Aktuellt inom Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens möte 25 augusti

Läs om några beslut som togs på mötet, bland annat om hyresrätterna i Gottsunda centrum och Uppsala kommuns samarbete med Tryggare Sverige.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista

Se alla

Kommunstyrelsen sammanträder 13.00, om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunens övergripande mål, riktlinjer och styrning av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. Dessutom har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för näringslivsfrågor, kommunens ekonomi och övergripande arbetsgivarfrågor. Som kommunens arkivmyndighet har vi övergripande ansvar för kommunens arkivfrågor. 

Styrdokument

 • Riktlinje för styrdokument

  Syftet med den här riktlinjen är att det ska vara tydligt vad som är ett styrdokument, vilket slags styrdokument som styr vad, hur olika styrdokument relaterar till varandra och vem som får fatta beslut om dem.

 • Förslag till mål och budget 2022 med plan för 2023-2024

  Här kan du läsa Mittenstyrets och övriga partiers förslag till mål och budget för 2022 med plan för 2023-2024.

 • Målsättning och verksamhetsplan för Uppsala Fairtrade City 2021

  Krav för fortsatt diplomering är att konsumtionen av rättvist handlade produkter successivt ska öka, genom ökad andel konsumtion för en eller flera produkter alternativt att nya produkter väljs.

 • Handlingsplan för Gottsundaområdet 2021-2030

  Utmaningarna i Gottsundaområdet är komplexa och kräver långsiktigt och samordnat arbete. Även om förflyttningar gjorts inom en rad områden de senaste åren finns det fortsatt behov av krafttag, särskilda insatser och kompensatoriska åtgärder i området. Kommunen behöver därför fortsätta arbeta med hållbar områdesutveckling, tillsammans med flera parter.

 • Riktlinje för beredande och rådgivande organ i Uppsala kommun

  Riktlinjen ger förtroendevalda och tjänstepersoner stöd i arbetet i och kring kommunens beredande och rådgivande organ, genom att tydliggöra de olika former som finns i Uppsala kommun, deras funktion, sammansättning, arbetssätt och ansvar.

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och 11 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta kommunsstyrelsen
Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Fax:
018-727 00 01