Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Om omsorgspriset

  Känner du någon som i sitt arbete bidrar till bättre livskvalitet? Omsorgspriset går till en eller flera som arbetar med vård, omsorg, socialtjänst eller med arbetsmarknadsinsatser inom Uppsala kommun eller på uppdrag av kommunen.

  Arbetsmarknadsnämnden, omsorgsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden delar ut omsorgspriset till personer som gör skillnad i sitt arbete.

  Genom att lyfta framgångsrika exempel vill kommunen stärka yrkesstoltheten och inspirera till innovation och utveckling. De som blir nominerade ska ha hjälpt någon att nå drömmar och peppat till bättre hälsa och högre livskvalitet.

 2. Vem kan få priset?

  Omsorgspriset går till en eller flera anställda som särskilt har bidragit till ökad delaktighet och ett självständigt liv.

  Omsorgspriset kan gå till personer som arbetar i en verksamhet som drivs av kommunen i egen regi eller av en extern utförare.

  Omsorgspriset delas ut vid med kommunfullmäktiges sammanträde i juni.

 3. Fyra pristagare

  Arbetsmarknadsnämnden, omsorgsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden delar ut varsitt pris.

  För att vara aktuell som pristagare ska personen eller personerna arbeta med vård, omsorg, socialtjänst eller arbetsmarknadsinsatser inom Uppsala kommun eller hos en extern utförare.

  Priset är äran och 10 000 kronor. Skatt på priset betalas av vinnaren eller vinnarna.

  Omsorgspriset delas ut i juni

  Priserna delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2021.

 4. Så går det till

  Medborgare nominerar

  Vem som helst kan nominera en eller flera personer till omsorgspriset. 

  Varje nämnd har sin jury

  Varje nämnd har en jury som består av nämndens presidium och fackliga representanter. Tjänstepersoner på förvaltningarna går igenom nomineringarna som kommer in och sammanställer dessa till juryn. Juryn utser sedan fem kandidater inom sin nämnd.

  Referenser och kvalitetsresultat

  Tjänstepersoner inom förvaltningarna tar in referenser på kandidaterna. De kontrollerar också verksamheternas kvalitetsresultat. Respektive jury utser därefter varsin vinnare.

 5. Nominera till omsorgspriset 2021

  Nomineringsperioden för 2021 är stängd. Arbetsgrupperna på respektive förvaltning går igenom ansökningarna och lämnar över till nämndens jury. Senast 27 april ska varje jury ha utsett sin vinnare.

 6. Kontakt

  Du som har frågor om omsorgspriset är välkommen att kontakta omsorgspriset@uppsala.se.