Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Om du upplever att ditt barn behandlas dåligt, kränks, eller diskrimineras i förskolan ska du kontakta förskolan.

Hitta kontaktuppgifter till förskolor och familjedaghem.

Förskolans ansvar

Förskolan ska motverka diskriminering och kränkande behandling. Alla som jobbar inom förskolan har ett ansvar att arbeta med detta uppdrag. Varje förskola dokumenterar sitt arbete i förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Arbetet följs upp kontinuerligt.

Om förskolans åtgärder inte räcker till

Om du inte känner dig nöjd med hur förskolan hanterar diskriminering eller kränkande behandling kan du vända dig till chefen för kommunal förskola.

Du kan också lämna synpunkter och klagomål angående förskolan här: Lämna synpunkter eller klagomål på förskolan

Kontakta barn- och elevombudet (BEO) om du upplever att ansvariga i kommunen inte har tagit diskriminering eller kränkande behandling på tillräckligt stort allvar eller om förskolans åtgärder inte hjälper.

Om barnet eller barnets anhöriga behandlas sämre på grund av kön, könsöverskridande identitet/uttryck, ålder, etniskt tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och/eller religion kan du vända dig till diskrimineringsombudsmannen (DO) .

Läs om förskolornas arbete med värdegrunden på skolverket.se

Anmäl kränkande behandling i fristående förskola

Om ditt barn utsätts för diskriminering eller kränkande behandling vid en fristående förskola i Uppsala kommun ska du i första hand anmäla det till rektorn. Du kan också vända dig till barn- och elevombudet.

Kontakta barn- och elevombudet (BEO)

Kontakta utbildningsförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset
Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på utbildningsförvaltningen.
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Telefon:
018-727 00 00
Besöksadress:
Kontaktcenter ligger i Stadshuset på Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
Utbildningsförvaltningen
753 75 Uppsala

Nyheter om förskola och familjedaghem

 • Skölsta förskola är invigd

  Uppsala kommun tillsammans med entreprenören Obos, invigde den nya förskolan i Skölsta 21 maj. Utbildningsnämndens ordförande Eva Christiernin klippte band och firade tillsammans med förskolebarn och personal.

 • Giggi Sjungare får pedagogiska lärarpriset förskola

  Det pedagogiska lärarpriset för förskolan 2023 går till Giggi Sjungare, förskollärare på Kims förskola. Giggi inspirerar och väcker barnens nyfikenhet. Och hon leker in lärandet.

 • Uppsala kommun startar en förskola i Skölsta

  Uppsala kommun startar en förskola i Skölsta mars 2024. En förskola som vill ge barnen en trygg, lekfull och lärande miljö och som ligger i ett vackert område med natur och skog.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Nominera till pedagogiska priset 6 maj–23 september

  Vem är bästa förskolläraren, läraren, rektorn? Bestäm du. Nominera nu!

 • Utveckla digitaliseringen i undervisningen

  "Vi ser barnen som aktiva medieproducenter i stället för passiva mediekonsumenter"

Så arbetar vi med förskola och familjedaghem

 • Så arbetar vi med:

  Aktiva och hållbara resor för barn och unga

  Barnets resa handlar inte bara om att ta sig från en plats till en annan. Barn som får göra aktiva resor blir mer självständiga och mår bättre. Samtidigt läggs grunden för goda vanor. Uppsala kommun arbetar med att öka andelen barn och unga som går, cyklar eller tar bussen till och från förskola, skola och fritidsaktiviteter.

 • Så arbetar vi med:

  Höjda kunskapsresultat och likvärdig skola

  Ett av skolans viktigaste uppdrag är att kompensera för barns och ungas skillnader i uppväxtvillkor. Oavsett bakgrund och förutsättningar ska alla barn och elever få en likvärdig chans att lyckas i skolan och få med sig en god utbildning ut i livet. Många verksamheter behöver fungera och samverka för att nå målet om en likvärdig skola.