Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Granskning av planering och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt

PwC har på uppdrag av lekmannarevisorerna i Uppsala kommun Stadshus AB, Uppsala kommun Skolfastigheter AB och Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB genomfört en granskning av planering och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt. Granskningens syfte är att bedöma huruvida styrelserna i respektive bolag säkerställer att större bygg- och anläggningsprojekt bedrivs med tillräcklig intern kontroll utifrån perspektiven ekonomi och kvalitet.

Sammanfattning

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att styrelsen i Uppsala Stadshus AB inte helt säkerställer att större bygg- och anläggningsprojekt bedrivs med tillräcklig intern kontroll utifrån perspektiven ekonomi och kvalitet.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att styrelsen i Uppsala kommun Skolfastigheter AB i allt väsentligt säkerställer att större bygg- och anläggningsprojekt bedrivs med tillräcklig intern kontroll utifrån perspektiven ekonomi och kvalitet.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att styrelsen i Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB inte helt säkerställer att större bygg- och anläggningsprojekt bedrivs med tillräcklig intern kontroll utifrån perspektiven ekonomi och kvalitet.