Här hittar du möteshandlingar från Uppsala Konsert & Kongress.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Uppsala Konsert & Kongress AB är ett helägt kommunalt bolag som sköter verksamheten i Uppsala Konsert & Kongress. Musikverksamheten ska leda till en utveckling av kulturlivet i Uppsala och kongress- och konferensverksamheten ska hjälpa till att utveckla besöksnäringen i Uppsala.

www.ukk.se

Förtroendevalda i Uppsala Konsert & Kongress

Uppsala Konsert & Kongress AB har 6 ledamöter och 4 suppleanter. Visa alla förtroendevalda

Uppsala Konsert & Kongress AB

Webbplats:
www.ukk.se

Telefon:
018-727 90 00
Fax:
018-727 90 05
E-post:
info@ukk.se
Besöksadress:
Vaksala torg 1
753 31 Uppsala
Postadress:
Uppsala Konsert & Kongress AB
753 75 Uppsala