Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Förtroendevald

Erik Pelling (S)

Ansvarsområden

 • finanser
 • mark- och exploatering
 • bolagsstyrning
 • trygghet
 • landsbygd
 • näringsliv och fastigheter

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Föreningen platssamverkan Gottsunda Valsätra
  röstombud 2023-02-27 − 2023-12-31
 • Näringslivsrådet
  1:e v ordf 2023-01-01 − 2023-12-31
 • Föreningen platssamverkan Gränby Kvarngärdet
  röstombud 2023-02-27 − 2023-12-31
 • Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB
  ägomb 2023-01-01 − 2023-08-17
 • Uppsalahem Elmer AB
  ägombers 2023-01-01 − 2023-08-17
 • Uppsala Konsert & Kongress AB
  omb-stadhus 2019-01-01 − 2022-12-31
 • Mälardalsrådet
  led 2019-01-01 − 2022-12-31
 • Destination Uppsala AB
  ordf 2019-01-01 − 2022-12-31
 • Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB
  omb-stadhus 2019-01-01 − 2022-12-31
 • Stiftelsen för samverkan universitet-näringsliv
  led 2018-11-05 − 2022-12-31
 • Uppsala Vatten och Avfall AB
  omb-stadhus 2019-01-01 − 2022-12-31
 • Uppsala Innovation Centre AB
  omb 2019-01-01 − 2022-12-31
 • Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB
  omb 2021-10-12 − 2022-12-31
 • Uppsala Stadshus Holding AB
  ordf 2019-11-06 − 2022-12-31
 • Uppsala Bostadsförmedling
  omb-stadhus 2019-01-01 − 2022-12-31
 • Brottsförebyggande rådet
  ordf 2019-01-01 − 2022-12-31
 • Kretia 2 Fastighets AB
  omb-stadhus 2019-01-01 − 2022-12-31
 • Uppsala Kommuns Industrihus Cykeln AB
  omb-stadhus 2019-01-01 − 2022-12-31
 • Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
  omb-stadhus 2019-01-01 − 2022-12-31
 • Uppsala Parkerings AB
  omb-stadhus 2019-01-01 − 2022-12-31
 • Svenska kommunförsäkrings AB
  ers 2019-01-28 − 2022-12-31
 • Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings AB
  omb-stadhus 2019-01-01 − 2022-12-31
 • Uppsalahem Elmer AB
  omb-stadhus 2019-01-01 − 2022-12-31
 • Uppsala kommun arenor och fastigheter AB
  ordf 2020-12-14 − 2022-12-31
 • Samarbetsnämnden för Uppsala garnison
  led 2019-01-01 − 2022-12-31
 • Uppsalahem AB
  omb-stadhus 2019-01-01 − 2022-12-31
 • Uppsala Kommuns Fastighets AB
  ordf 2021-12-14 − 2022-12-31
 • Uppsala läns pensionsstiftelse
  repr 2019-01-01 − 2022-12-31
 • Uppsala Stadshus Holding 2
  ordf 2022-02-24 − 2022-12-31
 • Kommuninvest i Sverige AB
  omb 2019-01-01 − 2022-12-31
 • Regionalt forum
  repr 2019-01-01 − 2022-12-31
 • Uppsala stadsteater AB
  omb-stadhus 2019-01-01 − 2022-12-31
 • Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott
  ordf 2022-11-01 − 2022-12-13
 • Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott
  ordf 2018-11-01 − 2022-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  ordf 2018-11-01 − 2022-10-31
 • Kommunstyrelsens representationsutskott
  ordf 2018-11-05 − 2022-10-31
 • Kommunstyrelsen
  ordf 2018-11-01 − 2022-10-31
 • Politisk ledning
  råd 2018-11-01 − 2022-10-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott
  ordf 2018-11-01 − 2022-10-31
 • Krisledningsnämnden
  ordf 2018-11-01 − 2022-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2018-10-15 − 2022-10-14
 • Gottsunda Marknad AB / Uppsalahem Gottsunda AB
  omb-stadhus 2019-01-01 − 2022-08-12
 • Uppsalahem Eksätragården AB
  omb-stadhus 2019-01-01 − 2022-08-12
 • Uppsala Kommuns Fastighets AB
  omb-stadhus 2019-01-01 − 2021-12-13
 • Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB
  omb-stadhus 2019-01-01 − 2021-10-12
 • Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB
  omb-stadhus 2019-01-01 − 2021-09-22
 • Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB
  omb-stadhus 2019-01-01 − 2021-09-22
 • Fyrishov AB
  omb-stadhus 2019-01-01 − 2021-09-22
 • Uppsala R2 AB
  ordf 2019-01-01 − 2021-03-29
 • AB Boländerna 32:2
  omb-stadhus 2019-01-01 − 2020-07-01
 • Uppsala Kommuns Industrihus DLIJ Förvaltning AB
  omb-stadhus 2019-01-01 − 2020-07-01
 • Uppsala kommuns Industrihus i Eke AB
  omb-stadhus 2019-01-01 − 2020-07-01
 • Uppsala Kommuns Industrihus Västland AB
  omb-stadhus 2019-01-01 − 2020-07-01
 • Storvreta Centrum AB
  omb-stadhus 2019-01-01 − 2020-06-15
 • Stiftelsen Ubbo
  led 2019-02-25 − 2019-12-09
 • Plan- och byggnadsnämnden
  ordf 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Destination Uppsala AB
  ordf 2018-11-01 − 2018-12-31
 • Mälardalsrådet
  ers 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Uppsala R2 AB
  led 2018-11-01 − 2018-12-31
 • Kommunala pensionärsrådet
  ordf 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Länsstyrelsens strategiska ledningsgrupp för etablering och integration
  repr 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Politisk ledning
  råd 2014-11-01 − 2018-10-31
 • Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott
  ordf 2014-11-05 − 2018-10-31
 • Kommunstyrelsen
  led 2014-11-01 − 2018-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2015-01-01 − 2018-10-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd
  led 2014-11-05 − 2018-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2014-10-15 − 2018-10-14
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2015-01-01 − 2016-12-31
 • Mälardalsrådets näringsliv- och FOU utskott
  led 2011-05-18 − 2015-05-31
 • Leader upplandsbygd
  repr 2015-01-01 − 2015-03-11
 • Partnerskap Varumärke Uppsala
  repr 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Uppsala R 1 AB
  suppl 2012-07-01 − 2014-12-31
 • Krisledningsnämnden
  ers 2010-11-01 − 2014-12-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2014-10-30 − 2014-12-31
 • Fyrishov AB
  omb-stadhus 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Upplandsstiftelsen
  omb 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Fyrisåns vattenförbund
  omb 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Styrgrupp för samhällsbyggnadsfrågor
  led 2012-01-23 − 2014-12-31
 • Mälardalsrådet
  ers 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Politisk ledning
  råd 2010-11-01 − 2014-10-31
 • Kommunstyrelsen
  led 2010-11-01 − 2014-10-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd
  ers 2010-11-01 − 2014-10-31
 • Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott
  2:e v ordf 2011-01-01 − 2014-10-30
 • Uppsala Stadshus AB
  suppl 2014-02-24 − 2014-10-30
 • Kommunfullmäktige
  led 2002-11-01 − 2014-10-14
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2010-11-01 − 2014-02-24
 • Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB
  suppl 2013-01-01 − 2013-01-31
 • Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
  suppl 2013-01-01 − 2013-01-31
 • Kommunala Handikapprådet
  led 2011-03-31 − 2012-12-31
 • Uppsala läns trafik AB
  led 2011-01-01 − 2012-01-02
 • Gamla Uppsalabuss AB
  led 2011-01-01 − 2012-01-02
 • AB Prebus
  led 2011-01-01 − 2012-01-02
 • Regionförbundet Uppsala län
  ers 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Fyrisåns vattenförbund
  ombers 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Beredningen mot utanförskap
  led 2007-02-28 − 2010-12-31
 • Mälardalsrådets miljöutskott
  led 2007-04-04 − 2010-12-31
 • Miljövårdsrådet
  v ordf 2007-02-27 − 2010-12-31
 • Fritids- och naturvårdsnämnden
  2:e v ordf 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Politisk ledning
  polsekr 2010-03-29 − 2010-10-31
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  led 2004-05-24 − 2006-12-31
 • Fyrisåns vattenförbund
  omb 2006-01-30 − 2006-12-31
 • Uppsala Räddnings- och skyddscenter AB
  led 2003-01-01 − 2005-04-25
 • Räddnings- och beredskapsnämnden
  led 2003-01-01 − 2004-06-14
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 2003-01-01 − 2003-04-30
 • Beredning för fastighetsnämndens, VA- och avfallsnämndens, fritids- och naturvårdsnämndens och g...
  led 2002-03-01 − 2002-12-31
 • Teknisk beställarnämnd
  ers 1997-08-25 − 2002-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  ers 1999-03-01 − 2002-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1998-11-01 − 2002-10-31
 • Naturvårdsnämnden
  ers 1995-01-01 − 1995-12-31