Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyheter om parkering

  • Nu söker du parkeringstillstånd digitalt

    Från och med i dag söker du parkeringstillstånd digitalt. Du kan söka tillstånd för boendeparkering, nyttoparkering (för företag) och tillfällig trafikdispens i det digitala ansökningssystemet.

  • Parkeringsavgifter införs i Främre Boländerna

    Den 17 maj inför vi parkeringsavgifter i Främre Boländerna. De nya avgifterna bidrar till en ökad omsättning på parkerade bilar vilket ska göra det lättare att hitta en ledig parkeringsplats. Det ska också minska trängseln och förbättra framkomligheten för alla trafikslag.

Kampanjer
  • Dialog om handlingsplan för mobilitet och trafik

    Handlingsplanen för mobilitet och trafik är en beskrivning för hur vi ska arbeta med hållbart resande, cykel, trafiksäkerhet och tillgänglighet bland annat. Planen gäller från det datum den beslutas fram till 2030.