Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Lämna synpunkter

Lämna synpunkter på kommunens service och tjänster

Synpunkter är värdefulla för oss och bidrar till att utveckla och förbättra kommunens verksamheter och tjänster. Vi är därför tacksamma för att du delar med dig av dina synpunkter. När du hör av dig med beröm, klagomål och förslag får vi information om vad vi gör bra och vad vi skulle kunna göra bättre.

Har du ett pågående ärende, kontakta din handläggare direkt.

Lämna din synpunkt

Fler sätt att kontakta kommunen

Rapportera om du upptäcker fel eller brister inom kommunen. Det kan exempelvis handla om

  • kommunens gator, vägar och parker
  • problem med vatten, avlopp eller sophämtning
  • något som kan skada miljön eller människors hälsa.

Till felanmälan

Det är politikerna som fattar beslut om vilken verksamhet kommunen ska bedriva. Ta kontakt med politikerna i kommunfullmäktige eller i en nämnd om du vill föreslå en ny verksamhet eller saknar service inom något verksamhetsområde.

Hitta rätt verksamhet och kontaktuppgifter till politiker på organisationssidan. 

Du kan anmäla misstanke om mutor, jäv eller tjänstefel i kommunens visselblåsarfunktion. Om du misstänker att en verksamhet i kommunen eller kommunfinansierad verksamhet i privat regi inte sköts på rätt sätt kan du anmäla det. Dina misstankar kan till exempel röra korruption, missbruk av ställning, bedrägeri, ekonomisk brottslighet, allvarligt tjänstefel eller miljöbrott.

Anmäl din misstanke om mutor, jäv eller tjänstefel

Om du tror att du blivit sjuk av mat eller dryck från en restaurang, en butik eller ett annat matställe bör du anmäla det till miljöförvaltningen. På så sätt kan andra slippa bli sjuka.

Anmäl matförgiftning

Se pågående och avslutade dialoger och hur du kan engagera dig och påverka.

Engagera dig och påverka

Vad händer med din synpunkt?

  1. Din synpunkt registreras och får ett ärendenummer.
  2. Din synpunkt hanteras av en handläggare.
  3. Du får återkoppling om hur din synpunkt har hanterats. Återkopplingen kan variera beroende på vilket område din synpunkt gäller.
  4. Din synpunkt blir en del av det systematiska kvalitetsarbetet på Uppsala kommun.

Behandling av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Behandling av personuppgifter