Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Dokumentsamling

Revisionsrapporter och skrivelser 2022

Revisorerna granskar verksamheten och prövar de förtroendevaldas ansvarstagande. Revisorerna granskar såväl om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt som om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnden är tillräcklig.

Revisionsberättelse 2022 och Revisorernas redogörelse 2022

Revisionsrapporter och skrivelser 2022

Granskningsrapporter av årsredovisning i stiftelser 2022

Granskningsrapporter från lekmannarevisioner 2022

Granskningsrapporter från lekmannarevisioner relaterade till årsbokslut 2022