Aktuellt inom Miljö- och klimatberedningen

Glödlampa omgiver av symboler för olika klimatåtgärder
Föreskrifter för kommunstyrelsens beredningar och råd

Föreskrifterna ger förtroendevalda och tjänstepersoner stöd i arbetet i och kring beredningen och rådens funktion, sammansättning, arbetssätt och ansvar.

Läs kallelse, protokoll och handlingar genom att klicka på länken för respektive möte. Länken visas så snart det finns handlingar tillgängliga för mötet.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Miljö- och klimatberedningens uppdrag är att ge bättre förutsättningar för kommunens miljö- och klimatarbete och bidra till att Uppsala kommun går i täten för hållbar utveckling lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Genom särskild beredning av frågor som är strategiskt viktiga för miljö- och klimatomställningen ska beredningen verka för att kommunen når uppsatta miljö- och klimatmål.

Förtroendevalda i Miljö- och klimatberedningen

Miljö- och klimatberedningen har 11 ledamöter och 0 suppleanter. Visa alla förtroendevalda