Aktuellt inom Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens möte 29 mars

På agendan fanns bland annat inrättande av miljö- och klimatberedning och överenskommelse om affärs- och medborgarplats (AMP).

Kommunstyrelsen sammanträder 13.00, om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunens övergripande mål, riktlinjer och styrning av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. Dessutom har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för näringslivsfrågor, kommunens ekonomi och övergripande arbetsgivarfrågor. Som kommunens arkivmyndighet har vi övergripande ansvar för kommunens arkivfrågor. 

Styrdokument

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har 19 ledamöter och 10 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta kommunstyrelsen
Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Fax:
018-727 00 01