Här hittar du möteshandlingar från Uppsala Kommuns Fastighets AB.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Uppsala Kommuns Fastighets AB är ett allmännyttigt fastighetsbolag som ägs av Uppsala kommun. Bolaget äger, utvecklar och förvaltar centrumanläggningar, bostäder och lokaler inom Uppsala kommun. Idag förvaltar bolaget två centrumanläggningar för handel, samt lokaler för kontor, skolor, hälsa och kultur. Fastighetsinnehavet finns i Gottsunda med Gottsunda Centrum som bolagets viktigaste fastighet.

www.uppsalafastighets.se

Förtroendevalda i Uppsala Kommuns Fastighets AB

Uppsala Kommuns Fastighets AB har 6 ledamöter och 5 suppleanter. Visa alla förtroendevalda

Uppsala Kommuns Fastighets AB
Telefon:
018-40 00 20
Postadress:
Valthornsvägen 3B
756 50 UPPSALA