Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 • Tillstånd för nyttoparkering kan gälla för ett–tre fordon, men du får bara använda det för ett fordon åt gången.
 • Tillståndet gäller för uppställning eller parkering på kommunal gatumark inom Uppsala kommun.
 • Om du missbrukar ditt tillstånd för nyttoparkering kan tillståndet dras in och det kan bli svårare för dig att få ett nytt tillstånd.
 • Nyttoparkeringstillståndet ska alltid placeras väl synligt i din bil eller ditt fordon.
 • Högst tre timmar i följd
 • På avgiftsbelagd parkering
 • På gata där parkeringsförbud gäller
 • På parkeringsplatser med tillåten parkeringstid som är kortare än tre timmar
 • Där det är förbjudet att parkera enligt trafikförordningen (1998:1276)
 • På reserverade körfält eller på busshållplatser
 • På vänd-, last- eller taxiplatser eller på- och avstigningsplatser
 • På parkeringsplatser för rörelsehindrade
 • Inom gångfartsområde om det inte finns särskilt anordnad parkeringsplats
 • På tomtmark där parkeringen regleras av fastighetsägaren, till exempel inom Akademiska sjukhusets område. Sådan mark visas med en tilläggstavla vid infarten med ett företagsnamn och telefonnummer. 

 

Kontaktcenter

Hör av dig till Kontaktcenter om du vill veta mer om parkering i Uppsala.

Kontaktcenter Uppsala kommun

Telefon: 018-727 00 00