Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Engagera dig och påverka

I Uppsala kommun kan du göra din röst hörd på många sätt. Bland annat kan du ge synpunkter på projekt innan politikerna fattar besluten. På så sätt kan du vara med och utveckla och förbättra Uppsala kommun.

Hål i gatan

Rapportera fel och brister

Rapportera fel och brister som till exempel hål i gatan, översvämmade gator, felaktig skyltning, dålig snöröjning, trasiga lekplatser eller klotter.
Rapportera fel och brister.

Politiker i kommunfullmäktige

Kontakta våra politiker

Om du har synpunkter i en fråga kan du kontakta våra förtroendevalda politiker.
Se kontaktuppgifter till politiker.

Rösta i val till kommunfullmäktige

Rösta i kommunvalet

Vart fjärde år kan du påverka utvecklingen i Uppsala genom att rösta i valet till kommunfullmäktige.
Läs om hur kommunen fungerar.

Synpunkter och klagomål

Du kan lämna synpunkter eller klaga på kommunens service eller tjänster.
Lämna synpunkter eller klagomål.

Överklaga beslut

Du kan överklaga beslut som kommunen fattat. De två typer av överklaganden som du kan lämna in till domstol för prövning är kommunalbesvär och förvaltningsbesvär.
Överklaga ett kommunalt beslut.

Anmäl mutor eller jäv

Om du misstänker att en verksamhet i kommunen inte sköts på rätt sätt kan du anmäla det. Det kan till exempel röra korruption, missbruk av ställning, bedrägeri, allvarligt tjänstefel eller miljöbrott.
Anmäl misstanke om mutor eller jäv.