Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så arbetar vi med: Psykisk hälsa

Uppsala kommun finns för dig genom livet. Att arbeta för psykisk hälsa och att möta och stötta den som behöver är en del av vårt grunduppdrag. Genom breda samarbeten och särskilda satsningar kraftsamlar vi för psykisk hälsa.

Vårt mål:

Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet. Vi ska säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Många insatser för psykisk hälsa

Trots att folkhälsans utveckling i Uppsala, precis som i övriga landet, har varit positiv de senaste decennierna finns fortfarande stora och ökande skillnader i hälsa mellan och inom olika grupper.

Redan idag sker många insatser inom Uppsala kommun för att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera psykisk ohälsa. Arbetet inkluderar även särskilda satsningar på suicidprevention. Kommunen arbetar brett och långsiktigt för en bättre psykisk hälsa, men vi ser också att vi behöver göra mer. Därför finns ett politiskt beslutat uppdrag att arbeta med frågorna i alla kommunens verksamheter.

Läs uppdraget under fokusmål 4 i kommunens Mål och budget.

Så kraftsamlar vi för barn och ungas psykiska hälsa.

Så arbetar vi för att förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Vad är psykisk hälsa?

  Vi pratar ofta om psykisk hälsa, men vad betyder det egentligen? Det finns flera viktiga begrepp att hålla koll på.

 • Så arbetar vi främjande och förebyggande

  Det finns många verksamheter i kommunen som främjar psykisk hälsa och förebygger psykisk ohälsa. Allt från kultur och fritidsverksamhet till familjerådgivning. På den här sidan samlar vi några exempel.

 • Så arbetar vi med stöd till de som behöver

  Det finns många aspekter i livet som påverkas av hur du mår psykiskt. Kommunen arbetar med att stötta på flera arenor. Den som behöver kan bland annat få hjälp med minskad skolfrånvaro, arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt stöd och missbruk.

 • Så arbetar vi med suicidprevention

  Att förebygga självmord är en viktig del av arbetet med psykisk hälsa. Detta arbete kallas suicidprevention. På den här sidan kan du läsa mer om Uppsala kommuns suicidpreventiva arbete.

 • Samverkan och samarbete

  Psykisk hälsa påverkar och påverkas av samhällets alla delar, och därför måste lösningar vara breda och genomföras i samarbete med många aktörer – offentliga, privata och från civilsamhället.

 • Det finns stöd och hjälp om du eller en anhörig mår psykiskt dåligt

  Det finns hjälp för dig som mår psykisk dåligt, har självmordstankar eller är anhörig till någon som mår dåligt.

Se även

 • Så arbetar vi med:

  Hållbarhet

  En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. I Uppsala kommun är arbetet med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet en del av alla verksamheter.