Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Granskning av inköp och upphandling-Uppsala kommun skolfastigheter AB

PwC har på uppdrag av lekmannarevisorerna i Uppsala Kommun Skolfastigheter AB genomfört en granskning av inköp och upphandling. Granskningens syfte är att bedöma om inköp och upphandling hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Sammanfattning

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att bolaget i allt väsentligt hanterar inköp och upphandling på ett ändamålsenligt sätt, men att det inte helt sker med tillräcklig intern kontroll.

För att utveckla verksamheten inom det granskade området lämnas följande rekommendationer till Uppsala Kommun Skolfastigheter AB:

  • Säkerställa att direktupphandlingar genomförs i enlighet med Riktlinjer för upphandling och inköp.
  • Säkerställa att tecknade avtal framgent upphör per automatik efter avtalsperiodens utgång.
  • Utveckla formerna för uppföljning och utvärdering, bland annat genom löpande uppföljning av avtal och direktupphandlingar, exempelvis inom ramen för internkontrollplanen.