Här hittar du möteshandlingar från Uppsala Kommuns Fastighets AB.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Uppsala Kommuns Fastighets AB är ett allmännyttigt fastighetsbolag som ägs av Uppsala kommun. Bolaget ska inom Uppsala kommun projektera, bygga och förvalta centrumanläggningar och bostäder. Bolaget äger och förvaltar centrumanläggningen i Gottsunda centrum samt lokaler för handel, kontor, skolor, hälsa och kultur. I samverkan med kommunens övriga verksamheter ska bolaget aktivt arbeta med att stärka den sociala sammanhållningen och tryggheten i och omkring Gottsunda centrum. Förvaltningen av Uppsala Kommuns Fastighets AB:s fastigheter sköts av Uppsala Kommun Arenor och fastigheter AB från och med 1 januari 2022. Förvaltningen av bostäderna sköts av Uppsalahem AB.

Uppsala Kommuns Fastighets AB

Webbplats:
-

Telefon:
-
Postadress:
Valthornsvägen 3B
756 50 UPPSALA