Idrotts- och fritidsnämnden sammanträder 15.00 om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Sammanträdena är öppna för allmänheten, men antalet platser är begränsat.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Vi ansvarar för att utveckla, rusta och sköta om de idrotts- och fritidsanläggningar som kommunen äger, till exempel arenor, idrottshallar, idrottsanläggningar, elljusspår och skidanläggningar. Vi hyr också in anläggningar från privata ägare. Vi ansvarar för stöd till barn- och ungdomsföreningar. Tillsammans med förenings- och folkrörelser tar vi fram riktlinjer och mål för stöden. Vi är huvudman för skolornas idrottshallar och ansvarar för utbokning av lokaler och anläggningar för fritids- och idrottsverksamhet.

Styrdokument

 • Lokalförsörjningsplan för idrotts- och fritidsanläggningar

  Lokalförsörjningsplan för idrotts- och fritidsanläggningar 2022.

 • Kriterier för idrotts- och fritidsnämndens stöd till elitidrotten

  En stark drivkraft bakom internationell toppidrott har alltid varit prestige och nationell stolthet för att samla och manifestera den egna nationen. De ekonomiska drivkrafterna med ökande kommersialisering och professionalisering är idag mycket starka och idrotten och idrottsutövare används med stor genomslagskraft som budbärare för varumärken och idéer och inte minst som inspiration för Uppsalas så många idrottsintresserade barn och unga.

 • Kriterier för idrotts- och fritidsnämndens föreningsbidrag

  Ett rikt föreningsliv är en ovärderlig tillgång för Uppsala kommun och dess invånare. De många ideellt arbetande föreningsledarna har en särskild roll i utvecklingen av kommunen och dess utbud av positiva och utvecklande fritidsaktiviteter. En levande och välkomnande föreningsverksamhet kan bidra till att stärka demokrati och mångfald, inte minst om den ger barn och unga möjlighet till delaktighet och inflytande.

 • Föreningsbidrag riktat till fysisk aktivitet för äldre 60+

  Riktlinjen gäller för idrotts- och fritidsnämndens bidrag riktat till äldre. Syftet med idrotts- och fritidsnämndens bidrag riktat till äldre är att öka äldre 60+ personers tillgång till fysisk aktivitet och träning. Syftet är även att möjliggöra för idrottsföreningar att utöka sin verksamhet genom att bedriva fysisk aktivitet för målgruppen äldre.

 • Program för elitidrott

  Uppsala kommuns arbete med elitidrott har fyra målområden. Livslångt idrottande, moderna elitföreningar, inkluderande elitidrott och jämställdhet för en framgångsrik idrott. Dessa målområden sammanfattas i programmet för elitidrott.

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i idrotts- och fritidsnämnden

Idrotts- och fritidsnämnden har 13 ledamöter och 9 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta idrotts- och fritidsnämnden

På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer idrotts- och fritidsnämndens arbete.

Fakturaadress:
Idrotts- och fritidsnämnden
Uppsala kommun
UPK 4400
Box 1023
751 40 Uppsala