Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Bolagsordning

Bolagsordning Uppsala kommun arenor och fastigheter AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och mark för den verksamhet som bedrivs inom Uppsala kommun, att bedriva verksamheten vid de rekreations- och idrottsanläggningar som bolaget äger och att till Uppsala kommun och dess helägda bolag erbjuda fastighetsförvaltningstjänster, samt därmed jämförlig verksamhet.

Sammanfattning

Bolaget ska förvärva, avyttra, äga, i egen regi bebygga och förvalta fastigheter och tomträtt för uthyrning av lokaler och mark huvudsakligen för Uppsala kommuns verksamheter och därvid bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomträtter och lokaler som används i alla verksamheter som Uppsala kommun bedriver.
Efter erhållande av Uppsala kommunfullmäktiges godkännande kan bolaget, för att främja ovan angivna ändamål, äga aktier eller andelar i andra företag.

Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i
kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.
Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna tillgångar tillfalla
aktieägarna.