Här hittar du möteshandlingar från Uppsalahem AB.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Uppsalahem är Uppsalas största bostadsbolag med cirka 17 000 bostäder inklusive Studentstaden. Dessa ligger bland annat i Luthagen, Sala backe, Sävja, Kåbo och Gottsunda. Bolaget samverkar med ett antal aktörer inom områden som infrastruktur, näringsliv, utbildning, vård, omsorg, kultur och fritid. 

www.uppsalahem.se

Information och tjänster

Förtroendevalda i Uppsalahem

Uppsalahem AB har 9 ledamöter och 5 suppleanter. Visa alla förtroendevalda

Uppsalahem AB
Telefon:
018-727 36 00
Fax:
018-727 34 74
Besöksadress:
S:t Persgatan 28
Postadress:
Box 136
751 04 Uppsala.