Omsorgspriset

 1. Om omsorgspriset


  Känner du någon inom vård, omsorg eller socialtjänst som bidrar till bättre livskvalitet? Eller som bidrar till mer jämställdhet, färre fördomar och bättre bemötande? Omsorgsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden delar ut omsorgspriset till personer som har gjort skillnad i sitt arbete.

  Genom att lyfta framgångsrika exempel vill kommunen stärka yrkesstoltheten och inspirera till innovation och utveckling. De som blir nominerade ska ha hjälpt någon att nå sina drömmar, peppat till bättre hälsa och bidragit till bättre livskvalitet.

  Fäll ihop
 2. Vem kan få priset?


  Omsorgsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden har tillsammans tagit fram kriterierna. Omsorgspriset går till en eller flera som arbetar inom vård, omsorg och socialtjänst och som har bidragit lite extra till jämställdhet, god livskvalitet, innovation och nytänkande.

  Jämställdhet

  Personen ska aktivt arbeta för att motverka fördomar och stereotyper om kön och exkluderande normer genom att se till att alla oavsett könsidentitet har lika möjligheter att själva forma sina liv. Personen ska ha ett jämställt och normkritiskt bemötande och ska kunna ta tillvara andras inre förmåga.

  God livskvalitet

  Personen ska ha gjort skillnad för någons livskvalitet genom att se och tillvara personens möjligheter och främja hälsan.

  Delaktighet

  Personen ska genom sitt bemötande och engagemang uppmärksamma och förverkliga andras önskemål och behov. Personen ska även verka för att alla ska kunna ha full delaktighet och inflytande över sitt eget liv.

  Innovation och nytänkande

  Personen bidrar till innovativa lösningar inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i medborgarnas behov och genom nytänkande. Innovationen ger ökad livskvalitet för enskilda medborgare.

  Fäll ihop
 3. Tre pristagare


  Omsorgspriset är ett initiativ taget av omsorgsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden i Uppsala kommun. Varje nämnd delar ut varsitt pris.

  För att vara aktuell som pristagare ska personen eller personerna

  • arbeta med vård, omsorg eller socialtjänst inom Uppsala kommun eller hos en extern utförare
  • uppfylla ett eller flera kriterier för omsorgspriset.

  Priset är äran och 10 000 kronor. Skatt på priset betalas av vinnaren eller vinnarna.

  Omsorgspriset delas ut

  Priserna delas ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2019.

  Fäll ihop
 4. Så går det till


  Medborgare nominerar

  Vem som helst kan nominera en eller flera personer till omsorgspriset.

  Varje nämnd har sin jury

  Varje nämnd har en jury som består av nämndens presidium och fackliga representanter. Tjänstepersoner på förvaltningarna går igenom nomineringarna som kommer in och sammanställer dessa till juryn. Juryn utser sedan fem kandidater inom sin nämnd.

  Referenser och kvalitetsresultat

  Tjänstepersoner inom förvaltningarna tar sedan in referenser på kandidaterna. De kontrollerar också verksamheternas kvalitetsresultat. Respektive jury utser därefter varsin vinnare.

  Fäll ihop
 5. Nominera till omsorgspriset


  Fäll ihop
 6. Vinnare av omsorgspriset


  Vinnare av omsorgspriset 2019

  Vinnarna av omsorgspriset 2019 Stina Göransson, Philip Hedström och Caroline Backlund. Fotograf: Najafian Ghobadi Zahra

  Vinnarna Stina Göransson, Philip Hedström och Caroline Backlund får priset för att de bidrar till jämställdhet, god livskvalitet, delaktighet, innovationer och nytänkande på sina arbetsplatser på omsorgs-, äldre- och socialförvaltningen.

  – För mig känns det självklart och viktigt att uppmärksamma medarbetare som visat prov på stor skicklighet och yrkeskunnande inom några av våra viktigaste välfärdsyrken. De är förebilder för sitt yrke och ser till att Uppsalaborna får stöd och omsorg när de behöver den som mest. Med sina arbetsinsatser visar de hur viktiga de här yrkena är för att man ska kunna känna sig trygg och leva ett självständigt liv i vår kommun, säger Caroline Hoffstedt (S), äldrenämndens ordförande.

  Priserna delades ut av omsorgsnämnden, äldrenämnden och socialnämnden.

  Stina Göransson, omsorgsförvaltningen

  Vinnaren Stina Göransson är boendeassistent och boendestödjare på en gruppbostad för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Gruppbostaden drivs av Frösunda omsorg på uppdrag av omsorgsnämnden.

  Juryns motivering

  Stina får omsorgspriset för sitt brinnande engagemang för sitt arbete och för de brukare hon arbetar med. Stina har en unik energi som aldrig verkar ta slut. Hon satsar helhjärtat på att brukarna ska ha en meningsfull vardag, nå sina mål och ha ett gott liv. Stina lägger stor vikt vid att brukarna ska bli så självständiga de kan. Att se till deras delaktighet och inflytande är en viktig del i hennes arbete. Stina är fantastisk på att stötta och peppa och genom att vara den person hon är sprider hon en stor arbetsglädje på arbetsplatsen. Stina tycker att det är viktigt att ta tillvara på varandras olikheter, kompetens och erfarenhet. Hon skapar ett klimat där alla känner sig sedda. Stina är en stor favorit och väldigt uppskattad av våra brukare, medarbetare och närstående. Hon ordnar olika aktiviteter och har i och med det gett brukarna möjlighet att träffa nya vänner och utöka sitt sociala nätverk, som i sin tur leder till en förhöjd livskvalitet. Stina bemöter brukarna med glädje, nyfikenhet, engagemang, omtänksamhet, tydlighet och respekt.

  Philip Hedström, äldreförvaltningen

  Vinnaren Philip Hedström är vårdbiträde i hemvården Vaksala södra.

  Juryns motivering

  Philip får omsorgspriset för sin förmåga att möta och skapa fina relationer på ett närvarande och ödmjukt sätt med alla sina brukare, oavsett kön, ålder, etnicitet, funktionsnedsättning och socioekonomisk bakgrund. Han beskrivs som en jättebra och fin person som gör allt för brukarens bästa. Philip är stolt över sitt yrke och brinner verkligen för att hjälpa andra. Han bidrar i högsta grad till god livskvalitet bland brukarna. Han tar sitt arbete på stort allvar, ser och sätter varje brukare i centrum. Han ser till brukarens individuella behov och är mycket mån om att behandla alla med respekt. Philip är inte rädd för känsliga eller jobbiga situationer som kan dyka upp i omvårdnadsarbetet. Han har ett sätt som verkligen uppskattas och en förmåga att med lätthet skapa goda relationer med personer i sin omgivning. Trots sin unga ålder har han jobbat i många år – och han är mycket uppskattad av både chef, medarbetare och brukare.

  Caroline Backlund, socialförvaltningen

  Vinnaren Caroline Backlund är behandlingsassistent på ungdomscentrum.

  Juryns motivering

  Caroline får omsorgspriset för att hon är en uppskattad medarbetare som varje dag gör skillnad för unga Uppsalabor. I sitt engagemang för ungas delaktighet och egenmakt har Caroline varit drivande. Hon är inte rädd för att prova nya arbetssätt. Tack vare hennes arbete blir ungdomar hörda och lyssnade på. Det har bidragit till en positiv förändringsresa för många. Caroline har också utbildat sig kring hbtq och spridit kunskapen vidare på sin arbetsplats. På så sätt bidrar hon till att ungdomar bemöts utifrån de personer som de är och inte utifrån gamla fördomar. Genom sitt arbete skapar Caroline livskvalitet för många.

  Läs om tidigare års vinnare av omsorgspriset

  Fäll ihop
 7. Kontakt


  Du som har frågor om omsorgspriset är välkommen att kontakta omsorgspriset@uppsala.se.

  Fäll ihop