Aktuellt inom Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB

Logotyp Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB
Bolag för fastighetsförvaltning och verksamhetsdrift

Bolaget ska ge möjligheter till samordningsvinster och stordriftsfördelar.

Illustration balans mellan bolag och förvaltning
Balansen mellan bolag och förvaltning

Ansvaret fördelas mellan idrotts- och fritidsnämnden och bolaget.

Illustration starkare politiskt genomslag
Starkare politiskt genomslag

Politiska visioner och beslut ska underlättas med det nya bolaget.

Kvinna och man tar i hand för avtal
Information till leverantörer

Läs vad som gäller för dig som leverantör med med koppling till bolagets ansvarsområde..

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista

Se alla

Här hittar du möteshandlingar från Uppsala Arenor och fastigheter AB.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Uppsala kommun Arenor och fastigheter AB ska arbeta med att ansvara för verksamheterna på kommunens idrottsanläggningar, exempelvis skötsel av fotbollsplaner och bokningssystem för lokaler. Bolaget ska också förvärva, äga, utveckla och förvalta en stor andel av kommunens fastigheter. Den nya organisationen beräknas sjösättas 1 september 2021. Fram till dess pågår en uppbyggnadsfas där det nya bolagets form och organisation ska tas fram.

Information till leverantörer

Förtroendevalda i Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB

Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB har 13 ledamöter och 5 suppleanter. Visa alla förtroendevalda

Kontaktpersoner utredning

Patrik Hesselius
tf vd Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB
e-post: patrik.hesselius@uppsala.se 
telefon: 018-727 26 80, 072-468 63 80

Sofie Blomgren
utredare 
e-post: sofie.blomgren@uppsala.se  
telefon: 018-727 10 36