Aktuellt inom Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har möte 16 september

På agendan står bland annat aktualitets-förklaring av Uppsala kommuns översiktsplan och rabatterat seniorkort i kollektivtrafiken.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista

Se alla

Kommunstyrelsen sammanträder 13.00, om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunens övergripande mål, riktlinjer och styrning av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. Dessutom har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för näringslivsfrågor, kommunens ekonomi och övergripande arbetsgivarfrågor. Som kommunens arkivmyndighet har vi övergripande ansvar för kommunens arkivfrågor. 

Styrdokument

 • Riktlinje för beräkning av 1 procent till offentlig konst

 • Handlingsplan för digital transformation

  Denna handlingsplan har tagits fram för att samordna och styra kommunkoncernens sammantagna arbete med digital transformation. Handlingsplanen beskriver i vilken utsträckning och på vilket sätt digitalisering förväntas bidra till en långsiktig positiv utveckling i Uppsala kommun. Det här är en bilaga till kommunstyrelsens verksamhetsplan.

 • Medborgarlöfte för Gottsunda-Valsätra 2019-2020

  Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta har sedan flera år tillbaka ett samverkansavtal. Målet för samverkan är ökad trygghet och minskad brottslighet för invånare och besökare i Uppsala vilket är viktigt för en attraktiv och hållbar stad. Gottsunda/Valsätra är bostadsområden där invånarna enligt Uppsala kommuns trygghetsundersökning upplever oro att utsättas för brott i högre grad än i andra områden i Uppsala tätort.

 • Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder

  Regler och bestämmelser som kommunstyrelsen, nämnderna, styrelserna och de kommunala bolagen ska följa i sin verksamhet.

 • Riktlinje för beredande och rådgivande organ i Uppsala kommun

  Riktlinjen ger förtroendevalda och tjänstepersoner stöd i arbetet i och kring kommunens beredande och rådgivande organ, genom att tydliggöra de olika former som finns i Uppsala kommun, deras funktion, sammansättning, arbetssätt och ansvar.

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och 11 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta kommunsstyrelsen
Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Fax:
018-727 00 01