Här hittar du möteshandlingar från Uppsala Kommun Skolfastigheter AB.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Skolfastigheter äger, förvaltar och hyr ut fastigheter till skol- och förskoleverksamhet i Uppsala kommun. Totalt ingår 136 fastigheter på olika platser i kommunen. Det motsvarar cirka 457 000 kvadratmeter lokalyta.

skolfastigheter.uppsala.se

Förtroendevalda i Skolfastigheter

Uppsala Kommun Skolfastigheter AB har 9 ledamöter och 5 suppleanter. Visa alla förtroendevalda

Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
Telefon:
018-727 40 30
Besöksadress:
Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
Salagatan 18 A
753 30 Uppsala
Postadress:
Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
Salagatan 18 A
753 30 Uppsala