Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Samordning av fastighetsförvaltningen i kommunen med mera

Uppsala växer. I dag är Uppsala Sveriges fjärde största stad med drygt 230 000 invånare. Redan år 2050 kan vi vara 340 000 invånare. Det kommer behövas fler bostäder, arbetsplatser, skolor, idrotts- och mötesplatser. I en växande stad är det viktigt att kommunen kan möta de krav och behov som uppstår. Utifrån detta föreslår utredningen att ett större bolag bildas av de verksamheter som ska samordnas.

Sammanfattning

Uppdraget är att utreda samordningsmöjligheterna inom kommunkoncernens
fastighetsförvaltning och att ta fram ett förslag på hur samordningen kan se ut.
Utredningen ska belysa möjligheter och samordningsvinster vid de två alternativen ett
eller två bolag. Dessutom ska ett förslag på en fördjupad utredning av samordning
kring barn och ungas fritid presenteras.

Utredningens övergripande mål är att definiera hur vi kan uppnå större

  • kostnads- och intäktseffektivitet
  • medborgarnytta
  • effektivitet i genomförande av politiska beslut

Informationsinsamling och SWOT-analyser har genomförts inom fem delprojekt:

  1. samordning fastighet
  2. samordning verksamhet
  3. föreningar, förbund, allmänhet och evenemang (idrott, fritid och rekreation)
  4. barn och ungas fritid
  5. ekonomisk genomlysning av berörda verksamheter

Efter hand integrerades delprojekten 1–3. Den politiska beredningsgruppen beslutade
att delprojekt 4 ska hanteras i en särskild ordning som helt separat projekt. Delprojekt
5 utfördes av konsultföretaget EY.

Uppsala växer. I dag är Uppsala Sveriges fjärde största stad med drygt 230 000
invånare. Redan år 2050 kan vi vara 340 000 invånare. Det kommer behövas fler
bostäder, arbetsplatser, skolor, idrotts- och mötesplatser. I en växande stad är det
viktigt att kommunen kan möta de krav och behov som uppstår. Utifrån detta föreslår
utredningen att ett större bolag bildas av de verksamheter som ska samordnas.

Rapportens analyskapitel och utredningens förslag har utarbetats av ansvariga
utredare med kompetensspecifika inspel från medlemmarna i samordningsgruppen.