Miljövårdsrådet upphörde 31 december 2016. Rådets ansvarsområden har tagits över av miljömålsrådet.