Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyheter om trygghet, kris och säkerhet

 • Nytt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

  Ett länscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck startar i Uppsala i början av 2025. Under projekttiden står länsstyrelsen för finansieringen och Uppsala kommun är huvudman.

 • Nu inrättas ett stödcentrum vid krishändelser

  Kommunen har en viktig roll i samband allvarliga händelse eller kriser. Som ett komplement till kommunens krisstöd etablerar nu Uppsala kommun ett stödcentrum vid krishändelser.

 • Ny åtgärdsplan ska vässa brottsförebyggande arbete

  Kommunstyrelsen har beslutat om en ny åtgärdsplan som kompletterar det befintliga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Åtgärdsplanen bygger på en utökad lägesbild över brottsligheten inom kommunens geografiska område.

Se fler nyheter

Så arbetar vi med trygghet, kris och säkerhet

 • Så arbetar vi med:

  Psykisk hälsa

  Uppsala kommun finns för dig genom livet. Att arbeta för psykisk hälsa och att möta och stötta den som behöver är en del av vårt grunduppdrag. Genom breda samarbeten och särskilda satsningar kraftsamlar vi för psykisk hälsa.

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.

 • Så arbetar vi med:

  Trygghet och säkerhet

  I Uppsala ska trygghet vara en rättighet för alla - inte ett privilegium för några få. För att Uppsala ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och vistas i behöver vi arbeta förebyggande med trygghet och säkerhet.