Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Redogörelsen avser den mobila appen Mina resor Uppsala kommun version 3.3.3 som offentliggjordes för Android 3 december 2022 och för Iphone 4 december 2022.

Uppsala kommun är ansvarig för appen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här kan du läsa om

 • hur appen Mina resor Uppsala kommun uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
 • eventuella kända tillgänglighetsproblem i appen
 • hur du kan rapportera brister i appen till oss så att vi kan åtgärda dem.

Så tillgänglig är den mobila appen

Vi är medvetna om att delar av den mobila appen inte är helt tillgänglig.

Om du inte kan använda delar av appen Mina resor

Om du får problem med att använda delar av appen Mina resor Uppsala kommun kan du använda vår webbsida för samma tjänst istället, se länk nedan.
fardtjanst.uppsala.se

Om du behöver innehåll från appen som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss genom att skicka e-post till: fardtjanst@uppsala.se

Svarstiden är normalt tre arbetsdagar. Är det akut kan du ringa till färdtjänsten på telefonnummer 018-727 39 00.

Rapportera brister i appens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra appens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister via webbformulär

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande tillgänglighet i appen eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla det till Myndigheten för digital förvaltning .

Teknisk information om tillgängligheten i appen

Appen Mina resor Uppsala kommun är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Urskilja komponenter

Kontrasten på text och komponenter är för liten. Exempelvis behöver kontrasten förbättras på knappar med text och bakgrundsfärg.

Fokusmarkering

Fokusmarkeringen behöver bli tydligare, så att användaren vet var markören befinner sig. Problemet märks tydligast när tangentbord används.

Kommunikation

Problem uppstår med vissa appar som läser upp information. Då en app som läser upp text ska säga en gatuadress med till exempel 11 A, svarar den uppläsande appen, att man bor på 11 ampere. Den uppläsande appen säger också att resan kostar 40 sekunder, i stället för kronor (SEK). Felet ligger i den app som läser upp information, inte i appen Mina resor Uppsala kommun.

Skärmorientering

Appen fungerar endast i stående skärmorientering. Just nu hänvisar vi till webbsidan fardtjanst.uppsala.se för dig som behöver liggande skärmorientering.

Förstoring av text

 • När texten förstoras mycket hamnar texten utanför textelementet. Texten blir uppläst med hela informationen.
 • Ändras teckensnittet behöver du starta om appen. Detta gäller vid användning av Android.

Logisk fokusordning

 • När användaren ska godkänna avbokning av en resa bläddrar tabbfunktionen mellan elementen bakom själva kryssrutorna för valen Ja eller Nej. Den bläddrar även på rutan som användaren har i framkant. Den borde bara bläddra i framkant.
 • När sittplats, förarassistens och bagagetyp ska bokas hoppar tabb högst upp hela tiden.

Förklaring till begreppet element: Ett element kan till exempel vara en bild, knapp eller en tabell.

Kontakt

I appen ska vi under Kontakt

 • skriva vilket telefonnummer som går till skolskjuts och vilket som går till färdtjänst
 • lägga till länk till webbsidan om färdtjänst på uppsala.se
 • lägga till länk till tillgänglighetsredogörelsen för appen
 • lägga till öppettider.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs ovan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. Vår ambition är att ha åtgärdat följande tillgänglighetsproblem senast 15 december 2023:

 • Urskilja komponenter
 • Fokusmarkering
 • Förstoring av text
 • Logisk fokusordning

Vi ska även åtgärda följande problem, vi meddelar DIGG datum för åtgärd snarast:

 • Skärmorientering
 • Kontakt

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kartfunktionen: Webbtillgänglighetsdirektivet gäller endast internetkartor och karttjänster avsedda för navigering. Tjänsten är undantagen från lagens tillämpning, se 9 § 2 p SFS 2018:1937.

Kommunikation: Vissa appar som används för uppläsning kan inte tolka text rätt. Till exempel A i en adress, blir Ampere. Problemet ligger i uppläsarappen, inte i appen Mina resor Uppsala kommun. Det är därför inte möjligt för Uppsala kommun att påverka detta.

Så har vi testat appen

Uppsala kommun har gjort en självskattning (intern testning) av appen Mina resor Uppsala kommun. Senaste bedömningen gjordes 20 februari 2023.

Granskningsmetod

Vi har granskat appen Mina resor Uppsala kommun enligt DIGGs manual för granskning av mobil applikation.
DIGGs manual för granskning av mobil applikation

Redogörelsen uppdaterades senast 16 mars 2023.

Relaterade länkar

Färdtjänst - uppsala.se

Tillgänglighetsredogörelse för uppsala.se

Nyheter om färdtjänst

 • Vem gör skillnad för dig eller någon i din närhet?

  Varje år uppmärksammar Uppsala kommun medarbetare som gör extra stor skillnad för Uppsalaborna inom vård, omsorg och socialtjänst. Nu har nomineringsperioden för omsorgspriset 2023 startat.