Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Om omsorgspriset

  Känner du någon som i sitt arbete bidrar till bättre livskvalitet? Omsorgspriset går till en eller flera som arbetar med vård, omsorg, socialtjänst eller med arbetsmarknadsinsatser inom Uppsala kommun eller på uppdrag av kommunen.

  Arbetsmarknadsnämnden, omsorgsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden delar ut omsorgspriset till personer som gör skillnad i sitt arbete.

  Genom att lyfta framgångsrika exempel vill kommunen stärka yrkesstoltheten och inspirera till innovation och utveckling. De som blir nominerade ska ha hjälpt någon att nå drömmar och peppat till bättre hälsa och högre livskvalitet.

 2. Vem kan få priset?

  Omsorgspriset går till en eller flera anställda som särskilt har bidragit till ökad delaktighet och ett självständigt liv.

  Omsorgspriset kan gå till personer som arbetar i en verksamhet som drivs av kommunen i egen regi eller av en extern utförare.

  Omsorgspriset delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni.

 3. Pristagare

  För att kunna få priset ska personen eller personerna arbeta med vård, omsorg, socialtjänst eller arbetsmarknadsinsatser inom Uppsala kommun eller hos en extern utförare.

  Priset är äran och 10 000 kronor. Skatt på priset betalas av vinnaren eller vinnarna.

  Omsorgspriset delas ut i juni

  Priserna delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2022.

 4. Så går det till

  Medborgare nominerar

  Vem som helst kan nominera en eller flera personer till omsorgspriset under en viss nomineringsperiod.

  Jury

  Varje nämnd har en jury som består av nämndens presidium och fackliga representanter. Tjänstepersoner på förvaltningarna går igenom nomineringarna som kommer in och sammanställer dessa till juryn. Juryn utser sedan fem kandidater inom sin nämnd.

  Referenser och kvalitetsresultat

  Tjänstepersoner inom förvaltningarna tar in referenser på kandidaterna. De kontrollerar också verksamheternas kvalitetsresultat. Respektive jury utser därefter varsin vinnare.

 5. Nominering

  Nomineringsperioden pågick till och med 20 mars 2022.

  Du är välkommen att nominera någon när nästa års nomineringsperiod börjar. Information om det publiceras i början av 2023.

 6. Vinnare av omsorgspriset

  Vinnarna-omsorgspriset-2022-nyast.jpg

  Vinnare på plats i Stadshuset för att ta emot omsorgspriset 2022 var Jenny Zie, Susanne Wallin och Nora Broman.

  Priset delas ut för att vinnarna bidrar till jämställdhet, god livskvalitet, delaktighet, innovationer och nytänkande på sina arbetsplatser inom arbetsmarknadsförvaltningen, socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Vinnarna utses och priserna delades ut av respektive nämnd.

  - Medarbetarna är de som bär upp våra verksamheter och gör fantastiska insatser varje dag för att ge Uppsalabor det stöd och den omsorg de behöver. Därför känns det oerhört viktigt och välförtjänt att uppmärksamma medarbetare som gjort viktiga insatser för vår kommun och våra medborgare, säger Asal Gohari (S), ordförande i socialnämnden.

  Jenny Zie, arbetsmarknadsförvaltningen

  Vinnaren Jenny Zie är arbetsmarknadssekreterare.

  Juryns motivering

  Jenny Zie får omsorgspriset 2022 för sitt stora engagemang och driv. Hon gör sitt allra yttersta för att gynna deltagarnas personliga utveckling med målet att hitta en egen försörjning.

  Jenny är hjälpsam och tillgänglig. Hon får deltagarna att känna sig sedda och lyssnade på. Hennes sätt bidrar till trygghet och stärkt självförtroende hos personerna som hon möter i sitt arbete.

  Jenny visar att man verkligen kan göra skillnad på jobbet. Hon provar nya vägar för att hitta skräddarsydda lösningar och är en god lyssnare. Tillsammans med en kollega har Jenny utvecklat insatsen Svenska plus. Insatsen ger deltagare som står längst från arbetsmarknaden extra stöd i det svenska språket och det kan spela stor roll för att få ett jobb. Resultatet bland deltagarna är mycket positivt.

  Jenny ger alltid det lilla extra, oavsett om det gäller en kollega eller en deltagare. Hon är fantastisk och en jättebra ambassadör för omsorgspriset.

  Susanne Wallin, socialförvaltningen

  Vinnaren Susanne Wallin är familjebehandlare.

  Juryns motivering

  Susanne Wallin får omsorgspriset 2022 för sitt genuina engagemang och sin förmåga att möta familjer som behöver stöd i tuffa situationer. Hon står för trygghet när allt annat stormar.

  Susanne är bra på att skapa en allians med familjerna. Hon får familjemedlemmarna att ta fram sina egna resurser och styrkor och hjälper dem att upptäcka vad de kan bidra med. De känner sig sedda och respekterade.

  Hon är flexibel och möter familjerna där de befinner sig. Susanne har ett tydligt barnperspektiv, även om hon jobbar med föräldrastöd.

  Under sitt yrkesliv har Susanne utvecklat metoder och provat olika sätt att jobba. Hon har bland annat varit med och byggt upp en föräldrautbildning och ett adhd-center. I enskilda ärenden arbetar Susanne för att hitta nyckeln: hur ska vi jobba här?

  Susanne ser människors potential och får fram deras förmågor. Hon har gjort stor skillnad i många människors liv.

  Nora Broman, vård- och omsorgsförvaltningen

  Vinnaren Nora Broman är biståndshandläggare för barn och unga med funktionsvariation.

  Juryns motivering

  Nora Broman får omsorgspriset 2022 för sitt fantastiska arbete med att handlägga ansökningar om insatser för barn och unga med olika funktionsvariationer. Med stor kreativitet gör Nora skillnad för personerna som hon möter. Hon får saker att hända.

  Nora sätter alltid brukarnas behov i centrum och har en förmåga att se lite längre. Hon arbetar för att göra barnen och ungdomarna mer delaktiga i frågor som rör dem. Ibland kan det vara utmanade men Nora är uppfinningsrik och hittar alternativa vägar för att möta brukarna.

  Ett exempel är när Nora hade kontakt med en brukare som inte ville vara med på vare sig möten eller samtal med någon från verksamheten. Brukaren tyckte dock om att använda sin telefon. Nora spelade då in en film med information som sedan visades för brukaren.

  Nora är mjuk och hon ser och lyssnar på alla. Hon är också generös och delar med sig av sina kunskaper till sina kollegor. Nora är lätt att tycka om.

 7. Kontakt

  Du kan inte nominera någon till omsorgspriset nu eftersom nomineringsperioden har gått ut. Du är välkommen att nominera år 2023 igen. Information om hur och när du kan göra det publiceras i början av nästa år.

  Du som har frågor om omsorgspriset är välkommen att kontakta omsorgspriset@uppsala.se.

   

Nyheter om stöd och omsorg

 • Anhörigveckan 4–6 oktober - stöd till dig som stöttar någon

  På Anhörigcentrum kan du som hjälper en närstående som är långvarigt sjuk, har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller en demenssjukdom få stöttning. Under den årliga Anhörigveckan kan du gå på kostnadsfria föreläsningar som kan göra tillvaron lite lättare för dig som anhörig.

 • Ministerbesök på vård- och omsorgsboenden

  Välfärdsyrkena är en valfråga inför valet och ministrar med flera vill därför besöka olika verksamheter hos oss i Uppsala kommun.

 • De har gjort skillnad för människor - idag delades omsorgspriset 2022 ut

  Vid kommunfullmäktiges sammanträde idag tog Jenny Zie, Susanne Wallin och Nora Broman emot årets omsorgspris. Genom sitt arbete inom arbetsmarknad, socialförvaltning samt vård och omsorg har de gjort positiv skillnad för människor.

Se fler nyheter

Så arbetar vi med stöd och omsorg

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.

 • Så arbetar vi med:

  Psykisk hälsa

  Uppsala kommun finns för dig genom livet. Att arbeta för psykisk hälsa och att möta och stötta den som behöver är en del av vårt grunduppdrag. Genom breda samarbeten och särskilda satsningar kraftsamlar vi för psykisk hälsa.