Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Logotyp Uppsala  kommun Arenor och Fastigheter AB

Uppsala kommunfullmäktige beslutade i november 2020 att slå samman fastighetsstabens driftenhet, Fyrishov, idrott- och fritidsavdelningens driftenhet, AB Uppsala kommuns Industrihus, Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB och Sportfastigheter i ett bolag.

Den utredning som ligger till grund för beslutet visade på omfattande möjligheter till samordningsvinster och stordriftsfördelar vid skapandet av en större enhet som står starkare rustad för att möta ett växande Uppsala.

Befintliga avtal med Fyrishov, IHUS, Sportfastigheter och berörda verksamheter inom Uppsala kommun förs oförändrat över till det nya bolaget.

För föreningslivet innebär fusionen att servicen utvecklas och att kontaktvägarna blir tydligare.

Läs rapporten Samordning av fastighetsförvaltningen i kommunen med mera 

Läs hela ärendet om samordning av fastighetsförvaltningen (PDF, 7 MB)

Läs en presentation om det nya bolaget Uppsala kommun arenor och fastigheter AB (PDF, 189 KB)