Här hittar du möteshandlingar från Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB förvaltar och utvecklar en stor del av Uppsalas arenor och platser för idrott, fritid, rekreation och evenemang. Bolagets anläggningar ligger i centrala Uppsala och i naturområden inom Uppsala kommun.

sportfastigheter.uppsala.se
Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB
Telefon:
018-727 02 00
Postadress:
Salagatan 18A
753 30 Uppsala