Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Om omsorgspriset

  Känner du någon som i sitt arbete bidrar till bättre livskvalitet för Uppsalaborna? Omsorgspriset går till en eller flera som arbetar med vård, omsorg eller socialtjänst inom Uppsala kommun eller på uppdrag av kommunen.

  Omsorgsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden delar ut omsorgspriset till personer som gör skillnad i sitt arbete.

  Genom att lyfta framgångsrika exempel vill kommunen stärka yrkesstoltheten och inspirera till innovation och utveckling. De som blir nominerade ska ha hjälpt någon till bättre livskvalitet.

 2. Vem kan få priset?

  Omsorgspriset går till en eller flera anställda som gör extra stor skillnad för Uppsalaborna.

  Omsorgspriset kan gå till personer som arbetar i en verksamhet som drivs av kommunen i egen regi eller av en extern utförare.

   

 3. Pristagare

  För att kunna få priset ska personen eller personerna arbeta med vård, omsorg eller socialtjänst inom Uppsala kommun eller hos en extern utförare.

  Priset är en symbolisk summa och äran. Skatt på priset betalas av vinnaren eller vinnarna.

  Omsorgspriset delas ut i juni

  Priserna delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2023.

 4. Så går det till

  Medborgare nominerar

  Vem som helst kan nominera en eller flera personer till omsorgspriset under  nomineringsperioden.

  Jury

  Varje nämnd har en jury som består av nämndens presidium och fackliga representanter. Tjänstepersoner på förvaltningarna går igenom nomineringarna som kommer in och sammanställer dessa till juryn. Juryn utser sedan fem kandidater inom sin nämnd.

  Referenser och kvalitetsresultat

  Tjänstepersoner inom förvaltningarna tar in referenser på kandidaterna. De kontrollerar också verksamheternas kvalitetsresultat. Respektive jury utser därefter varsin vinnare.

 5. Nominering

  Nomineringsperioden pågick 27 februari till och med 20 mars 2023.

 6. Vinnare av omsorgspriset 2023

  DSC_8850_900x600px.JPG
  Monalisa Kredner, familjehemssekreterare på placeringsenhet 2, avdelning barn och ungdom myndighet, Sara Axelberg, koordinator, avdelning socialpsykiatri och Ida Åkerhielm, undersköterska, Stiftelsen Andreas Ands Minne.

  Se film när vinnarna överraskas

  Vi filmade när vinnarna av omsorgspriset överraskades och fick veta att de vunnit.  

  Omsorgsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden delar varje år ut omsorgspriset till personer som gör skillnad i sitt arbete.

  Priset går till en eller flera som arbetar med vård, omsorg eller socialtjänst inom Uppsala kommun eller på uppdrag av kommunen.

  Genom att lyfta framgångsrika exempel vill kommunen stärka yrkesstoltheten och inspirera till innovation och utveckling. De som blir nominerade ska ha hjälpt någon till bättre livskvalitet.

  – Utan medarbetare, ingen omsorg. Vinnarna av omsorgspriset gör skillnad i vardagen för Uppsalabor som är i behov av stöd. Det är en helt ovärderlig insats för vårt samhälle. Priset är ett välförtjänt uppmärksammande av ett arbete utöver det vanliga, säger Tobias Smedberg (V) ordförande i äldrenämnden.

  Ida Åkerhielm, Stiftelsen Andreas Ands Minne

  Ida Åkerhielm är undersköterska och koordinator.

  Ida Åkerhielm_900x600px

  Juryns motivering

  Ida Åkerhielm får omsorgspriset för sin genuina omsorg för äldre och för att hon har alla kollegors förtroende. Hon tar sig tid och skapar en egen relation med alla som bor i huset och har en väldigt fin kontakt med anhöriga. Hon ser verkligen varje person. Hennes ödmjuka och förstående arbetssätt sprider glädje och lugn i huset. Ida samarbetar med såväl omvårdnadspersonal och legitimerad personal som chefer, boende och anhöriga. Hon jobbar mycket med motivation och kan på ett ödmjukt sätt inspirera och inkludera både boende och personal i aktiviteter.  Ida är en ledare utan att vara chef. Hon har ett stort intresse för utveckling och förbättringar. Hon tycker att det är roligt att tänka nytt och resonerar kring resultat och konsekvenser av nya idéer. Ida intresserar sig för allt som händer och ställer alltid upp. Hon är en stark förebild med stort hjärta. För oss är hon oumbärlig.

  Sara Axelberg, avdelning socialpsykiatri, Uppsala kommun

  Sara Axelberg jobbar som koordinator.

   Sara Axelberg_900x600px.jpg

  Juryns motivering

  Sara Axelberg får omsorgspriset 2023 för att hon är en fantastisk medarbetare och kollega. Hon gör sitt yttersta för familjerna som hon möter. Med sin enorma kunskap om barn med funktionsnedsättningar stöttar hon familjerna och barnen och ser vad de behöver. Sara visar också stort engagemang för de medarbetare som hon rekryterar som avlösare, ledsagare och kontaktpersoner.

  Sara utvecklar verksamheten genom att skapa struktur och rutiner. Hon letar aktivt efter flera samverkansarenor med andra verksamheter för att kunna öka verkställigheten för barn och unga som har rätt till insatser och arbetet ger resultat. Tillsammans med två kollegor har hon på kort tid ökat antalet verkställda insatser rejält.

  Sara finns alltid där för sina kollegor. Hon har energi, ger aldrig upp och hjälper till i alla lägen. Sara är en trygg person och en bra samtalspartner. I sitt arbete som koordinator har hon flera kollegor som hon stöttar och motiverar. Sara är motorn i arbetet på ett ödmjukt sätt.

  Monalisa Kredner, placeringsenhet 2, avdelning barn och ungdom myndighet, Uppsala kommun

  Monalisa Kredner jobbar som familjehemssekreterare.

  Monalisa Kredner_900x600px.JPG

  Juryns motivering

  Monalisa Kredner får omsorgspriset för sin förmåga att se till helheten och att skapa goda förutsättningar för alla familjer och barn som hon möter. Hon sprider lugn och trygghet till familjehemmen som hon stöttar och visar vägen när det uppkommer svårigheter i deras uppdrag. Monalisa har även stort fokus på barnens bästa.

  Monalisa är mycket erfaren i sin roll. Hon har god förmåga att skapa kontakt med personer som befinner sig i svåra situationer. Som mentor delar Monalisa med sig av sina erfarenheter till kollegor och hon bidrar i verksamhetens utvecklingsarbete. Monalisa inspirerar och är drivande, till exempel när det gäller friskvårdsaktiviteter och i att skapa gemenskap i arbetsgruppen. Hon är också hjälpsam och lugn. Monalisa är den trygga hamnen när det blåser och stormar.

 7. Vinnare av omsorgspriset 2022

  Vinnarna-omsorgspriset-2022-nyast.jpg

  Vinnare på plats i Stadshuset för att ta emot omsorgspriset 2022 var Jenny Zie, Susanne Wallin och Nora Broman.

  Priset 2022 delades ut för att vinnarna bidrar till jämställdhet, god livskvalitet, delaktighet, innovationer och nytänkande på sina arbetsplatser inom arbetsmarknadsförvaltningen, socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Vinnarna utsågs och priserna delades ut av respektive nämnd.

  - Medarbetarna är de som bär upp våra verksamheter och gör fantastiska insatser varje dag för att ge Uppsalabor det stöd och den omsorg de behöver. Därför känns det oerhört viktigt och välförtjänt att uppmärksamma medarbetare som gjort viktiga insatser för vår kommun och våra medborgare, säger Asal Gohari (S), ordförande i socialnämnden.

  Jenny Zie, arbetsmarknadsförvaltningen

  Vinnaren Jenny Zie är arbetsmarknadssekreterare.

  Juryns motivering

  Jenny Zie får omsorgspriset 2022 för sitt stora engagemang och driv. Hon gör sitt allra yttersta för att gynna deltagarnas personliga utveckling med målet att hitta en egen försörjning.

  Jenny är hjälpsam och tillgänglig. Hon får deltagarna att känna sig sedda och lyssnade på. Hennes sätt bidrar till trygghet och stärkt självförtroende hos personerna som hon möter i sitt arbete.

  Jenny visar att man verkligen kan göra skillnad på jobbet. Hon provar nya vägar för att hitta skräddarsydda lösningar och är en god lyssnare. Tillsammans med en kollega har Jenny utvecklat insatsen Svenska plus. Insatsen ger deltagare som står längst från arbetsmarknaden extra stöd i det svenska språket och det kan spela stor roll för att få ett jobb. Resultatet bland deltagarna är mycket positivt.

  Jenny ger alltid det lilla extra, oavsett om det gäller en kollega eller en deltagare. Hon är fantastisk och en jättebra ambassadör för omsorgspriset.

  Susanne Wallin, socialförvaltningen

  Vinnaren Susanne Wallin är familjebehandlare.

  Juryns motivering

  Susanne Wallin får omsorgspriset 2022 för sitt genuina engagemang och sin förmåga att möta familjer som behöver stöd i tuffa situationer. Hon står för trygghet när allt annat stormar.

  Susanne är bra på att skapa en allians med familjerna. Hon får familjemedlemmarna att ta fram sina egna resurser och styrkor och hjälper dem att upptäcka vad de kan bidra med. De känner sig sedda och respekterade.

  Hon är flexibel och möter familjerna där de befinner sig. Susanne har ett tydligt barnperspektiv, även om hon jobbar med föräldrastöd.

  Under sitt yrkesliv har Susanne utvecklat metoder och provat olika sätt att jobba. Hon har bland annat varit med och byggt upp en föräldrautbildning och ett adhd-center. I enskilda ärenden arbetar Susanne för att hitta nyckeln: hur ska vi jobba här?

  Susanne ser människors potential och får fram deras förmågor. Hon har gjort stor skillnad i många människors liv.

  Nora Broman, vård- och omsorgsförvaltningen

  Vinnaren Nora Broman är biståndshandläggare för barn och unga med funktionsvariation.

  Juryns motivering

  Nora Broman får omsorgspriset 2022 för sitt fantastiska arbete med att handlägga ansökningar om insatser för barn och unga med olika funktionsvariationer. Med stor kreativitet gör Nora skillnad för personerna som hon möter. Hon får saker att hända.

  Nora sätter alltid brukarnas behov i centrum och har en förmåga att se lite längre. Hon arbetar för att göra barnen och ungdomarna mer delaktiga i frågor som rör dem. Ibland kan det vara utmanade men Nora är uppfinningsrik och hittar alternativa vägar för att möta brukarna.

  Ett exempel är när Nora hade kontakt med en brukare som inte ville vara med på vare sig möten eller samtal med någon från verksamheten. Brukaren tyckte dock om att använda sin telefon. Nora spelade då in en film med information som sedan visades för brukaren.

  Nora är mjuk och hon ser och lyssnar på alla. Hon är också generös och delar med sig av sina kunskaper till sina kollegor. Nora är lätt att tycka om.

 8. Kontakt

   

  Välkommen att mejla till omsorgspriset@uppsala.se om du har frågor om omsorgspriset.

Nyheter om stöd och omsorg

 • Uppsala och Viktor Johansson vann Funkisfestivalen 2023

  Det började med en lokal uttagning på Grand i februari. I går vann Viktor Johansson riksfinalen av Funkisfestivalen på Stockholm Waterfront och fick ta emot pris av Prinsessan Sofia.

 • Omsorgspriset till medarbetare som gnistrar lite extra

  Varje år uppmärksammar kommunen personer som arbetar med vård, omsorg eller socialtjänst och gör extra stor skillnad för Uppsalaborna. I dag var vinnarna av omsorgspriset 2023 på plats i Stadshuset för att firas.

 • 55 ekipage i Uppsalas första rollatorlopp

  En vätskekontroll och pimpade rollatorer och rullstolar spred en härlig känsla när Uppsalas första rollatorlopp ägde rum på utomhusarenan på Gränby i torsdags.

Se fler nyheter

Så arbetar vi med stöd och omsorg

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.

 • Så arbetar vi med:

  Psykisk hälsa

  Uppsala kommun finns för dig genom livet. Att arbeta för psykisk hälsa och att möta och stötta den som behöver är en del av vårt grunduppdrag. Genom breda samarbeten och särskilda satsningar kraftsamlar vi för psykisk hälsa.