Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Kommunfullmäktige antar detaljplan för spårvägen

Måndagen den 17 juni tog kommunfullmäktige beslut om att anta en detaljplan för spårvägen, Kapacitetsstark kollektivtrafik, delsträcka A-B. Detaljplanen rör den sträcka som går från centrala delarna av Uppsala, via Rosendal och Gottsunda.

Den detaljplan som blivit antagen var ute på granskning sommaren 2023. Läs mer om arbetet med att ta fram detaljplanen, var planen befinner sig i processen samt ta del av allt underlag.

Kapacitetsstark kollektivtrafik, delsträcka A-B - Uppsala kommun

Nästa steg och kommande vägarbeten

I och med att detaljplanen blivit antagen väntar nu nästa skede i planprocessen vilket är att detaljplanen ska vinna laga kraft. Redan till hösten 2024 planerar kommunen att starta olika vägarbeten längs spårvägssträckan. Bland annat kommer ett arbete med att flytta ledningar under marken att påbörjas.

De vägar vi planerar att börja bygga om till hösten är:

  • Dag Hammarskjölds väg
  • Väg 255
  • Skåneresan
  • Vårdsätravägen
  • Hugo Alfvéns väg
  • Gottsunda allé

Karta_ledningsflyttar_2024.png

Under 2024 kommer flera vägarbeten att pågå längs spårvägssträckan. De rosamarkerade sträckorna är de gator som kommer påverkas av de olika arbetena.

Läs mer om kommande vägarbeten

Vägarbeten inför kommande spårvägsbygge

Kommunfullmäktige antog även en detaljplan för spårvagnsdepån. Den detaljplanen var ute på samråd sommaren 2023 och på granskning våren 2024. Läs mer om arbetet med att ta fram detaljplanen, var planen befinner sig i processen samt ta del av allt underlag.

Uppsala spårvagnsdepå, Del av Nåntuna 10:1 m.fl - Uppsala kommun