Hitta information om kommande områden och stadsutvecklingsprojekt i och runt Uppsala på kommunens webbplats Uppsala växer.

Aktuellt inom Stadsbyggnadsförvaltningen

Översiktsplan 2016
Översiktsplan

Översiktsplanen för Uppsala kommun visar vägen för beslut om dagens och framtidens Uppsala.

Lyftkran och husfasad
Ansök om bygglov via e-tjänst

Nu kan du söka bygglov eller göra en anmälan med hjälp av e-legitimation.

Två personer studerar en byggnadsmodell.
Studiebesök hos stadsbyggnadsförvaltningen

Organisationer och företag kan boka studiebesök hos stadsbyggnadsförvaltningen.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista

Se alla

Vi stödjer gatu- och samhällsmiljönämnden, plan- och byggnadsnämnden, namngivningsnämnden, idrotts- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott. Vi tar fram underlag till beslut samt följer upp och genomför besluten. Vår huvuduppgift är att utveckla samhällsbyggandet och stadsutvecklingen på ett effektivt sätt. För att göra det tar vi bland annat fram kommunens översiktsplan.

Styrdokument

 • Handlingsplan för Uppsala kommuns landsbygdsprogram 2022-2023

  Syftet med handlingsplanen är att säkra genomförandet av landsbygdsprogrammet och ge en samlad bild av åtgärder som ska genomföras för att Uppsala kommun ska vara en av Sveriges bästa landsbygdskommuner. Handlingsplanen förtydligar nämnders och bolagsstyrelsers ansvar och roller för genomförande av landsbygdsprogrammets måluppfyllelse i relation till reglemente och ägardirektiv.

 • Bostad med särskild service

 • Kriterier för idrotts- och fritidsnämndens föreningsbidrag

 • Vård- och omsorgsboende för äldre

  Funktionsprogrammet för vård-och omsorgsboende beskriver funktioner för personer som är 65 år och äldre och som har ett omfattande och långvarigt behov av vård och omsorg. De ska ge stöd för de boendes behov och stöd åt personalen i dess yrkesutövning.

 • Grundskola

  Skollokalerna behöver ge fysiska förutsättningar för lärande, social interaktion, rörelse och trygghet. Både skolmiljö och lokaler ska stödja elevernas lärande och pedagogernas möjligheter till undervisning i varierade arbetsformer.

Se alla styrdokument
Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset

Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen. 
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Telefon:
Kontaktcenter 018-727 00 00

E-post:
stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

Vill du rapportera fel eller lämna synpunkter ska du göra det via kommunens felanmälan.
Rapportera fel eller lämna synpunkter via kommunens felanmälan

Besöksadress:
Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala