Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så arbetar vi med: Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.

Vårt mål:

I Uppsala ska ingen bli utsatt för våld i nära relationer. Alla ska själva få bestämma över sitt liv och sin kropp.

 • Program mot våld i nära relationer

  Läs mer om hur vi arbetar för att upptäcka, synliggöra, förebygga och åtgärda våld i nära relationer.

 • Kontaktuppgifter för stöd och hjälp

  Här hittar du information om det stöd och den hjälp som finns i Uppsala kommun om du blir utsatt för, eller riskerar att bli utsatt för våld i dina nära relationer.

 • Mäns våld mot kvinnor

  Uppsala kommun hjälper kvinnor som lever med hot om våld eller risk för våld. Hjälpen kan bestå av exempelvis krissamtal, praktiskt stöd eller tillfälligt boende.

 • Hedersrelaterat våld och förtryck

  Att utbilda personal, ha socialsekreterare med spetskompetens och att samarbeta med civilsamhället. Det är några sätt som Uppsala kommun arbetar med att förbättra arbetet kring hedersrelaterat våld och förtryck.

 • Våld mot barn

  I Uppsala kommun kan barn som har blivit utsatta för våld eller har bevittnat våld, få skydd, samtalsstöd och rådgivning.

 • Våld mot personer med funktionsnedsättning

  I Uppsala kommun har medarbetare som möter personer med funktionsnedsättning rutiner för att upptäcka våld. Den som har blivit utsatt kan få hjälp genom stödinsatser.

 • Våld mot äldre personer

  Uppsala kommun arbetar på flera sätt för att undvika att äldre personer blir utsatta för våld och för att ge rätt hjälp om det händer. Vi har bland annat utbildade våldsombud.

 • Våld i HBTQI-relationer

  Hbtqi-personer kan få stöd från Uppsala kommuns stödverksamhet Nexus. Vi samarbetar också med RFSL och Uppsala tjej- och transjour som erbjuder stöd.

 • Våld mot personer med utländsk bakgrund

  Det finns omständigheter som kan göra att en person med utländsk bakgrund är särskilt utsatt. Uppsala kommun har stödverksamhet för den som blir utsatt för hot eller våld.

 • Sexuellt våld och prostitution

  Den som blir utsatt för sexuellt våld och prostitution kan få stöd av Uppsala kommuns verksamhet Nexus. Vi samarbetar även med Ebbamottagningen och Föreningen "Hjälp till behövande".

 • Unga personer och ungt partnervåld

  Unga kvinnor är den grupp som oftast blir utsatt för hot och våld i nära relationer. Uppsala kommun arbetar både förebyggande och med stödinsatser.

 • Våld mot personer i aktivt missbruk

  Personer som lever i missbruk har ökad risk att bli utsatta för våld. I Uppsala kommun kan den som blivit utsatt för våld få hjälp från Nexus.

 • Kvinnlig könsstympning

  Könsstympning har varit förbjudet i Sverige sedan 1982. Trots det förekommer könsstympning ibland. I Uppsala kommun finns stöd för den som har blivit utsatt.

 • Uppsala i orange

  Uppsala kommun lyser upp platser i orange varje år den 25 november för att uppmärksamma den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor.

Stöd för dig som är utsatt för hot och våld i en nära relation

Om du är utsatt för hot och våld av den person du lever med eller av någon annan person som står dig nära, kan du få stöd, hjälp och skydd av socialtjänsten och andra samhällsaktörer.

Vi som jobbar med personer som blivit utsatta för våld vet att vem som helst kan drabbas. Vi erbjuder information och stöd och är måna om att du alltid ska bli bemött med respekt och empati.

All personal inom offentliga verksamheter har tystnadsplikt.

Stöd för dig som är utsatt för hot och våld i en nära relation