Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Tillgänglighetsredogörelse

 1. I korthet

  I tillgänglighetsredogörelsen beskriver vi hur uppsala.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 2. Så tillgänglig är uppsala.se

  Uppsala.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten för att det ska vara enkelt för alla, oavsett funktionsnedsättning, att ta del av den offentliga servicen digitalt. 

 3. Ta del av innehåll som inte är tillgängligt

  Vi vill att vår webbplats och våra digitala tjänster ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av så många som möjligt oavsett funktionedsättning och vilka hjälpmedel du använder. Om du upplever att något material inte är tillgängligt kan du begära ut det i tillgänglig form.

 4. Om du upptäcker brister

  Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Kontakta oss om du upptäcker brister som är inte beskrivna i tillgänglighetsredogörelsen eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

  Tillsyn

  Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

  Anmäl bristande tillgänglighet på digg.se

 5. Kända tillgänglighetsbrister

  Uppsala.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Följande brister har identifierats på webbplatsen. Om annat inte anges planerar vi att åtgärda bristerna så snart som möjligt. 

  Hitta och jämföra skolor och förskolor

  • Tabeller och knappar blir upplästa på fel sätt när du ska hitta och jämföra skolor och förskolor.
  • I listor med skolor och förskolor kommer samma länk för en skola eller förskola två gånger efter varandra vilket kan bli förvirrande för dig som använder ett hjälpmedel.
  • Det kan vara svårt att hitta jämförelsefunktionen för dig som använder ett hjälpmedel.

  Detaljplaner och kartor

  • När du ska filtrera på skede för att hitta detaljplaner blir filtret uppläst på fel sätt.
  • I kartan med alla gällande och pågående detaljplaner markeras och åtskiljs detaljplanerna enbart med färg. 
  • Det är bristande kontrast mellan land och vatten i kartor. 

  Räkna ut avgift för hemtjänst 

  När du ska räkna ut avgift för hemtjänst och går till nästa steg hamnar fokus högst upp på sidan, i stället för högst upp i nästa steg, vilket kan försvåra för dig som använder ett hjälpmedel. 

  Uppsala kommuns fokusmål

  • På sidor för fokusmål saknas en bra rubrikstruktur och styckeindelning.
  • På sidor för fokusmål finns länkar till föregående och nästa fokusmål. Innehållet i dessa länkar blir uppläst i omvänd ordning mot hur det presenteras visuellt.   
  • Status för uppdrag kopplade till fokusmålen visas enbart med färg.  

  Under hösten 2024 planerar vi att arbeta med att förbättra hur fokusmålen presenteras. 

  Bilder

  En del bilder kan innehålla text eller ha en bristande alternativtext. Vi jobbar kontinuerligt med att bilder ska vara tillgängliga. 

  Knappar och länkar 

  • Länkar visas endast med färg eller med bristande kontrast på understrykningsfärgen och kan vara svåra att identifiera. 
  • På sidor där navigation med brödsmulor ligger ovanpå en bild kan det vara bristande kontrast vilket gör det svårt att se brödsmulorna tydligt. 
  • Det är bristande kontrast på knappar för att bläddra framåt och bakåt i bildspel. 
  • Det är bristande kontrast i sökvägen i sökresultat. 

  Rubriker, listor och tabeller 

  • På sidor med innehållsförteckning är textstycken uppmärkta som en ordnad lista vilket kan försvåra för dig som använder ett hjälpmedel. 
  • Tabellhuvuden blir upplästa på fel sätt. 
  • På vissa sidor kan rubriker, listor och tabeller vara uppmärkta på fel sätt. Vi jobbar kontinuerligt med att rubriker, listor och tabeller ska vara tillgängliga. 

  Formulär 

  • I felmeddelanden i formulär finns ibland en hänvisning till färg för att hitta fel i formuläret.  
  • Om du har fyllt i ett formulär och går vidare till att granska och väntar i mer än 20 minuter innan du skickar formuläret så förloras informationen. 

  Språk 

  På ett fåtal sidor som är på andra språk än svenska är inte allt innehåll korrekt märkt med språk vilket kan leda till att uppläsningsspråket blir fel. 

  Dokument 

  På webbplatsen finns många dokument som kan vara svåra att ta del av med ett hjälpmedel. Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra våra dokument men det tar tyvärr lång tid att åtgärda allt eftersom det är många personer som behöver utbildas. Kontakta oss om du vill påtala brister i ett dokument och få det i tillgänglig form. 

  Inspelningar 

  Inspelningar av kommunfullmäktigesammanträden saknar undertextning och syntolkning. 

  Användarinställningar för färger 

  Webbplatsen anpassar inte färgerna till mörkt läge om du har det inställt i ditt operativsystem eller i din webbläsare. Under våren 2024 jobbar vi med att ta fram en tidplan för när detta kan åtgärdas. 

 6. Undantag från lagens krav

  På uppsala.se finns publicerat innehåll som är undantag från lagens krav. Det rör sig om

  • direktsändningar 
  • kartor som inte är avsedda för navigering (lagen gäller inte heller kartor avsedda för navigering om väsentlig information om innehållet i dessa tillhandahålls på ett tillgängligt digitalt sätt)
  • dokument som publicerats före 23 september 2018
  • filmer som publicerats före 23 september 2020.
 7. Oskäligt betungande anpassning

  Uppsala kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i följande fall:  

  • Dokument publicerade 23 september 2018–22 september 2020. Vi har en stor mängd blanketter, dokument, protokoll och handlingar och det krävs ett omfattande arbete för att åtgärda samtliga. De uppfyller därför inte kraven till 23 september 2020.  
  • Innehåll i utredningar och dokument kopplade till detaljplaner som inte alltid går att ta del av med digitala hjälpmedel eftersom innehållet ofta består av visualiseringar och tabeller som är svåra att ersätta med likvärdiga textalternativ. 
  • Att nuvarande webbplats inte har stöd för mörkt läge. Eftersom det krävs ett omfattande arbete för att skapa ett komplett stöd för mörkt läge planerar vi att göra det i nästa webblösning. Under våren 2024 kommer vi ta fram en tidplan för detta.  
 8. Så har vi testat uppsala.se

  Vi jobbar kontinuerligt med intern testning av webbplatsens tillgänglighet. I december 2023 granskades webbplatsen även av Axess Lab. 

  Vi uppdaterar tillgänglighetsredogörelsen så fort vi upptäcker nya brister och när något har blivit åtgärdat.

  Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast 10 maj 2024.

 9. Kontakt

  Kontakta oss