Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Tillgänglighetsredogörelse

 1. I korthet

  I tillgänglighetsredogörelsen beskriver vi hur uppsala.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 2. Så tillgänglig är uppsala.se

  Uppsala.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten för att det ska vara enkelt för alla, oavsett funktionsnedsättning, att ta del av den offentliga servicen digitalt. 

 3. Ta del av innehåll som inte är tillgängligt

  Om du behöver innehåll från uppsala.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du kontakta oss. 

 4. Om du upptäcker brister

  Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Kontakta oss om du upptäcker brister som är inte beskrivna i tillgänglighetsredogörelsen eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

  Tillsyn

  Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

  Anmäl bristande tillgänglighet på digg.se

 5. Kända tillgänglighetsbrister

  Uppsala.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

  Redaktionella brister

  Följande redaktionella brister har identifierats på webbplatsen. Ambitionen är att åtgärda dessa så snart som möjligt. 

  Bilder

  • En del bilder har text i sig som inte återges i textform på sidan. 
  • Samma alt-text dyker upp på fler bilder. 

  Dokument och blanketter

  • På webbplatsen finns dokument och blanketter som inte uppfyller kraven. 
  • Vissa dokument innehåller kartor med information som inte återges i textform på sidan. 

  Formulär

  • För en del av våra formulär indikeras felmeddelanden enbart genom röd färg. 

  Färg och form

  • På en del sidor används färg som det enda visuella sättet att förmedla information eller särskilja ett visuellt element. 
  • Hänvisningar till innehåll beroende av sensoriska kännetecken påträffas på en del sidor. 

  Inspelningar

  • Inspelningar av kommunfullmäktigesammanträden saknar undertextning och syntolkning.   

  Länkar

  • Vissa länkar öppnas i nytt fönster. 
  • En del länktexter brister i sin utformning. 
  • Somliga länkar till e-postadresser är ej klickbara. 

  Rubrikstruktur

  • På vissa sidor saknas korrekt rubrikstruktur och rubriknivåer hoppas över.

  Tekniska brister

  Följande tekniska brister har identifierats på webbplatsen. Ambitionen är att åtgärda dessa så snart som möjligt. 

  Bilder

  • Dekorativa bilder har alt-text. 
  • Vissa knappar saknar aria-label.

  Fokus

  • För en del sidor framgår det inte vilket element som har tangentbordsfokus. 

  Formulär

  • För ett fåtal av våra formulär ges ingen varning när ett obligatoriskt fält har lämnats tomt.   
  • Vid granskning av ett ifyllt formulär i mer än 20 minuter förloras informationen. 

  Kontrast

  • En del sidor har kontrastproblem. Främst gäller det text som ligger ovanpå bilder. 

  Språk

  • Ett fåtal sidor på andra språk än svenska är inte korrekt märkta med rätt språk.

  Storlek och skärm

  • För en del sidmallar och element påträffas problem vid förstoring upp till 200% och/eller vid ökande av avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord. 

  Tabeller

  • Våra tabeller uppfyller inte helt kraven på tillgänglighet. 
 6. Undantag från lagens krav

  På uppsala.se finns publicerat innehåll som är undantag från lagens krav. Det rör sig om

  • direktsändningar 
  • kartor som inte är avsedda för navigering (lagen gäller inte heller kartor avsedda för navigering om väsentlig information om innehållet i dessa tillhandahålls på ett tillgängligt digitalt sätt)
  • dokument som publicerats före 23 september 2018
  • filmer som publicerats före 23 september 2020.
 7. Oskäligt betungande anpassning

  Uppsala kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för dokument publicerade 23 september 2018 – 22 september 2020. Vi har en stor mängd blanketter, dokument, protokoll och handlingar och det krävs ett omfattande arbete för att åtgärda samtliga. De uppfyller därför inte kraven till 23 september 2020. 

 8. Så har vi testat uppsala.se

  2021 granskades uppsala.se i samarbete med Begripsam AB och Useit.  

  Senaste bedömningen av webbplatsens tillgänglighet gjordes 12 november 2021.

 9. Kontakt

  Kontakta oss