Omsorgspriset

 1. Om omsorgspriset


  Känner du någon inom vård, omsorg eller socialtjänst som bidrar till bättre livskvalitet? Eller som bidrar till mer jämställdhet, färre fördomar och bättre bemötande? Omsorgsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden delar ut omsorgspriset till personer som har gjort skillnad i sitt arbete.

  Genom att lyfta framgångsrika exempel vill kommunen stärka yrkesstoltheten och inspirera till innovation och utveckling. De som blir nominerade ska ha hjälpt någon att nå sina drömmar, peppat till bättre hälsa och bidragit till bättre livskvalitet.

  Fäll ihop
 2. Vem kan få priset?


  Omsorgsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden har tillsammans tagit fram kriterierna. Omsorgspriset går till en eller flera som arbetar inom vård, omsorg och socialtjänst och som har bidragit lite extra till jämställdhet, god livskvalitet, innovation och nytänkande.

  Jämställdhet

  Personen ska aktivt arbeta för att motverka fördomar och stereotyper om kön och exkluderande normer genom att se till att alla oavsett könsidentitet har lika möjligheter att själva forma sina liv. Personen ska ha ett jämställt och normkritiskt bemötande och ska kunna ta tillvara andras inre förmåga.

  God livskvalitet

  Personen ska ha gjort skillnad för någons livskvalitet genom att se och tillvara personens möjligheter och främja hälsan.

  Delaktighet

  Personen ska genom sitt bemötande och engagemang uppmärksamma och förverkliga andras önskemål och behov. Personen ska även verka för att alla ska kunna ha full delaktighet och inflytande över sitt eget liv.

  Innovation och nytänkande

  Personen bidrar till innovativa lösningar inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i medborgarnas behov och genom nytänkande. Innovationen ger ökad livskvalitet för enskilda medborgare.

  Fäll ihop
 3. Tre pristagare


  Omsorgspriset är ett initiativ taget av omsorgsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden i Uppsala kommun. Varje nämnd delar ut varsitt pris.

  För att vara aktuell som pristagare ska personen eller personerna

  • arbeta med vård, omsorg eller socialtjänst inom Uppsala kommun eller hos en extern utförare
  • uppfylla ett eller flera kriterier för omsorgspriset.

  Priset är äran och 10 000 kronor. Skatt på priset betalas av vinnaren eller vinnarna.

  Omsorgspriset delas ut

  Priserna delas ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2019.

  Fäll ihop
 4. Så går det till


  Medborgare nominerar

  Vem som helst kan nominera en eller flera personer till omsorgspriset.

  Varje nämnd har sin jury

  Varje nämnd har en jury som består av nämndens presidium och fackliga representanter. Tjänstepersoner på förvaltningarna går igenom nomineringarna som kommer in och sammanställer dessa till juryn. Juryn utser sedan fem kandidater inom sin nämnd.

  Referenser och kvalitetsresultat

  Tjänstepersoner inom förvaltningarna tar sedan in referenser på kandidaterna. De kontrollerar också verksamheternas kvalitetsresultat. Respektive jury utser därefter varsin vinnare.

  Fäll ihop
 5. Nominera till omsorgspriset


  Fäll ihop
 6. Vinnare av omsorgspriset


  Vinnare av omsorgspriset 2018

  Vinnare av omsorgspriset 2018

  Från vänster Pia Öqvist, Ulf Wennström, Jessica Thunander. Foto: Jim Elfström.

  Pia Öqvist, inom omsorgsnämnden

  Nomineringen är så fin och talande att den också är juryns motivering:

  I januari 2006 lämnar jag en liten, helvild och snuvig tjej till en ung och glad gymnasist. Pålitliga, positiva och fantastiskt fina Pia! Vår avlösare som följt Alma genom alla dessa år. Tålamod och total närvaro, lekfull och klok. Kommer ALLTID som vi bestämt. Du har genom leken hjälpt Alma till att utvecklas till den15-åring hon är idag. Du har gett mig tid att ta en promenad, vara med storasyster eller bara pyssla runt lite hemma samtidigt som jag hör era glada röster.

  Så värdefull för vår lilla familj. Pia - du gör skillnad och vi hade inte varit där vi är idag utan dig!

  Du har så följsamt varit med i Almas utveckling. Lärde dig tecken då för längesedan. Sett henne klättra högst upp i klätterställningar och argt kasta trehjulingen på vägen. Här snackar vi TÅLAMOD! Hört Alma säga de första orden och ständigt uppmuntrat till kommunikation. Många Bamsetidningar har ni läst tillsammans.

  Pia, du är så proffsig och om du möjligen har en dålig dag så har du ALDRIG haft den på jobbet. Du förmedlar verkligen känslan att du kommer varje vecka för att det är roligt att vara med Alma!

  Varma hälsningar från Lotta, Almas mamma

  Ulf Wennström, inom socialnämnden

  Juryns motivering:

  Ulf är en mycket erfaren socialarbetare som med stort hjärta och mycket engagemang för ungdomar och deras livsvillkor har arbetat för att hjälpa på ett outtröttligt sätt. Allt från att ordna ett samverkansmöte med Uppsala ungdomsjour till att möta upp enskilda ungdomar. För många av dessa ungdomar blir han den första vuxna som de kan lita på och anförtro sig åt.

  Ulf är inkännande, ärlig och lovar ingenting som han inte vet att han kan hålla. Ulf har också modet att ställa de svåra men viktiga frågorna om ungdomarnas utsatthet med värme och förståelse. För många ungdomar blir Ulf den första som de vågar berätta för om övergrepp, våld och bristande omsorg. Som Ulf skulle säga " Som socialarbetare har vi en skyldighet att ställa frågan - Har någon gjort något mot dig? Vi kan inte vänta på att ungdomen ska berätta, utan att få frågan!"

  Ulf har arbetat i många år, varit med om flera omorganisationer, sett gott arbete raseras och byggt upp nya organisationer. Han har alltid trott på samverkan och alltid sökt samarbete med fritidsgårdar, bibliotek, fotbollsföreningar eller polis. Men att sitta på möte för mötets skull är inte något Ulf vill göra, ska man ha möte ska det också leda till något, det ska vara verkstad! Därför tycker jag Ulfs långa och ihärdiga arbete ska belönas.

  Jessica Thunander, inom äldrenämnden

  Juryns motivering:

  Jessica sätter de gamlas trivsel och upplevelser i fokus. Med stort engagemang skapar Jessica livskvalitet för de äldre genom att se möjligheter. Hon är drivande i att ordna inkluderande aktiviteter som passar för alla. Som att beställa pizza på pizzans dag, baka en kaka, trycka ner frön i jorden, besöka en tatueringsstudio och ordna semester med strandparty och paraplydrinkar när resten av samhället tar semester. Och när de boende inte kan ta sig till en aktivitet får aktiviteten komma till dem. Jessica ser också till att de boende hänger med i det senaste, ett exempel på det är när de fick testa VR-glasögon.

  Jessica har ett mod att våga tänka utanför boxen, våga prova nya saker och våga misslyckas. Det är en styrka!

  Fäll ihop
 7. Kontakt


  Du som har frågor om omsorgspriset är välkommen att kontakta omsorgspriset@uppsala.se.

  Fäll ihop