Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så arbetar vi med: Miljö och klimat

Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om centrala styrdokument, hur du kan följa utvecklingen och specifika satsningar för att nå kommunens miljö- och klimatmål.

 • Våra miljö- och klimatmål

  Miljö- och klimatprogrammet beskriver mål för kommunens arbete. Här får du veta mer om hur vi arbetar med bland annat solceller, fossilfria fordon, minskad plastanvändning och hur vi minskar utsläppen när vi bygger.

 • Hur går det med miljö- och klimatarbetet?

  Miljöbarometern är ett verktyg, i form av en webbplats, som visar statistik och fakta kring hur det går med Uppsalas miljö- och klimatarbete.

 • Nyhetsbrev om miljö- och klimatarbetet

  Vill du ha miljö- och klimatrelaterade nyheter i din inkorg? Nyhetsbrevet Aktuellt: Miljö och klimat berättar om konkreta exempel på vad Uppsala kommun gör inom miljö och klimat.

 • Hållbar vardag

  Här samlas verktyg, inspiration och kunskap för en mer hållbar vardag. Få tips om hur du kan göra mer hållbara val inom områdena boende, resor, matvanor och konsumtion.

 • Så arbetar vi med energifrågorna

  Uppsala kommun arbetar långsiktigt med att säkra en hållbar energiförsörjning som täcker behoven över tid. Viktiga områden är att minska kapacitetsbristen i elnätet, energieffektivisera och öka mängden förnybara energikällor.

 • Uppsala klimatprotokoll

  Ett 40-tal samhällsaktörer samarbetar för ett klimatpositivt Uppsala. Företag och organisationer är välkomna att samverka över branschgränserna för klimatomställningen.

 • Styrdokument, samarbeten och nätverk

  Kommunens miljö- och klimatarbete styrs av politiskt beslutade styrdokument och samverkade strategier. Genom nära samarbete med lokala, regionala, nationella och internationella aktörer ökar kommunen också sina chanser att nå miljö- och klimatmålen.

 • Klimatfärdplan Uppsala

  Hur kan Uppsalas växthusgasutsläpp minska? Projektet Klimatfärdplan Uppsala har samlat på sig kunskap och förslag på åtgärder uppdelat på två områden: Bygg och anläggning och Livsmedelskedjan.

 • Så arbetar vi med klimatanpassning

  Klimatanpassning handlar om att anpassa samhället efter de klimatförändringar som redan märks av idag och de som kan komma att påverka oss i framtiden.

 • Vår finansiering länkas med klimatmålen

  Uppsala kommuns ramverk för hållbarhetslänkade obligationer skapar ytterligare incitament och stärker arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser och främja utbyggnaden av solel.

 • Uppsala – Award Winning Climate City

  There is a strong drive in Uppsala's work for climate action. Our vision is that "Uppsala shall lead the climate transition". Read more about our work.

Se även

 • Så arbetar vi med:

  Att cykla i Uppsala

  Här kan du läsa om hur vi arbetar för att utveckla Uppsala som cykelstad. Om du vill ha löpande information om vad som är på gång för dig som cyklist: prenumerera på nyhetsbrevet.

 • Så arbetar vi med:

  Ett grönare Uppsala

  Gröna områden har stor betydelse för en hållbar och trivsam livsmiljö. Alla uppsalabor behöver närhet till parker och natur för att må bra. Parkerna är naturliga mötesplatser och bidrar till ökad folkhälsa. Grönområden har stor betydelse för den biologiska mångfalden bland växter och djur. Ta del av hur vi arbetar med gröna frågor i Uppsala.

 • Så arbetar vi med:

  Hållbar vardag

  Maten vi äter, kläderna, resorna och husen vi bor i. Nästan två tredjedelar av Uppsalas konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser kommer från oss som bor här. Det betyder att vi tillsammans kan göra stor skillnad! Här finns exemplen på hur vi, som individer och samhälle, kan bidra till de omställningar som behövs för att vi ska må bra och nå målet – ett klimatpositivt Uppsala 2050.

 • Så arbetar vi med:

  Vatten

  Vattenprogrammet ska utveckla vattenarbetet och vårt arbete med att skapa hållbara framtidslösningar för vatten i kretslopp. Det syftar även till att stärka vårt arbete med att bevara och förvalta naturliga ekosystem i sjöar och vattendrag. Dessutom ska det säkra tillgången på rent grundvatten.