Här hittar du möteshandlingar från Uppsalahem AB.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Uppsalahem är Uppsalas största bostadsbolag med cirka 17 000 bostäder inklusive Studentstaden. Dessa ligger bland annat i Luthagen, Sala backe, Sävja, Kåbo och Gottsunda. Bolaget samverkar med ett antal aktörer inom områden som infrastruktur, näringsliv, utbildning, vård, omsorg, kultur och fritid. 

www.uppsalahem.se

Information och tjänster

Förtroendevalda i Uppsalahem

Uppsalahem AB har 9 ledamöter och 5 suppleanter. Visa alla förtroendevalda

Uppsalahem AB
Telefon:
018-727 36 00
Besöksadress:
Väderkvarnsgatan 17
Postadress:
Box 136
751 04 Uppsala.