Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Barn och ungas psykiska hälsa i Uppsala 2021

Rapporten ”Barn och ungas psykiska hälsa i Uppsala 2021” är ett verktyg för kommunens verksamheter i att prioritera och planera arbetet för att främja barn och ungas psykiska hälsa.

Sammanfattning

Det görs redan idag många insatser inom Uppsala kommun för att främja den psykiska hälsan och för att förebygga och möta den psykiska ohälsan hos barn och unga. Den oroande negativa utvecklingen visar dock att en fortsatt gemensam kraftsamling behövs.

Rapporten tar upp följande områden, som enligt rådande kunskap och forskning inverkar på barn och ungas psykiska hälsa: skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete, skolnärvaro, ekonomisk och social utsatthet, barn och ungas fria tid, delaktighet och inflytande, och suicidprevention.

Rapporten är ett viktigt verktyg för verksamhetsplaneringen i alla förvaltningar och bolag framöver.

Läs uppföljningen Barn och ungas psykiska hälsa i Uppsala 2022 - nuläge och uppföljning.