Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Om du upplever att ditt barn behandlas sämre/kränks/diskrimineras i förskolan ska du kontakta förskolan.

Hitta kontaktuppgifter till förskolor.
Hitta kontaktuppgifter till kommunala familjedaghem.
Hitta kontaktuppgifter till fristående familjedaghem.

Förskolans ansvar

Förskolan ska motverka diskriminering och kränkande behandling. Alla som jobbar inom förskolan har ett ansvar att arbeta med detta uppdrag. Varje förskola dokumenterar sitt arbete i förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Arbetet följs upp kontinuerligt.

Om förskolans åtgärder inte räcker till

Om du inte känner dig nöjd med hur förskolan hanterar diskriminering eller kränkande behandling kan du vända dig till chefen för kommunal förskola.

Du kan också lämna synpunkter och klagomål angående förskolan här: Lämna synpunkter eller klagomål på förskolan

Kontakta barn- och elevombudet (BEO) om du upplever att ansvariga i kommunen inte har tagit diskriminering eller kränkande behandling på tillräckligt stort allvar eller om förskolans åtgärder inte hjälper.

Om barnet eller barnets anhöriga behandlas sämre på grund av kön, könsöverskridande identitet/uttryck, ålder, etniskt tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och/eller religion kan du vända dig till diskrimineringsombudsmannen (DO) .

Läs om förskolornas arbete med värdegrunden på skolverket.se

Anmäl kränkande behandling i fristående förskola

Om ditt barn utsätts för diskriminering eller kränkande behandling vid en fristående förskola i Uppsala kommun ska du i första hand anmäla det till rektorn. Du kan också vända dig till barn- och elevombudet.

Kontakta barn- och elevombudet (BEO)

Kontakta utbildningsförvaltningen

Öppettider till Kontaktcenter 
Måndag 8.00-17.00
Tisdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-18.00
Fredag 8.00-17.00

Telefon:
018-727 00 00
Besöksadress:
Kontaktcenter ligger i Stadshuset på Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
Utbildningsförvaltningen
753 75 Uppsala

Nyheter om förskola och familjedaghem

  • Höjda ersättningar till Uppsalas skolor och förskolor nästa år

    Uppsala kommun har beslutat om de ersättningar som fristående och kommunala skolor och förskolor får för att bedriva pedagogisk verksamhet under år 2022. Grundbeloppet som betalas ut per barn och elev höjs med över två procent, beroende på skolform. Extra resurser tillförs för att kompensera för pandemins effekter och strukturersättning införs för fritidshem.

  • Öppna förskolorna stänger för att stoppa RS-viruset

    Samtliga öppna förskolor som Uppsala kommun driver kommer att hålla stängt under perioden 8 november 2021 till 3 december 2021. Digitala aktiviteter kommer att hållas under tiden.

  • Bättre stöd till barn och elever med NPF

    Kommunen har sedan år 2019 avsatt 10 miljoner kronor extra för att förstärka arbetet för barn och elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Nu har satsningen utvärderats.

Se fler nyheter