Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Rätt till färdtjänst

  Du som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med kollektivtrafik kan söka färdtjänst. Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken i Uppsala kommun.

  Du kan söka färdtjänst om

  • du har en funktionsnedsättning som gör det väldigt svårt för dig att förflytta dig eller resa med kollektivtrafik
  • din funktionsnedsättning är bestående, i minst tre månader eller längre 
  • du är folkbokförd i Uppsala kommun.

  OBS! Om du flyttar till en annan kommun får du inte längre resa med färdtjänst i Uppsala kommun. Du ansöker då om färdtjänst i din nya hemkommun.

  Gatu- och samhällsmiljönämnden har beslutat att barn och ungdomar som har färdtjänsttillstånd reser utan kostnad under perioden 1/6-31/8.
  Gäller ej vid val av egen bil eller resa till och från Arlanda. Medresenär betalar egenavgift oavsett ålder.

  Exempel på när du inte får färdtjänst

  Du får inte åka med färdtjänst

 2. Olika sätt att resa

  Det finns två olika val när du ska boka färdtjänst. Du kan välja mellan att samåka eller att åka i egen bil.

  Samåkning

  När du samåker är det andra personer som åker med dig i bilen. Då kan resan ta lite längre tid eftersom bilen ska hämta och lämna de andra passagerarna på andra platser än de du ska till. Samåkning är det billigaste alternativet.

  Egen bil – ensamåkning

  Du kan också välja att få en bil för dig själv. Tala om när du bokar att du vill ha "egen bil". När du reser själv så kostar det mer.

  Särskild prövning av behov för egen bil

  Om din funktionsnedsättning gör att du måste åka i egen bil, kan du söka tillstånd för det. En handläggare på färdtjänsten gör då en prövning för att se om du har rätt till ensamåkning. Du ska bifoga ett medicinskt utlåtande med din ansökan. Observera att vi inte tillhandahåller "allergibilar" eller helt doft- och djurfria fordon.

  Rullstolsfordon och trappklättrare

  När du reser med färdtjänst sittandes i rullstol måste du ha en trafiksäker rullstol. Du ansvarar för att rullstolen är trafiksäker och kan fästas i fordonet på ett korrekt sätt. För att vi ska kunna utföra trappklättring behöver rullstolen vara av rätt sort, så att den passar i trappklättrarmaskinen. De manuella rullstolar som är förskrivna av hjälpmedelscentralen uppfyller kraven för att kunna transporteras med trappklättrare.

 3. Vad du betalar

  Avgifter för färdtjänst

  Sträcka Samåkning Egen bil
  en zon 40 kronor 80 kronor
  två zoner 80 kronor 160 kronor
  till eller från Arlanda 150 kronor 300 kronor

  Zonkarta

  zonkarta över kollektivtrafikzonerna 1, 2 och 5 i uppland.

  Avgift för resor till arbete och studier

  Du som reser till och från arbete eller studier med färdtjänst kan ansöka om att få betala en lägre avgift. Om du får något annat bidrag för resorna kan du inte få en lägre avgift för färdtjänst.

  Om du får rätt till lägre avgift gäller den i maximalt ett år. Du får sedan ansöka igen.

  Du kan börja eller sluta resan på annan adress än bostadsadressen, om resan då blir kortare.

  Din avgift för färdtjänst blir lika stor som kostnaden för ett månadskort för kollektivtrafik.

  Resa till arbete

  Arbetet ska vara ett yrkesarbete. Det betyder att du får lön och är anställd eller har eget företag.

  Vid arbete gäller:

  • Du betalar en lägre avgift för två enkelresor per arbetsdag. Du kan få fler resor om du har delad arbetstid.
  • Du ska resa mellan hemmet och arbetsplatsens huvudkontor eller huvudadress. Du som har flera arbetsplatser kan få lägre avgift för resor till olika arbetsadresser.
  • Om du behöver resa mellan olika arbetsplatser för till exempel utbildning inom arbetet, räknas det som tjänsteresor som din arbetsgivare ska betala. 

  Resa till studier

  Du kan få lägre avgift för resor till studier som ger rätt till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN och för svenska för invandrare (SFI).

  Du kan få lägre avgift för två enkelresor per studiedag. Om du studerar på universitetet gäller det också för resor mellan institutioner under studiedagen.

  Resa till daglig verksamhet

  Du som har en daglig verksamhet och färdtjänsttillstånd har rätt till omsorgsresor. När du blir beviljad omsorgsresor gäller det tillståndet lika länge som ditt färdtjänsttillstånd. För att ansöka om omsorgsresor, kryssa i avsedd ruta på färdtjänstansökan och uppge namnet på din dagliga verksamhet. Resorna samordnas av Trafikcentralen och är utan kostnad.

  Om du behöver ledsagare

  Om du har en funktionsnedsättning som gör att du behöver stöd under själva resan eller i direkt anslutning till resan kan du söka tillstånd om att medföra ledsagare.

  Läs mer om ledsagarservice

 4. Ansök om att få färdtjänst

  Ansökningsblankett för färdtjänst (PDF, 376 KB)

  Skicka in din ansökan till:

  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen, enheten för särskild kollektivtrafik
  753 75 Uppsala

  Beställ eller hämta en blankett

  Om du inte har möjlighet att skriva ut blanketten kan kommunen skicka en blankett till dig. Kontakta färdtjänstinformationen. Du kan också hämta blanketten hos Kontaktcenter som finns i Stadshuset på Stadshusgatan 2.

  Skicka med läkarutlåtande

  Första gången du ansöker om färdtjänst måste du komplettera din ansökan med ett medicinskt utlåtande som styrker din funktionsnedsättning.

  Utlåtandet ska fyllas i av läkare eller annan medicinskt sakkunnig person såsom sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut. Använd dig av blanketten här nedan.

  Blankett för läkarutlåtande för ansökan om färdtjänst (PDF, 877 KB)

  Överklaga beslut

  Om du inte får rätt till färdtjänst kan du överklaga beslutet. När du får beskedet från kommunen får du också veta hur du överklagar.

  Du har tre veckor på dig att överklaga från det datum du tagit del av beslutet.

 5. Förläng tillståndet

  Du som har färdtjänsttillstånd sedan tidigare kan ansöka om att få det förlängt.

  För att vara säker på att kommunen hinner handlägga din ansökan måste du ansöka senast en månad innan ditt nuvarande tillstånd löper ut. 

  Du använder samma blankett som vid ny ansökan om färdtjänst.

  Ansökningsblankett för färdtjänst (PDF, 376 KB)

  Du behöver inte i det första skedet skicka med ett medicinskt utlåtande på nytt när du ansöker om förlängning. Din handläggare kontaktar dig om du behöver komplettera med ett nytt läkarutlåtande.

 6. Boka och resa

  Du kan boka din resa via 

  Du kan bara boka ordinära resor via webben och appen. Ladda ner appen Mina resor Uppsala kommun för Android eller för Iphone .
  Tillgänglighetsredogörelse för appen Mina resor Uppsala kommun

  Du kan använda färdtjänsten dygnet runt. Boka din resa i så god tid som möjligt, dock senast 30 minuter innan du vill resa.

  Du behöver inget färdtjänstkort

  Du behöver inte använda något färdtjänstkort, utan det räcker med att du visar upp legitimation för chauffören.

 7. Sjukresor

  Har du kostnader för resor när du besöker sjukvård eller tandvård kan du ha rätt till ersättning från Region Uppsala (tidigare landstinget) för en del av dina resekostnader.

  Sjukresor på Region Uppsalas webbplats.  

 8. Förseningsersättning

  Från och med 1 maj 2024 gäller förseningsersättning för färdtjänst i Uppsala kommun.

  Det innebär att du får tillbaka din egenavgift om:

  • fordonet är mer än 20 minuter försenad från utlovad tid
  • omvägstiden blir mer än 20 minuter vid en resa inom en zon
  • eller om omvägstiden blir mer än 40 minuter vid en resa mellan flera zoner.

  Ansök om förseningsersättning via blankett (PDF, 304 KB)

 9. Resa i andra kommuner

  Du får resa till Knivsta och Arlanda

  Med ditt färdtjänsttillstånd får du resa hur mycket du vill

  • till och från Knivsta kommun
  • till och från Arlanda flygplats.

  Du får 20 enkelresor per år

  Du kan utan särskild prövning beställa 20 enkelbiljetter per år för resa i eller mellan andra kommuner, om sträckan inte är längre än 30 kilometer. 

  Du behöver beställa dina biljetter minst en vecka innan du vill resa. Beställ biljetter genom att ringa till trafikcentralen på telefonnummer 018-727 39 00. Vi skickar biljetterna till dig per post.

  Utökat tillstånd vid behov

  Om du har särskilda skäl kan du få utökat tillstånd att åka färdtjänst till en annan kommun. Det gäller till exempel om din arbetsplats eller högskola ligger i en annan kommun.

 10. Medresenär

  Du som inte har en beviljad ledsagare får ta med dig en medresenär som betalar samma avgift som du. De här villkoren gäller för dig som färdtjänstresenär och din medresenär:

  • ni ska stiga på och av vid samma samma plats.
  • barn upp till 12 år reser utan kostnad i sällskap med en betalande vuxen. Här kan fordonets  kapacitet begränsa antalet resenärer om det behövs extra utrymme för en eventuell bilbarnstol. Du kan inte beställa ett större fordon än vad som ingår i ditt färdtjänstbeslut.
  • Om du väljer egen bil medföljer en medresenär utan kostnad. Övriga medföljande betalar samma avgift som den som är berättigad till färdtjänst.
  • Du kan inte beställa ett större fordon än vad som är godkänt i ditt färdtjänsttillstånd.
 11. Ledsagare

  Om du har en funktionsnedsättning som gör att du behöver stöd under själva resan kan du söka tillstånd om att medföra ledsagare.

  • Ledsagaren måste stiga på och av på samma ställe som du.
  • Om du behöver fler än en ledsagare kan du ansöka om att få det. Då behöver du styrka ditt behov med ett medicinskt utlåtande.
  • Det är du som resenär som själv ska ordna med ledsagare när du har fått tillstånd.
 12. Kontakt

  Boka färdtjänstresa via färdtjänstens trafikcentral

  Du kan resa dygnet runt, men du måste beställa din resa under trafikcentralens öppettider.

  Öppettider
  Vardagar 6.00–22.00
  Helgdagar 8.00–22.00

  Telefon:
  018-727 39 00

  Kontakta färdtjänstinformationen

  Det är viktigt för oss att alla resor sker på ett tryggt och förväntat sätt. Kontakta färdtjänstinformationen om du har synpunkter på din resa.

  Telefon:
  018-727 16 00, vardagar 9–12.
  Besöksadress:
  Sylveniusgatan 2 (endast förbokade besök)
 13. Behandling av personuppgifter

  Vi behandlar dina uppgifter för att utföra färdtjänst, riksfärdtjänst och omsorgsresor med den rättsliga grunden myndighetsutövning.

  Gatu- och samhällsmiljönämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och kan kontaktas via e-post: gatu-samhallsmiljonamnden@uppsala.se.

  Uppgifter som skickas in till kommunen blir i regel allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut till den som begär det, såvida inte uppgifterna bedöms omfattas av sekretess. Uppgifterna kommer att lagras som allmänna handlingar i enlighet med arkivlag (1990:782).

  För att vi ska kunna behandla din ansökan om färdtjänst måste du lämna de uppgifter som efterfrågas i blanketten. Under handläggningen kan vissa uppgifter komma att delas med Region Uppsala och Försäkringskassan.
  Vid beställningen av färdtjänst nyttjar vi Google Fonts API, vilket innebär att ditt IP-nummer kan komma att överföras till USA. USA är ett land med adekvat skyddsnivå.

  För klagomål på vår personuppgiftshantering har du även rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

  Du kan kontakta vårt dataskyddsombud JP Infonet AB genom att skicka e-post till: dataskyddsombud@uppsala.se.

  Om dina rättigheter och hur Uppsala kommun behandlar personuppgifter