Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Handlingsplan

Handlingsplan för vattenprogram i Uppsala kommun

Syftet med Uppsala kommuns vattenprogram är att utveckla vattenarbetet och kommunens arbete med att skapa hållbara framtidslösningar för vatten i kretslopp. Denna handlingsplan förtydligar programmets implementering, genomförande av målsättningar och åtgärder samt uppföljning av dessa. Planen kommer att revideras vartefter arbetet mot målen i programmet fortgår.

Sammanfattning

Handlingsplanen beskriver dels konkreta åtgärder dels specificerade handlings- och åtgärdsplaner som underlag för planering och åtgärdsarbete. En del mål har flera åtgärder, medan andra mål är mer långsiktiga och kräver aktiviteter i flera steg eller på längre sikt. Många åtgärder berör flera eller alla mål och målområden.

Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna handlingsplanen i kommunkoncernen. Åtgärder som kräver finansiering utanför befintlig budgetram används som underlag i kommunens mål- och budgetprocess.

Vattenprogrammet berör flera sektorer i samhället som regleras i olika lagstiftningar. Åtgärder för vatten innebär ett omfattande organisatoriskt, tekniskt, finansiellt och juridiskt arbete. Att ta fram en samlad handlingsplan med konkreta åtgärder för hela Vattenprogrammets omfattning är inte motiverat.

Uppsala kommuns vattenprogram

Läs vattenprogram för Uppsala kommun