Hitta information om kommande områden och stadsutvecklingsprojekt i och runt Uppsala på kommunens webbplats Uppsala växer.

Aktuellt inom Stadsbyggnadsförvaltningen

Översiktsplan 2016
Översiktsplan

Översiktsplanen för Uppsala kommun visar vägen för beslut om dagens och framtidens Uppsala.

Lyftkran och husfasad
Ansök om bygglov eller gör en anmälan via e-tjänst

Nu kan du söka bygglov eller göra en anmälan med hjälp av bankID.

Två personer studerar en byggnadsmodell.
Studiebesök hos stadsbyggnadsförvaltningen

Organisationer och företag kan boka studiebesök hos stadsbyggnadsförvaltningen.

Ett barn som snickrar.
Mer av Uppsala – nyhetsbrev om samhällsutvecklingen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev om samhällsutvecklingen i Uppsala.

Det senaste

Se alla

Vi stödjer gatu- och samhällsmiljönämnden, plan- och byggnadsnämnden, namngivningsnämnden, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott. Vi tar fram underlag till beslut samt följer upp och genomför besluten. Vår huvuduppgift är att utveckla samhällsbyggandet och stadsutvecklingen på ett effektivt sätt. För att göra det tar vi bland annat fram kommunens översiktsplan.

Styrdokument

Se alla styrdokument

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset

Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen. 
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Telefon:
Kontaktcenter 018-727 00 00

E-post:
stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

Vill du rapportera fel eller lämna synpunkter ska du göra det via kommunens felanmälan.
Rapportera fel eller lämna synpunkter via kommunens felanmälan

Besöksadress:
Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala