Här hittar du möteshandlingar från Uppsala Kommuns Fastighets AB.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Uppsala Kommuns Fastighets AB är ett allmännyttigt fastighetsbolag som ägs av Uppsala kommun. Bolaget ska inom Uppsala kommun projektera, bygga och förvalta centrumanläggningar och bostäder. Bolaget äger och förvaltar lokaler för handel, kontor, skolor, hälsa och kultur. I samverkan med kommunens övriga verksamheter ska bolaget aktivt arbeta med att stärka den sociala sammanhållningen och tryggheten i och omkring Gottsunda centrum. Förvaltningen av Uppsala Kommuns Fastighets AB:s fastigheter sköts av Uppsala Kommun Arenor och fastigheter AB sedan 1 januari 2022. Förvaltningen av bostäderna sköts av Uppsalahem AB.

Styrdokument

  • Bolagsordning Uppsala kommuns fastighetsaktiebolag

    Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun projektera, bygga, äga och förvalta centrumanläggningar och bostäder. På verksamheten uppkommen vinst ska användas för nämnda syfte.

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i Uppsala Kommuns Fastighets AB

Uppsala Kommuns Fastighets AB har 5 ledamöter och 3 suppleanter. Visa alla förtroendevalda

Uppsala Kommuns Fastighets AB

Telefon:
018-727 50 00
Postadress:
Uppsala arenor och fastigheter
753 75 Uppsala