Synpunkter och klagomål

Du kan lämna synpunkter på kommunens service och tjänster. Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Om du har synpunkter på en verksamhet ska du i första hand kontakta chefen för verksamheten. I andra hand kan du lämna dina synpunkter till den förvaltning som ansvarar för verksamheten, alternativt via den här sidan.

Det är politikerna som fattar beslut om vilken verksamhet kommunen ska bedriva. Ta kontakt med politikerna i kommunfullmäktige eller i en nämnd om du vill föreslå en ny verksamhet eller saknar service inom något verksamhetsområde.

Bygga och bo

Lämna synpunkter på

Kultur och fritid

Lämna synpunkter på 

Anmäl kränkande behandling inom

Socialt stöd, vård och omsorg

Lämna synpunkter på 

Trafik- och utemiljö

Lämna synpunkter på 

Utbildning

Lämna synpunkter på

Anmäl kränkande behandling inom

Gör en felanmälan

Rapportera om du upptäcker fel eller brister inom kommunen. Det kan exempelvis handla om

  • kommunens gator, vägar och parker
  • problem med vatten, avlopp eller sophämtning
  • något som kan skada miljön eller människors hälsa.

Gå till sidan för felanmälan.

Anmäl misstanke om mutor, jäv eller tjänstefel

Om du misstänker att en verksamhet i kommunen inte sköts på rätt sätt kan du anmäla det. Dina misstankar kan till exempel röra korruption, missbruk av ställning, bedrägeri, ekonomisk brottslighet, allvarligt tjänstefel eller miljöbrott.

Gå till sidan för att anmäla misstanke om mutor, jäv eller tjänstefel.