Miljömålsrådet arbetar för att öka medvetenheten om vikten av miljöarbete inom alla politikområden, i samtliga styrelser och nämnder. Rådet följer utvecklingen på miljöområdet inom kommunen och andra delar av samhället för att kunna sprida ny kunskap inom kommunen. Rådet samverkar med akademin, föreningslivet, näringslivet, myndigheter och organisationer.