anneli Sinisalo ja Vuokko Savolainen.
  Lue lisää Träffpunkt Årstan nettisivuilta  

  UPSO, Uppsalan Suomalaiset Opiskelijat

  UPSO, Uppsalan Suomalaiset Opiskelijat, järjestää säännöllisesti jäsenille erilaisia tapahtumia. UPSO on kaksikielinen (suomi ja ruotsi), voittoa tavoittelematon järjestö, johon kaikki ovat lämpimästi tervetulleita!
  Lue lisää täältä upsoufs.com  

  Suomalaisia elokuvia Fyriksellä

  Fyrisbiografen, Fyris, on Ruotsin vanhin toimiva elokuvateatteri. Keväällä 2024 Fyrisbiografen esittää kolme suomalaista elokuvaa alkaen 25. helmikuuta. Lue lisää Fyrisbiografenin nettisivuilta

  Feministinen lukupiiri

  Kaupunginkirjastossa kokoontuu feministinen lukupiiri. Ryhmä keskustelee naisnäkökulmasta kirjallisuudessa. Ryhmä täynnä. Vetäjä: Päivi Kiviaho.

  Seurakuntatoimintaa

  Uppsalan suomenkielinen seurakuntaryhmä (Ruotsin kirkko) kokoaa kaikenikäisiä ruotsinsuomalaisia yhteen arkena ja pyhänä.

  Lue lisää seurakuntaryhmän toiminnasta Ruotsin kirkon nettisivuilta .

 7. Ota yhteyttä kunnan palvelutoimistoon

  Puhelin:
  018-727 00 00, valitse palvelua suomeksi

  Sähköposti:
  suomeksi@uppsala.se

  Käyntiosoite:
  Kaupungintalo, Stadshusgatan 2, katutaso