Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så arbetar vi med: Aktiva och hållbara resor för barn och unga

Barnets resa handlar inte bara om att ta sig från en plats till en annan. Barn som får göra aktiva resor blir mer självständiga och mår bättre. Samtidigt läggs grunden för goda vanor. Uppsala kommun arbetar med att öka andelen barn och unga som går, cyklar eller tar bussen till och från förskola, skola och fritidsaktiviteter.

Vårt mål:

Att skapa förutsättningar för aktiva och hållbara resor för barn och unga

 • Barn behöver träna i trafiken

  Barn behöver lära sig att vara i trafikmiljön. Du som förälder är en förebild och kan träna upp ditt barns motorik och färdighet genom att gå och cykla tillsammans med barnet.

 • Vandrande och cyklande skolbussar

  En vandrande eller cyklande skolbuss innebär att ni som är vuxna turas om att gå eller cykla till skolan tillsammans med egna och andras barn.

 • Buslätt att cykla rätt

  Buslätt att cykla rätt är en cykelaktivitet där förskolebarn på ett lekfullt sätt får lära sig mer om hur de ska bete sig i trafiken.

 • Trafiklekplatsen i Kastellparken

  I Kastellparkens trafiklekplats finns vägar och hus i mindre skala, lekfordon, trafikljus, och övergångsställen. Skolpersonal kan boka cyklar och hjälmar för hela klassen och kombinera trafikundervisningen i teori och praktik. Eleverna kan här på ett lekfullt sätt lära sig om vägmärken, trafikregler och vikten av att visa hänsyn i trafiken.

 • Tävlingen Klimatkampen

  Klimatkampen är en tävling för alla barn och ungdomar mellan 10 och 16 år som är med i en förening eller organisation. Poäng samlas ihop genom att gå, cykla, åka buss eller samåka till fritidsaktiviteten.

 • Låt barnen styra! – gå eller cykla

  Tips och råd om hur du enkelt kan göra för att låta ditt barn gå eller cykla i stället för att skjutsa med bil.

 • Barn i trafiken

  Uppsala kommun arbetar aktivt för att barn ska få en säkrare och hälsosammare trafikmiljö och vill uppmuntra barn att cykla, gå eller ta bussen.

 • Barns resvanor i Uppsala kommun

  Resvaneundersökningar om barns resor till och från skola och fritidsaktiviteter.

 • Tävlingen Gå och cykla till skolan

  Under två valfria veckor i september och oktober samlar skolor in så många resepoäng som möjligt genom att eleverna går, cyklar eller reser kollektivt till och från skolan.

Se även

 • Så arbetar vi med:

  Att cykla i Uppsala

  Här kan du läsa om hur vi arbetar för att utveckla Uppsala som cykelstad. Om du vill ha löpande information om vad som är på gång för dig som cyklist: prenumerera på nyhetsbrevet.

 • Så arbetar vi med:

  Hållbar vardag

  Maten vi äter, kläderna, resorna och husen vi bor i. Nästan två tredjedelar av Uppsalas konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser kommer från oss som bor här. Det betyder att vi tillsammans kan göra stor skillnad! Här finns exemplen på hur vi, som individer och samhälle, kan bidra till de omställningar som behövs för att vi ska må bra och nå målet – ett klimatpositivt Uppsala 2050.

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om centrala styrdokument, hur du kan följa utvecklingen och specifika satsningar för att nå kommunens miljö- och klimatmål.

 • Så arbetar vi med:

  Trafiksäkerhet

  Uppsala kommun utgår från Nollvisionen. Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken i Uppsala. Det är en grundförutsättning när vi planerar, bygger och driftar vår kommun. Trafiksäkerhet är en viktig folkhälsoaspekt likväl som en viktig del av stadens kvalitet och utveckling.