Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Att förbättra arbetet kring hedersrelaterat våld och förtryck är ett prioriterat område för Uppsala kommun.

Upprätthålla gemensamma värderingar

I vissa familjer och i vissa släkter är det viktigt att familjen har ett gott rykte och att familjemedlemmarna följer vissa regler. Det kallas för heder.

Hederstänkande handlar om föreställningen att familjen och släkten måste kontrollera flickors och kvinnors sexualitet. Familjens anseende är kopplat till de kvinnliga familjemedlemmarnas oskuld och kyskhet.

Rykten om att en familjemedlem brutit mot reglerna kan räcka för att en familj ska känna att de förlorar sin heder. Reglerna brukar vara strängast för tjejer, men det finns även regler som gäller killar.

Hederstänkande finns i alla kulturer, men det kan se olika ut i olika kulturer och religioner. Hederstänkande finns även i sammanhang som inte är religiösa.

Hedersrelaterat våld och förtryck kan handla om att en person inte får

 • träffa kompisar
 • använda sociala medier
 • ha på sig vilka kläder hen vill
 • plugga eller jobba med vad hen vill
 • vara ihop med eller gifta dig med vem hen vill
 • ha sex innan hen gift sig.

Hedersrelaterat våld och förtryck i extrem form

När hedersrelaterat våld och förtryck är som mest extremt, kan familjemedlemmar bli utsatta för både hot och våld, och till och med dödligt våld.

Det kan vara både manliga och kvinnliga släktingar som använder våld för att få familjemedlemmar att följa släktens regler och bevara deras heder.

Offren kan vara både flickor och kvinnor samt pojkar och män.

Nexus resurscentrum

I Uppsala kommun finns Nexus resurscentrum. Nexus är en stödverksamhet för personer som blir utsatta för hot eller våld av en partner eller före detta partner. Nexus hjälper också den som blir utsatt för hot eller våld av släktingar eller en annan närstående. Nexus tillhör Uppsala kommuns socialtjänst. Det innebär att de har möjlighet att fatta beslut om individuellt anpassat stöd. 

Stöd och hjälp som Nexus ger är

 • praktiskt stöd vid kontakt med sjuk­vård, socialtjänst, polis eller vid rättegångar
 • samtal för att hjälpa den som blir utsatt för våld att själv bestämma om hen ska lämna relationen eller om det finns andra lösningar
 • hjälp med säkerhetstänk, hot- och riskbedömningar
 • information om våld och vilka konsekvenser det kan få för den som blir utsatt
 • krissamtal.

Teamet för hedersrelaterat våld och förtryck (HRV-teamet)

HRV-teamet, teamet för hedersrelaterat våld och förtryck, är ett särskilt team med socialsekreterare som har spetskompetens om hedersrelaterat våld och förtryck. HRV-teamets socialsekreterare är med i hela processen i ärenden som kommer in till socialtjänsten, som handlar om hedersrelaterat våld och förtryck. 

HRV-teamet arbetar också utåtriktat mot till exempel skolor och elevhälsa och ger information till skolpersonal om hur de kan hjälpa till. 

Hedersresursnätverket 

Uppsala kommun leder ett hedersresursnätverk tillsammans med Länsstyrelsen i Uppsala län. Nätverket består av olika professioner som i sin yrkesroll träffar personer som riskerar att bli utsatta för, eller är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Hedersresursnätverket är ett forum för länsövergripande kunskapsutbyten. Där pratar man om de utmaningar som finns, men också om goda exempel i arbetet med att hjälpa dem som blir utsatta eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 

Idéburet offentligt partnerskap med TRIS

Uppsala kommun har ett idéburet offentligt partnerskap, så kallat IOP, tillsammans med den ideella organisationen Tjejers rätt i samhället, TRIS.

TRIS har lång erfarenhet av att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck. Med samarbetet vill vi på Uppsala kommun skapa en stabil och trygg verksamhet för människor som blir utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 
Läs mer om TRIS (tris.se)

TRIS stödinsatser

TRIS har flera olika stödinsatser som hjälper människor som blir utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Stödinsatserna ska hjälpa Uppsalas invånare att leva ett självvalt och jämställt liv som är fritt från våld och förtryck. 

Träffpunkter riktade till flickor och kvinnor i åldern 10–25 år

Träffpunkterna erbjuder inspirationsföreläsningar och temaövningar. Teman de tar upp är till exempel lagstiftning, kärlek, sex- och samlevnad, hälsa, självförsörjning och att söka arbete. Deltagarna har möjlighet att delta på studiebesök.  

Läxhjälp riktad till flickor och kvinnor i åldern 10–25 år

Via läxhjälpen får flickor och unga vuxna kvinnor hjälp med läxläsning. Förutom hjälp att läsa läxor, får deltagarna också delta i sociala aktiviteter och kreativa verkstäder. Här finns också möjlighet att prata med kurator.

Hälsofrämjande aktiviteter 

TRIS ordnar hälsofrämjande aktiviteter som till exempel friidrott och thaiboxning. Syftet är att det ska bli lättare att hitta till det idrotts- och föreningsliv som finns. På så sätt ska målgruppens fysiska och psykiska hälsa bli bättre, och kunskapen öka om hur goda levnadsvanor påverkar oss.

Öppen stödverksamhet

TRIS öppna stödverksamhet erbjuder drop in-tider för att få stöd- och motivationssamtal med utbildade socionomer. Stödverksamheten kan också hjälpa till med myndighetskontakter.

Jourtelefon

TRIS förstärker bemanningen på sin jourtelefon före och efter längre ledigheter som sommar- och jullov. 
Nummer till TRIS jourtelefon (tris.se)

Kompetensutveckling för personal

Det är viktigt att medarbetare inom Uppsala kommun har en samsyn i frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck. Samsyn gör att vi kan erbjuda rätt hjälp till människor som blir utsatta. TRIS utbildar personal både inom socialtjänsten och personal som arbetar med unga i grundskolan, gymnasiet och inom fritidsgårdsverksamhet.   

Stöd för dig som är utsatt för hot och våld i en nära relation

Om du är utsatt för hot och våld av den person du lever med eller av någon annan person som står dig nära, kan du få stöd, hjälp och skydd av socialtjänsten och andra samhällsaktörer.

Vi som jobbar med personer som blivit utsatta för våld vet att vem som helst kan drabbas. Vi erbjuder information och stöd och är måna om att du alltid ska bli bemött med respekt och empati.

All personal inom offentliga verksamheter har tystnadsplikt.

Stöd för dig som är utsatt för hot och våld i en nära relation