Här hittar du möteshandlingar från Destination Uppsala AB.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Destination Uppsala arbetar med att positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring. Destinationsbolaget ansvarar för att driva stadens turistbyrå, att projektleda kommunens större evenemang och för att samarbeta med den lokala näringen i syfte att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau. Vidare ansvarar bolaget för besöksnäringsfrågorna för Varumärket Uppsala.

www.destinationuppsala.se

Förtroendevalda i Destination Uppsala AB

Destination Uppsala AB har 3 ledamöter och 0 suppleanter. Visa alla förtroendevalda

Destination Uppsala AB
Telefon:
018-727 48 00
Fax:
018-12 43 20
Besöksadress:
Stationsgatan 20A, 753 10 Uppsala