Idrotts- och fritidsnämnden sammanträder 15.00 om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Sammanträdena är med hänvinsning till rådande läge med Corona pandemin inte längre öppna för allmänheten.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Vi ansvarar för att utveckla, rusta och sköta om de idrotts- och fritidsanläggningar som kommunen äger, till exempel arenor, idrottshallar, idrottsanläggningar, elljusspår och skidanläggningar. Vi hyr också in anläggningar från privata ägare. Vi ansvarar för stöd till barn- och ungdomsföreningar. Tillsammans med förenings- och folkrörelser tar vi fram riktlinjer och mål för stöden. Vi är huvudman för skolornas idrottshallar och ansvarar för utbokning av lokaler och anläggningar för fritids- och idrottsverksamhet.

Styrdokument

 • Anläggningskategorier och prioritering av tider

  Dokumentet beskriver kategorier för anläggningar och vilka principer och riktlinjer som gäller för fördelning av tider och resurser.

 • Program för elitidrott

  Uppsala kommuns arbete med elitidrott har fyra målområden. Livslångt idrottande, moderna elitföreningar, inkluderande elitidrott och jämställdhet för en framgångsrik idrott. Dessa målområden sammanfattas i programmet för elitidrott.

 • Riktlinje för äldres tillgång till fysisk aktivitet

  Uppsalas äldre ska känna sig delaktiga till att utforma sin egna fria tid och sina fysiska aktiviteter. Det handlar om att skapa en inkluderande idrott, minska ojämlikheten och skapa förutsättningar för sina aktiviteter och en god samverkan mellan nämnder, kommunala bolag, civilsamhället och andra aktörer så som Upplands Idrottsförbund och Regionen.

 • Lokalförsörjningsplan friluftsliv 2020-2030, med utblick till 2035

  Lokalförsörjningsplanen för friluftsliv är kommunens strategiska planering för att möta både dagens och framtidens utmaningar med lokaler och ytor inom friluft och rekreation på bästa sätt.

 • Idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget 2020

  Verksamhetsplan och budget för 2020 för idrotts- och fritidsnämndens ansvar följer den inriktning som kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2020 anger. Verksamhetsplanen beskriver det som nämnden ska arbeta efter och genomföra inom sitt ansvarsområde samt hur nämndens ekonomiska resurser fördelas.

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i idrotts- och fritidsnämnden

Idrotts- och fritidsnämnden har 13 ledamöter och 9 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta idrotts- och fritidsnämnden

På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer idrotts- och fritidsnämndens arbete.

Postadress:

Idrotts- och fritidsnämnden
Uppsala kommun
UPK 4400
Box 1023
751 40 Uppsala