Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Redogörelsen avser den mobila appen Mina resor Uppsala kommun version 4.0.4 som offentliggjordes för Android den 4 december 2023 och för Iphone den 5 december 2023.

Uppsala kommun är ansvarig för appen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här kan du läsa om

  • hur appen Mina resor Uppsala kommun uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem i appen
  • hur du kan rapportera brister i appen till oss så att vi kan åtgärda dem.

Så tillgänglig är den mobila appen

Vi är medvetna om att delar av den mobila appen inte är helt tillgänglig.

Om du inte kan använda delar av appen Mina resor

Om du får problem med att använda delar av appen Mina resor Uppsala kommun kan du använda vår webbsida för samma tjänst istället, se länk nedan.
fardtjanst.uppsala.se

Om du behöver innehåll från appen som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss genom att skicka e-post till: fardtjanst@uppsala.se

Svarstiden är normalt tre arbetsdagar. Är det akut kan du ringa till färdtjänsten på telefonnummer 018-727 39 00.

Rapportera brister i appens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra appens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister via webbformulär

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande tillgänglighet i appen eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla det till Myndigheten för digital förvaltning .

Teknisk information om tillgängligheten i appen

Appen Mina resor Uppsala kommun är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

För dig som får sidan uppläst

  • Några enstaka formulärfält saknar koppling mellan beskrivning och formulärfält.
  • Några enstaka bilder saknar en beskrivande text.
  • När du bokar resa finns det en beskrivande text som hänvisar till en visuell plats på sidan.

För dig som använder appen när mobilen är liggande

När du bokar resa och använder appen när mobilen är liggande finns det en beskrivande text som hänvisar till en plats på sidan som inte stämmer. Det står att du ska klicka längst ned till vänster men knapparna finns till höger.  

För dig som använder förstoring

När du förstorar appen med mer än 200 % så hamnar vid enstaka tillfällen delar av texten utanför skärmen. Texten blir uppläst som vanligt.

För dig som navigerar med tangentbord

När du ska boka platstyp, förarassistens, medresenär eller bagagetyp och använder externt tangentbord så gör tabb att du hoppar högst upp på sidan efter varje val.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs ovan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. Vår ambition är att ha åtgärdat alla brister senast 31 maj 2024.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kartfunktionen: Webbtillgänglighetsdirektivet gäller endast internetkartor och karttjänster avsedda för navigering. Tjänsten är undantagen från lagens tillämpning, se 9 § 2 p SFS 2018:1937.

Kommunikation: Vissa appar som används för uppläsning kan inte tolka text rätt. Till exempel A i en adress, blir Ampere. Problemet ligger i uppläsarappen, inte i appen Mina resor Uppsala kommun. Det är därför inte möjligt för Uppsala kommun att påverka detta.

Så har vi testat appen

Vi har anlitat Useit consulting AB för att granska appen Mina resor Uppsala kommun, både för Iphone och Android.

Senaste bedömningen gjordes 11 oktober 2023.

Granskningsmetod

Useit Consulting Sweden AB genomförde en oberoende granskning av båda våra appar i maj 2023. Därefter har leverantörens utvecklare uppdaterat och sen har Useit Consulting Sweden AB gjort en återkontroll i oktober 2023. Därefter har Uppsala kommun gjort en egenkontroll för att verifiera om brister har korrigerats eller ej.

Redogörelsen uppdaterades senast 4 december 2023.

Relaterade länkar

Färdtjänst - uppsala.se

Tillgänglighetsredogörelse för uppsala.se