Aktuellt inom Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens möte 10 april

På agendan fanns bland annat årsbokslut och årsredovisning 2023 (AU:s förslag) och upphandling av entreprenad, Uppsala Spårväg, förarbeten Dag H:s väg.

Det senaste

Se alla

Kommunstyrelsen sammanträder 10.30, om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Ärenden som innehåller sekretessbelagda uppgifter, personuppgifter eller andra känsliga uppgifter publiceras inte på uppsala.se. Kontakta kommunstyrelsen om du vill ta del av handlingar eller protokoll som inte finns på webbplatsen. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunens övergripande mål, riktlinjer och styrning av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. Dessutom har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för näringslivsfrågor, kommunens ekonomi och övergripande arbetsgivarfrågor. Som kommunens arkivmyndighet har vi övergripande ansvar för kommunens arkivfrågor. 

Styrdokument

 • Lokala föreskrifter för planeringsforum

  Syftet för forumet är att skapa samverkan mellan olika nämnder och partier inom samhällsbyggnadsområdet.

 • Riktlinje för Uppsalas träd

  Uppsala kommun ska ha grönskande träd som bidrar till en attraktiv stad och tätort med bra lokalklimat.

 • Riktlinje för Uppsala kommuns kvalitetspriser

  Uppsala kommun har inrättat kvalitetspriser för att uppmärksamma och belöna goda exempel inom områdena systematiskt kvalitetsarbete och nytänk. Riktlinjen för Uppsala kommuns kvalitetspriser är ett stöd för att bedömningskriterierna och utdelningen av priserna följer Uppsala kommuns kvalitetspolicy.

 • Riktlinje för bidrag till skadeförebyggande arbete

  Denna riktlinje har tagits fram enligt beslut 2024-04-10 som ett stöd för hantering av bidrag till skadeförebyggande arbete med medel från Svenska Kommun Försäkrings AB.

 • Verksamhetsplan Uppsala Fairtrade City

  Uppsala Fairtrade Citys verksamhetsplan beskriver styrgruppens planering, ansvarsfördelning och fokusområden för 2024.

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har 18 ledamöter och 11 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta kommunstyrelsen

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Fax:
018-727 00 01