Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Du kan lämna synpunkter på kommunens service och tjänster. Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Om du har synpunkter på en verksamhet ska du i första hand kontakta chefen för verksamheten. I andra hand kan du lämna dina synpunkter till den förvaltning som ansvarar för verksamheten, alternativt via den här sidan.

Det är politikerna som fattar beslut om vilken verksamhet kommunen ska bedriva. Ta kontakt med politikerna i kommunfullmäktige eller i en nämnd om du vill föreslå en ny verksamhet eller saknar service inom något verksamhetsområde.

Trängsel på matställen

Om du upptäcker trängsel på matställen som ökar risken för spridning av covid-19 kan du lämna dina synpunkter till miljöförvaltningen.

Bygga och bo

Lämna synpunkter på

Inomhusmiljö

Lämna synpunkter på

Kultur och fritid

Lämna synpunkter på 

Anmäl kränkande behandling inom

Socialt stöd, vård och omsorg

Lämna synpunkter på 

Trafik- och utemiljö

Lämna synpunkter på 

Utbildning

Lämna synpunkter på

Anmäl kränkande behandling inom

Gör en felanmälan

Rapportera om du upptäcker fel eller brister inom kommunen. Det kan exempelvis handla om

  • kommunens gator, vägar och parker
  • problem med vatten, avlopp eller sophämtning
  • något som kan skada miljön eller människors hälsa.

Gå till sidan för felanmälan.

Anmäl misstanke om mutor, jäv eller tjänstefel

Om du misstänker att en verksamhet i kommunen inte sköts på rätt sätt kan du anmäla det. Dina misstankar kan till exempel röra korruption, missbruk av ställning, bedrägeri, ekonomisk brottslighet, allvarligt tjänstefel eller miljöbrott.

Gå till sidan för att anmäla misstanke om mutor, jäv eller tjänstefel.

Anmäl matförgiftning

Om du tror att du blivit sjuk av mat eller dryck från en restaurang, en butik eller ett annat matställe bör du anmäla det till miljöförvaltningen. På så sätt kan andra slippa bli sjuka.

Gå till sidan för att anmäla matförgiftning