Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Internkontrollplan

Internkontrollplan 2023 för skolfastigheter

Internkontrollplanen beskriver vad som behöver göras utifrån prioriterade risker som framkommit i riskanalyser. I riskregistret framgår om risken omhändertas i internkontrollplanen.

Sammanfattning

Skolfastigheter har genomfört en riskanalys inför framtagandet av affärsplan och internkontrollplan för 2023.

För arbetet med Skolfastigheters interna kontroll finns utsedda handläggare. Handläggarna samordnar arbetet med riskanalys, att ta fram kontrollmoment och internkontrollplan och att följa upp internkontrollplanen.