Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Barn och ungas psykiska hälsa i Uppsala 2022 – nuläge och uppföljning

Under 2021 togs en rapport fram om barn och ungas psykiska hälsa i Uppsala kommun. Det här är en uppföljning av hur ett antal områden har utvecklats sedan rapporten beslutades.

Sammanfattning

Rapporten är ett underlag till Uppsala kommuns nämnder och bolagsstyrelser att prioritera och planera arbetet för att främja barn och ungas psykiska hälsa.

Årets rapport visar att det pågår ett medvetet arbete i kommunen för att främja barn och ungas psykiska hälsa. Fem av de totalt sex indikatorer som har följts upp visar en positiv utveckling. En indikator är oförändrad. Några områden som visar en positiv utveckling är att andelen invånare i åldrarna 17–24 år som varken arbetar eller studerar minskar. Andelen ungdomar som tar ut sin gymnasieexamen inom tre år ökar också. Arbete och utbildning är viktiga faktorer för att främja psykisk hälsa.

Fler slutsatser kan dras längre fram

Elva indikatorer i rapporten saknar dock nya uppgifter att redovisa. En av dessa indikatorer kommer nästa år att börja följas upp av utbildningsförvaltningen. Tio indikatorer är tagna från Liv och hälsa ung-undersökningen som genomförs 2023. I Liv och hälsa ung får elever i årskurs 7, 9 och årskurs 2 i gymnasiet besvara frågor om bland annat hälsa och trygghet, sin fritid, om inflytande och demokrati och hur de ser på framtiden. Med resultatet från undersökningen kan vi se hälsans och livsvillkorens fördelning och utveckling bland unga i Uppsala.

Läs den första rapporten Barn och ungas psykiska hälsa i Uppsala 2021.