Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Så arbetar vi med: Vatten

Vattenprogrammet ska utveckla vattenarbetet och vårt arbete med att skapa hållbara framtidslösningar för vatten i kretslopp. Det syftar även till att stärka vårt arbete med att bevara och förvalta naturliga ekosystem i sjöar och vattendrag. Dessutom ska det säkra tillgången på rent grundvatten.

Vårt mål:

Uppsalas sjöar och vattendrag ska enligt EU:s ramdirektiv och miljöbalken uppnå god ekologisk och kemisk status till år 2021 eller senast till år 2027.

Vattenprogrammet har övergripande mål med väntade effekter för utvärdering. Genom en handlingsplan tas åtgärder fram.

De målområden som finns i vattenprogrammet är

 • Levande sjöar och vattendrag.
 • Rent grundvatten.
 • Nederbörd som skördas.
 • Dagvatten.

Här hittar du vattenprogrammet och handlingsplanen

Den här sidan handlar om våra sjöar och vattendrag

Information om strandskydd hittar du här.

Information om vatten och avlopp hittar du här.

 • Fiske och fiskeregler

  Det finns stora möjligheter till fiske inom Uppsala kommun. Det finns också regler att förhålla sig till. Syftet med fiskereglerna är att främja skyddsvärda arter som exempelvis asp och ål, men även att gynna stadsnära fiske.

 • Projekt och åtgärder

  Uppsala kommun deltar i ett EU-projekt som heter LIFE-IP Rich Waters.

 • Fisktrappor

  Syftet med att bygga fisktrappor är att gynna fri vandring för fisk och andra vattenlevande organismer. Detta är även en åtgärd för att bidra till att uppnå god status enligt EU:s vattendirektiv.

 • Vassklippning

  Kommunen klipper vass regelbundet i Fyrisån genom Uppsala stad och på andra platser som behöver underhållas. Detta för att vi ansvarar för skötseln.

 • Flödesmätning Islandsfallet

  Vid Islandsfallet i Fyrisån mäts vattennivå, vattenflöde mm. Idag finns två mätstationer. Det installerades en ny station som invigdes på Kulturnatten 2018.

 • Lokala åtgärdsunderlag

  Uppsala kommun arbetar med att ta fram lokala åtgärdsunderlag för sjöar och vattendrag, för att aktivt bidra till att uppnå God status enligt EU:s vattendirektiv.

 • Skydd av grundvatten

  För att trygga framtidens vattenförsörjning finns beslutade riktlinjer för hur kommunen använder vår mark.

Kampanjer

Se även

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Det miljö- och klimatprogram vi tagit fram fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö.