Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Om omsorgspriset

  Omsorgsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden delar ut omsorgspriset till personer som gör skillnad i sitt arbete. De som blir nominerade ska ha hjälpt någon till bättre livskvalitet.

  1 av 2
  Monalisa Kredner, Sara Axelberg, Ida Åkerhielm
  Vinnare 2023: Monalisa Kredner, Sara Axelberg och Ida Åkerhielm.
 2. Vem kan få priset?

  För att kunna få priset ska personen eller personerna arbeta med vård, omsorg eller socialtjänst inom Uppsala kommun eller hos en extern utförare.

 3. Nominera

  Nomineringsperioden pågick 4–24 mars.

 4. Så går det till

  Vem som helst kan nominera en eller flera personer till omsorgspriset under  nomineringsperioden.

  När nomineringsperioden är slut går tjänstepersoner igenom nomineringarna och sammanställer dem till en jury. Varje nämnd har sin egen jury som utser fem kandidater var.

  Tjänstepersonerna tar in referenser på kandidaterna och kontrollerar verksamheternas kvalitetsresultat. Varje jury utser sedan en vinnare var.

  Vinnarna blir överraskade på sina arbetsplatser med diplom och blommor av nämndordföranden. De får också en check på 10 000 kronor som delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni.

 5. Tidigare års vinnare

  Se film när vinnarna överraskas

  Ida Åkerhielm

  Ida är undersköterska och koordinator på Stiftelsen Andreas Ands Minne.

  Juryns motivering

  Ida Åkerhielm får omsorgspriset för sin genuina omsorg för äldre och för att hon har alla kollegors förtroende. Hon tar sig tid och skapar en egen relation med alla som bor i huset och har en väldigt fin kontakt med anhöriga. Hon ser verkligen varje person. Hennes ödmjuka och förstående arbetssätt sprider glädje och lugn i huset. Ida samarbetar med såväl omvårdnadspersonal och legitimerad personal som chefer, boende och anhöriga. Hon jobbar mycket med motivation och kan på ett ödmjukt sätt inspirera och inkludera både boende och personal i aktiviteter.  Ida är en ledare utan att vara chef. Hon har ett stort intresse för utveckling och förbättringar. Hon tycker att det är roligt att tänka nytt och resonerar kring resultat och konsekvenser av nya idéer. Ida intresserar sig för allt som händer och ställer alltid upp. Hon är en stark förebild med stort hjärta. För oss är hon oumbärlig.

  Sara Axelberg

  Sara Axelberg jobbar som koordinator på avdelning socialpsykiatri, Uppsala kommun

  Juryns motivering

  Sara Axelberg får omsorgspriset 2023 för att hon är en fantastisk medarbetare och kollega. Hon gör sitt yttersta för familjerna som hon möter. Med sin enorma kunskap om barn med funktionsnedsättningar stöttar hon familjerna och barnen och ser vad de behöver. Sara visar också stort engagemang för de medarbetare som hon rekryterar som avlösare, ledsagare och kontaktpersoner.

  Sara utvecklar verksamheten genom att skapa struktur och rutiner. Hon letar aktivt efter flera samverkansarenor med andra verksamheter för att kunna öka verkställigheten för barn och unga som har rätt till insatser och arbetet ger resultat. Tillsammans med två kollegor har hon på kort tid ökat antalet verkställda insatser rejält.

  Sara finns alltid där för sina kollegor. Hon har energi, ger aldrig upp och hjälper till i alla lägen. Sara är en trygg person och en bra samtalspartner. I sitt arbete som koordinator har hon flera kollegor som hon stöttar och motiverar. Sara är motorn i arbetet på ett ödmjukt sätt.

  Monalisa Kredner

  Monalisa jobbar som familjehemssekreterare på placeringsenhet 2, avdelning barn och ungdom myndighet, Uppsala kommun

  Juryns motivering

  Monalisa Kredner får omsorgspriset för sin förmåga att se till helheten och att skapa goda förutsättningar för alla familjer och barn som hon möter. Hon sprider lugn och trygghet till familjehemmen som hon stöttar och visar vägen när det uppkommer svårigheter i deras uppdrag. Monalisa har även stort fokus på barnens bästa.

  Monalisa är mycket erfaren i sin roll. Hon har god förmåga att skapa kontakt med personer som befinner sig i svåra situationer. Som mentor delar Monalisa med sig av sina erfarenheter till kollegor och hon bidrar i verksamhetens utvecklingsarbete. Monalisa inspirerar och är drivande, till exempel när det gäller friskvårdsaktiviteter och i att skapa gemenskap i arbetsgruppen. Hon är också hjälpsam och lugn. Monalisa är den trygga hamnen när det blåser och stormar.

  Jenny Zie

  Jenny är arbetsmarknadssekreterare på arbetsmarknadsförvaltningen.

  Juryns motivering

  Jenny Zie får omsorgspriset 2022 för sitt stora engagemang och driv. Hon gör sitt allra yttersta för att gynna deltagarnas personliga utveckling med målet att hitta en egen försörjning.

  Jenny är hjälpsam och tillgänglig. Hon får deltagarna att känna sig sedda och lyssnade på. Hennes sätt bidrar till trygghet och stärkt självförtroende hos personerna som hon möter i sitt arbete.

  Jenny visar att man verkligen kan göra skillnad på jobbet. Hon provar nya vägar för att hitta skräddarsydda lösningar och är en god lyssnare. Tillsammans med en kollega har Jenny utvecklat insatsen Svenska plus. Insatsen ger deltagare som står längst från arbetsmarknaden extra stöd i det svenska språket och det kan spela stor roll för att få ett jobb. Resultatet bland deltagarna är mycket positivt.

  Jenny ger alltid det lilla extra, oavsett om det gäller en kollega eller en deltagare. Hon är fantastisk och en jättebra ambassadör för omsorgspriset.

  Susanne Wallin

  Susanne är familjebehandlare i socialförvaltningen.

  Juryns motivering

  Susanne Wallin får omsorgspriset 2022 för sitt genuina engagemang och sin förmåga att möta familjer som behöver stöd i tuffa situationer. Hon står för trygghet när allt annat stormar.

  Susanne är bra på att skapa en allians med familjerna. Hon får familjemedlemmarna att ta fram sina egna resurser och styrkor och hjälper dem att upptäcka vad de kan bidra med. De känner sig sedda och respekterade.

  Hon är flexibel och möter familjerna där de befinner sig. Susanne har ett tydligt barnperspektiv, även om hon jobbar med föräldrastöd.

  Under sitt yrkesliv har Susanne utvecklat metoder och provat olika sätt att jobba. Hon har bland annat varit med och byggt upp en föräldrautbildning och ett adhd-center. I enskilda ärenden arbetar Susanne för att hitta nyckeln: hur ska vi jobba här?

  Susanne ser människors potential och får fram deras förmågor. Hon har gjort stor skillnad i många människors liv.

  Nora Broman

  Nora är biståndshandläggare för barn och unga med funktionsvariation i vård- och omsorgsförvaltningen.

  Juryns motivering

  Nora Broman får omsorgspriset 2022 för sitt fantastiska arbete med att handlägga ansökningar om insatser för barn och unga med olika funktionsvariationer. Med stor kreativitet gör Nora skillnad för personerna som hon möter. Hon får saker att hända.

  Nora sätter alltid brukarnas behov i centrum och har en förmåga att se lite längre. Hon arbetar för att göra barnen och ungdomarna mer delaktiga i frågor som rör dem. Ibland kan det vara utmanade men Nora är uppfinningsrik och hittar alternativa vägar för att möta brukarna.

  Ett exempel är när Nora hade kontakt med en brukare som inte ville vara med på vare sig möten eller samtal med någon från verksamheten. Brukaren tyckte dock om att använda sin telefon. Nora spelade då in en film med information som sedan visades för brukaren.

  Nora är mjuk och hon ser och lyssnar på alla. Hon är också generös och delar med sig av sina kunskaper till sina kollegor. Nora är lätt att tycka om.

 6. Kontakt

  Mejla till omsorgspriset@uppsala.se om du har frågor om omsorgspriset.

Nyheter om stöd och omsorg

 • ”Vi vill alla samma sak, barnets bästa”

  Ett år har gått sedan Uppsala kommun inledde satsningen med samhällsvägledare för att nå ut till fler med information om svensk socialtjänst. Samhällsvägledarna Basem och Evin reflekterar över året som gått och är mycket positiva.

 • Polisen, kommunen och näringslivet på trygghetsträff

  I torsdags bjöd Uppsala kommun och Polisen in näringslivet i Uppsala till en trygghetsträff på Studenternas. Målet var att kunskapsdela och att intensifiera samarbetet för minskad brottslighet.

Så arbetar vi med stöd och omsorg

 • Så arbetar vi med:

  Psykisk hälsa

  Uppsala kommun finns för dig genom livet. Att arbeta för psykisk hälsa och att möta och stötta den som behöver är en del av vårt grunduppdrag. Genom breda samarbeten och särskilda satsningar kraftsamlar vi för psykisk hälsa.

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.