Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Förtroendevald

Erik Pelling (S)

Ansvarsområden

 • finanser
 • mark- och exploatering
 • bolagsstyrning
 • trygghet
 • landsbygd
 • näringsliv och fastigheter

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Stiftelsen Ubbo
  led 2019-02-25 − 2019-12-09
 • Plan- och byggnadsnämnden
  ordf 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Mälardalsrådet
  ers 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Destination Uppsala AB
  ordf 2018-11-01 − 2018-12-31
 • Uppsala R2 AB
  led 2018-11-01 − 2018-12-31
 • Kommunala pensionärsrådet
  ordf 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Länsstyrelsens strategiska ledningsgrupp för etablering och integration
  repr 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd
  led 2014-11-05 − 2018-10-31
 • Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott
  ordf 2014-11-05 − 2018-10-31
 • Kommunstyrelsen
  led 2014-11-01 − 2018-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2015-01-01 − 2018-10-31
 • Politisk ledning
  råd 2014-11-01 − 2018-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2014-10-15 − 2018-10-14
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2015-01-01 − 2016-12-31
 • Mälardalsrådets näringsliv- och FOU utskott
  led 2011-05-18 − 2015-05-31
 • Leader upplandsbygd
  repr 2015-01-01 − 2015-03-11
 • Krisledningsnämnden
  ers 2010-11-01 − 2014-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Fyrisåns vattenförbund
  omb 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2014-10-30 − 2014-12-31
 • Partnerskap Varumärke Uppsala
  repr 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Fyrishov AB
  omb-stadhus 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Uppsala R 1 AB
  suppl 2012-07-01 − 2014-12-31
 • Upplandsstiftelsen
  omb 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Styrgrupp för samhällsbyggnadsfrågor
  led 2012-01-23 − 2014-12-31
 • Mälardalsrådet
  ers 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd
  ers 2010-11-01 − 2014-10-31
 • Kommunstyrelsen
  led 2010-11-01 − 2014-10-31
 • Politisk ledning
  råd 2010-11-01 − 2014-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  suppl 2014-02-24 − 2014-10-30
 • Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott
  2:e v ordf 2011-01-01 − 2014-10-30
 • Kommunfullmäktige
  led 2002-11-01 − 2014-10-14
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2010-11-01 − 2014-02-24
 • Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
  suppl 2013-01-01 − 2013-01-31
 • Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB
  suppl 2013-01-01 − 2013-01-31
 • Kommunala handikapprådet
  led 2011-03-31 − 2012-12-31
 • AB Prebus
  led 2011-01-01 − 2012-01-02
 • Gamla Uppsalabuss AB
  led 2011-01-01 − 2012-01-02
 • Uppsala läns trafik AB
  led 2011-01-01 − 2012-01-02
 • Miljövårdsrådet
  v ordf 2007-02-27 − 2010-12-31
 • Beredningen mot utanförskap
  led 2007-02-28 − 2010-12-31
 • Fyrisåns vattenförbund
  ombers 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Mälardalsrådets miljöutskott
  led 2007-04-04 − 2010-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  ers 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Fritids- och naturvårdsnämnden
  2:e v ordf 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Politisk ledning
  polsekr 2010-03-29 − 2010-10-31
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  led 2004-05-24 − 2006-12-31
 • Fyrisåns vattenförbund
  omb 2006-01-30 − 2006-12-31
 • Uppsala Räddnings- och skyddscenter AB
  led 2003-01-01 − 2005-04-25
 • Räddnings- och beredskapsnämnden
  led 2003-01-01 − 2004-06-14
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 2003-01-01 − 2003-04-30
 • Beredning för fastighetsnämndens, VA- och avfallsnämndens, fritids- och naturvårdsnämndens och g...
  led 2002-03-01 − 2002-12-31
 • Teknisk beställarnämnd
  ers 1997-08-25 − 2002-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  ers 1999-03-01 − 2002-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1998-11-01 − 2002-10-31
 • Naturvårdsnämnden
  ers 1995-01-01 − 1995-12-31