Omsorgspriset

 1. Om Omsorgspriset


  Vem gör skillnad för dig eller för den du älskar?

  Vem har hjälpt dig eller den du älskar att nå drömmar, peppat till bättre hälsa eller bidragit till bättre livskvalitet? 

  I år delar Uppsala kommun för första gången ut Omsorgspriset till tre eller flera personer som arbetar inom vård, omsorg och socialtjänst. 

  Tre pristagare

  Omsorgspriset är ett initiativ taget av omsorgsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden i Uppsala kommun. Varje nämnd delar ut varsitt pris.

  För att vara aktuell som pristagare ska personen eller personerna

  • arbeta med vård, omsorg eller socialtjänst, antingen inom Uppsala kommun eller hos en extern utförare
  • ha relevant kompetens inom området
  • uppfylla ett eller flera kriterier för Omsorgspriset. 

  Läs kriterierna för omsorgspriset.

  Priset delas ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i juni och består av äran och 10 000 kronor. Skatt på priset betalas av vinnaren/vinnarna.

  Så går det till

  Medborgare nominerade fram till 31 mars

  Under nomineringsperioden kunde vem som helst nominera en eller flera personer till Omsorgspriset. 

  Varje nämnd har sin jury

  Varje nämnd har en jury som består av nämndens presidium och fackliga representanter. Tjänstepersoner på förvaltningarna går igenom nomineringarna som kommit in och sammanställer dessa till juryn. Juryn utser sedan fem kandidater inom sin nämnd.

  Referenser och kvalitetsresultat kompletterar

  Tjänstepersoner inom respektive förvaltning tar in referenser på kandidaterna. De kontrollerar även verksamheternas kvalitetsresultat. Informationen sammanställs. Respektive jury utser en varsin vinnare.

  Omsorgspriset delas ut

  Priserna delas ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde 11 juni 2018.

  Fäll ihop
 2. Kriterier för Omsorgspriset


  För att vinna omsorgspriset ska personen eller personerna uppfylla en eller flera av kriterierna nedan.

  Verka för jämställdhet

  Medarbetaren har aktivt arbetat för att motverka fördomar och stereotyper om kön och exkluderande normer genom att säkerställa att alla oavsett kön har lika möjligheter att själva forma sina liv. Medarbetaren har genom ett jämställt och normkritiskt bemötande sett och tagit tillvara den inneboende potentialen hos den enskilde.

  Bidra till en god livskvalitet

  Medarbetaren har bidragit till utvecklingen av det hälsofrämjande arbetet vilket inneburit skillnad för den enskildes hälsa och livskvalitet. I utvecklingen av det hälsofrämjande arbetet har medarbetaren tagit tillvara och frigjort den enskildes egna resurser.

  Verka för delaktighet

  Medarbetaren har genom sitt bemötande och personliga engagemang särskilt uppmärksammat och synliggjort den enskildes önskemål och behov. Medarbetaren har verkat för att den enskilde ska ha full delaktighet och inflytande över sitt liv.

  Bidra till innovationer och nytänkande

  Medarbetaren har med utgångspunkt i medborgarnas behov och genom nytänkande bidragit till innovativa lösningar inom verksamhetsområdet. Innovationen har inneburit ökad livskvalitet för enskilda medborgare

  Fäll ihop
 3. Nominera till Omsorgspriset


  Nomineringsperioden pågick till och med 31 mars 2018.

  Fäll ihop
 4. Kontakt


  Du som har frågor om Omsorgspriset är välkommen att e-posta omsorgspriset@uppsala.se.

  Fäll ihop