Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Du kan lämna synpunkter på kommunens service och tjänster. Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Kontakta verksamheten eller politiker

Om du har synpunkter på en verksamhet ska du i första hand kontakta chefen för verksamheten. I andra hand kan du lämna dina synpunkter till den förvaltning som ansvarar för verksamheten, alternativt via länkarna på den här sidan. 

Det är politikerna som fattar beslut om vilken verksamhet kommunen ska bedriva. Ta kontakt med politikerna i kommunfullmäktige eller i en nämnd om du vill föreslå en ny verksamhet eller saknar service inom något verksamhetsområde.

Hitta rätt verksamhet och kontaktuppgifter till politiker på organisationssidan. 

Arbetsmarknadsinsatser

Lämna synpunkter på

Bygga och bo

Lämna synpunkter på

Inomhusmiljö

Lämna synpunkter på

Kultur och fritid

Lämna synpunkter på 

Anmäl kränkande behandling inom

Socialt stöd, vård och omsorg

Lämna synpunkter på 

Trafik- och utemiljö

Lämna synpunkter på 

Utbildning

Lämna synpunkter på

Anmäl kränkande behandling inom

Gör en felanmälan

Rapportera om du upptäcker fel eller brister inom kommunen. Det kan exempelvis handla om

  • kommunens gator, vägar och parker
  • problem med vatten, avlopp eller sophämtning
  • något som kan skada miljön eller människors hälsa.

Gå till sidan för felanmälan.

Visselblåsarfunktion

Du kan anmäla misstanke om mutor, jäv eller tjänstefel i kommunens visselblåsarfunktion. Om du misstänker att en verksamhet i kommunen eller kommunfinansierad verksamhet i privat regi inte sköts på rätt sätt kan du anmäla det. Dina misstankar kan till exempel röra korruption, missbruk av ställning, bedrägeri, ekonomisk brottslighet, allvarligt tjänstefel eller miljöbrott.

Gå till sidan för visselblåsarfunktion

Anmäl matförgiftning

Om du tror att du blivit sjuk av mat eller dryck från en restaurang, en butik eller ett annat matställe bör du anmäla det till miljöförvaltningen. På så sätt kan andra slippa bli sjuka.

Gå till sidan för att anmäla matförgiftning