Aktuellt inom Miljö- och klimatberedningen

Glödlampa omgiver av symboler för olika klimatåtgärder
Föreskrifter för kommunstyrelsens beredningar och råd

Föreskrifterna ger förtroendevalda och tjänstepersoner stöd i arbetet i och kring beredningen och rådens funktion, sammansättning, arbetssätt och ansvar.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista

Se alla

Miljö- och klimatberedningens uppdrag är att ge bättre förutsättningar för kommunens miljö- och klimatarbete och bidra till att Uppsala kommun går i täten för hållbar utveckling lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Genom särskild beredning av frågor som är strategiskt viktiga för miljö- och klimatomställningen ska beredningen verka för att kommunen når uppsatta miljö- och klimatmål.

Förtroendevalda i Miljö- och klimatberedningen

Miljö- och klimatberedningen har 11 ledamöter och 0 suppleanter. Visa alla förtroendevalda